Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Črtomir Bitenc, univ. dipl. psih

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Črtomir Bitenc, univ. dipl. psih"— Zapis predstavitve:

1 Evalvacija projekta Prehod mladih s posebnimi potrebami iz šole na trg dela
Črtomir Bitenc, univ. dipl. psih. Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije - Soča Ljubljana,

2 Splošna statistika – I. Šolsko leto 2012/2013
Skupno število vključenih mladih s PP: 62 Skupno število svetovalcev za prehod: 11/15

3 Splošna statistika – II.

4 Splošna statistika – III.

5 Splošna statistika – IV.

6 Načini in metode dela Individualni pristop Skupinski pristop
Kombinirani pristop Pogostost srečanj - izzivi

7 Proces svetovanja – I. sklop: spoznavanje mladega s PP
sklop: raziskovanje lastnih poklicnih ciljev sklop: iskanje zaposlitve

8 Proces svetovanja – II. prošnje in ponudna pisma, Europass CV,
zaposlitveni razgovori, iskanje moči/potencialov in šibkosti/pomanjkljivosti, načrtovanje (zaposlitvene) prihodnosti in postavljanje (zaposlitvenih) ciljev, metaučenje, socialne veščine …

9 Koristnost projekta za mlade s PP – I.
pridobivanje koristnih informacij, dober občutek po koncu šolanja – podpora, spoznavanje trga dela in njegovih zakonitosti, boljši uvid v lastne sposobnosti, pomoč pri šolanju, spoznavanje ZR, ZRSZ ipd. pomoč pri iskanju delodajalca …

10 Koristnost projekta za mlade s PP – II.
primer 1: - usmerjanje primer 2: - pomoč pri študiju primer 3: - "varni pristan" in "širjenje obzorij"

11 Povratne informacije - šole
Koristnost projekta posredno tudi za starše Strah pred stigmatizacijo s strani vrstnikov Zavzetost za nadaljevanje projektnih aktivnosti Svetovanje ob prehodu: vključitev v šolski kurikulum

12 Povratne informacije - starši
nezadovoljstvo s trenutnim sistemom hvaležnost staršev do svetovalcev in projekta poziv k nadaljevanju projektnih aktivnosti projekt smiseln – prehod v resnično življenje poziv k povečanju števila svetovalcev

13 Povratne informacije - svetovalci
samorefleksija svojega dela Tudi svetovalci so se veliko naučili! Predlog: svetovanje vsem mladim sistemska ureditev NKP: "svetovalec za prehod"

14 Primer dobre prakse: P.D.
Spol: moški Starost: 25 let (letnik 1988) Status: brezposelna oseba Izobrazba: nedokončan študij medjezikovnega posredovanja Ciljna skupina: slepi in slabovidni Izhod: zaposlitev preko ZR

15 Hvala za pozornost! VEČ INFORMACIJ:
(NOSILEC PROJEKTA – RACIO SOCIAL) (PARTNER – URI-SOČA) (PARTNER – URI-SOČA) Izvedba tega projekta je financirana s strani evropske komisije. Vsebina publikacije (komunikacije) je izključno odgovornost avtorjev in v nobenem primeru ne predstavlja stališč evropske komisije.


Prenesi ppt "Črtomir Bitenc, univ. dipl. psih"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google