Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z OKOLJEM

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z OKOLJEM"— Zapis predstavitve:

1 ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z OKOLJEM
Od minimalnih standardov k odličnosti NAKVIS & SAZU, 7. MAJ 2019 Ivan Svetlik

2 TRIJE STEBRI UNIVERZ RAZISKOVANJE IZOBRAŽEVANJE STORITVE ZA SKUPNOST

3 KONKRETNE OBLIKE: izobraževanje
V univerzitetnem okolju: - Sodelovanje predstavnikov skupnosti v organih univerz - Sodelovanje predstavnikov skupnosti pri pripravi izobraževalnih programov - Sodelovanje strokovnjakov skupnosti pri izvajanju izobraževalnih programov Karierni centri (za študente in diplomante) Centri za vseživljenjsko učenje (za zaposlene) Centri za organizacijo praks študentov…

4 KONKRETNE OBLIKE: izobraževanje
V delovnem okolju: - Dnevi odprtih vrat in informativni obiski mladih - Študijske in počitniške prakse - Delo študentov na razvojnih problemih in projektih - Pripravništvo - Sodelovanje učiteljev pri izvedbi internih izobraževanj v organizacijah skupnosti – poslovne akademije - Občasno vključevanje učiteljev v delovne procese…

5 KONKRETNE OBLIKE: izobraževanje
V sodelovanju: Štipendiranje študentov (So)financiranje izvedbe študijskih programov Skupne univerzitetno – skupnostne (podjetniške) enote: fondacije, inkubatorji, tehnološki parki, pospeševalniki, stičišča…

6 KONKRETNE OBLIKE: raziskovanje
Mešane skupine strokovnjakov za naslavljanje posameznih vprašanj Recipročno sodelovanje predstavnikov v organih univerz in skupnosti Menedžerji (skrbniki) znanja Naročanje razvojnih projektov na univerzah Skupni raziskovalni in razvojni projekti Souporaba raziskovalne opreme…

7 RAZLOGI Javno financiranje univerz Množičnost izobraževanja
DRUŽBA IN EKONOMIJA ZNANJA: Univerze neposredno kreirajo delovna mesta Strategija privabljanja talentov Razvoj in mobilizacija tihega znanja Hitrost pridobivanja in uporabe novega znanja

8 SPODBUDE ZA RAZVOJ TRETJEGA STEBRA
EU programi: Erasmus +, Strategije pametne specializacije, EIT… Slovenija: Sofinanciranje podjetniških inkubatorjev in tehnoloških parkov, program ‚Po kreativni poti do znanja‘… Predlog: status izobraževalnih ustanov organizacijam z naprednimi tehnologijami

9 SKLEP Tretji steber univerz ne nadomešča raziskovalnega in izobraževalnega, temveč ju nadgrajuje Kakovostni tretji steber prispeva k odličnosti univerz Med kazalnike odličnosti se uvrščajo tudi kazalniki dosežkov tretjega stebra: zaposljivost diplomantov, število in vrednost projektov v sodelovanju z zunanjimi organizacijami, število in citiranost del v sodelovanju s strokovnjaki iz okolja.

10 Hvala za pozornost!


Prenesi ppt "ODLIČNE UNIVERZE SODELUJEJO Z OKOLJEM"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google