Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007"— Zapis predstavitve:

1 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
Sonja Svoljšak PISNA KULTURNA DEDIŠČINA: UPRAVLJANJE ZBIRK STARIH TISKOV IN KURATORSKA SLUŽBA Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

2 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
KULTURNA DEDIŠČINA Zakon o varovanju kulturne dediščine, Zakon o knjižničarstvu, Pobude mednarodnih organizacij za kvalitetno in celostno obravnavo starejšega gradiva, oziroma pisne kulturne dediščine UNESCO: LIBER: Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

3 ODGOVORNOSTI INŠTITUCIJ, KI GRADIVO HRANIJO
Celostna in trajna skrb za gradivo Varovanje, upravljanje in predstavitev zbirke Prispevanje podatkov v register KD Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

4 KURATORSKA SLUŽBA V KNJIŽNICI
Kurator (lat.): varuh, oziroma skrbnik. Uveljavljen je tudi izraz kustos, ki je: čuvaj, varuh, upravnik (muzeja, galerije), lahko pa tudi znanstveni delavec v taki ustanovi. V kontekstu knjižničnih zbirk se termin nanaša predvsem na upravitelja, oziroma skrbnika posebne knjižnične zbirke, oziroma zbirke redkega, starejšega gradiva. Tako kot muzejski kurator je tudi knjižničar – kurator zadolžen predvsem za varstvo, razvoj, upravljanje in predstavitev neke zbirke. Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

5 VZPOSTAVITEV ZBIRKE KOT POSEBNE ENOTE
Določitev tematskih sklopov: tvorba zbirke glede na: kronološko načelo, jezikovno načelo, narodnostno načelo, geografsko načelo, tip gradiva, kombiniran pristop. Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

6 POSAMEZNE NALOGE, POVEZANE Z UPRAVLJANJEM ZBIRKE STAREJŠIH TISKOV
Upravljanje zbirke združuje tri sklope nalog: VARSTVO IN NADZOR UPRAVLJANJE (+ razvoj zbirke) PREDSTAVITEV Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

7 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
VARSTVO IN NADZOR Ustrezni pogoji hranjenja (fizično varovanje) Skrb za pravilne postopke pri uporabi gradiva Ocena stanja/poškodovanosti gradiva Ocena stroškov popravil Priprava dokumentacije s tega področja (pravilniki, evidence pogojev hranjenja, ocena vrednosti zbirke, finančni načrt za področje) Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

8 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
UPRAVLJANJE Pridobivanje gradiva za zbirko Pridobivanje kadrov in ostalih sodelavcev Izobraževanje Vključevanje v projekte Povezovanje z drugimi inštitucijami in zunanjimi raziskovalci Skrb za nabavni proračun in dopolnjevanje zbirke Priprava dokumentacije s tega področja (smernice in kriteriji, finančni načrti, seznami projektov, inventurni obrazci, seznami sodelavcev in inštitucij) Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

9 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
PREDSTAVITEV Skrb za prepoznavnost zbirke Skrb za ustrezno bibliografsko obdelavo zbirke in njeno nadgradnjo Digitalni nadomestki in njihova obdelava Razstavljanje gradiva (tudi v digitalni obliki) Raziskovanje zbirke in publiciranje Temeljna dokumentacija (pravilniki, seznami želja uporabnikov, bibliografija objav o zbirki, seznam prioritet za raziskavo znotraj zbirke) Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007

10 Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007
DISKUSIJA Celostna skrb za zbirko – kaj pomeni? Primeri funkcioniranja posebnih zbirk starejših tiskov (starejšega gradiva) – vaše izkušnje… Kadrovski problemi in kako jih reševati? Predstavitev zbirk in digitalizacija - prakse Dokumentacija in njena priprava – sodelovanje in sodelavci Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007


Prenesi ppt "Posvetovanje ZBDS, Bled, 2007"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google