Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov"— Zapis predstavitve:

1 Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov
Najpomembnejši segment v procesu profesionalnega razvoja kadrov predstavljajo procesi permanentne edukacije – izobraževanja (pridobivanje temeljnih strokovnih znanj), izpopolnjevanja (dodajanje, poglabljanje aktualnih znanj) in usposabljanja (pridobivanje ustreznih veščin za opravljanje konkretnega dela)

2 Faze izobraževalnega ciklusa v organizaciji
raziskovanje (ugotavljanje) izobraževalnih potreb načrtovanje izobraževanja programiranje izobraževanja organizacija in izvedba izobraževanja vrednotenje

3 Nekatere druge delitve izobraževanja
formalno formativno institucionalno izobraževanje mladine izobraževanje odraslih vseživljenjsko učenje

4 Pomen in faze procesa usposabljanja
OPAZOVANJE Ugotavljanje potreb po usposabljanju, Določanjev ciljev, Razvijanje kriterijev za vrednotenje uspeha OBLIKOVANJE SISTEMA IN IMPLEMENTACIJA Določanje metod usposabljanja, Razvijanje gradiv in vsebin za usposabljanje, Izvedba treninga (usposabljanja) EVALVACIJA Vrednotenje rezultatov usposabljanja Informacijske predstavitvene metode (dejstva, spretnosti, stališča, koncepti; ni pričakovana uporaba v praksi) Simulacijske metode (pogoji in sredstva v umetno ustvarjenih situacijah – preizkušanje in uporaba: analiza primerov, igra vlog, vaja »v košari« - odločitev glede reševanja ponujenih nalog) Usposabljanje na delu (udeleženec se uči ob dejanskem delu – pomoč usposobljenega trenerja-inštruktorja) merjenje reakcij udeležencev, primerjalno vrednotenje naučenega, določanje stopnje sprememb, merjenje rezultatov dela

5 ...usposabljanje... Usposabljanje in razvoj definiramo kot planiran napor, da bi zaposleni dosegel in pridobil vedenja, ki so povezana z delom (ustrezne delovne kompetence), ter da bi tako izboljšal svoje delovne rezultate.


Prenesi ppt "Izobraževanje, usposabljanje in izpopolnjevanje kadrov"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google