Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

IZBOLJŠANJE PROCESA PRODAJE S POVEČANO OSREDOTOČENOSTJO NA ODJEMALCE

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "IZBOLJŠANJE PROCESA PRODAJE S POVEČANO OSREDOTOČENOSTJO NA ODJEMALCE"— Zapis predstavitve:

1 IZBOLJŠANJE PROCESA PRODAJE S POVEČANO OSREDOTOČENOSTJO NA ODJEMALCE
Študentka: Mateja Kambič Mentor: izr. prof. dr. Boris Bukovec

2 Opredelitev problema Organizacije vse več poudarka dajo na proces prodaje, saj mora znati prodati izdelke in zadovoljiti vse kupčeve potrebe in želje. Na konkretnem primeru procesa prodaje ugotavljam možnosti za izboljšanje: naredim popis procesa, analiziram aktivnosti in opredelim vhodne in izhodne dokumente izvedem anketo, s katero želim ugotoviti zadovoljstvo naših kupcev in podati predloge za izboljšave

3 Raziskovalno vprašanje in namen
Prodajni proces in analiza zadovoljstva kupca, v smislu izboljšanja samega procesa in posledično izboljšanje prodaje in uspešnosti podjetja ter z anketo meriti zadovoljstvo kupcev. CILJ NALOGE Cilj naloge je popis prodajnega procesa in izvedba ankete za ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev.

4 METODE IN TEHNIKE RAZISKOVANJA
S pomočjo študije domače in tuje literature, študija dokumentacije ter analizo in popisa procesa sem pridobila rezultate s katerimi sem opredelila prednosti in slabosti ter podala predloge za izboljšave. Za ugotavljanje zadovoljstva odjemalcev pa sem razvila anketo, ki sem jo tudi uporabila in ugotovila, pri katerih dejavnostih je podjetje uspešno in kje mora iskati priložnosti za izboljšave.

5 KAKOVOST IN ODLIČNOST Celovito obvladanje kakovosti
Standardi, modeli in orodja kakovosti Od kakovosti do odličnosti Organizacija EFQM Kakovost v tekstilni industriji

6 OSREDOTOČENOST NA ODJEMALCE
Odjemalci so smisel obstoja organizacije, izpolnjevanje njihovih zahtev in preseganje pričakovanj so osnovni motiv in aktivnost organizacije. Standard ISO 9001 in osredotočenost na odjemalce Model odličnosti EFQM in osredotočenost na odjemalce

7 PROCES PRODAJE IN OBSTOJEČE STANJE V PODJETJU
Prodajna funkcija je ena najpomembnejših v podjetju Stanje v podjetju lahko analiziramo s pomočjo SWOT analize PREDNOSTI Uveljavljena blagovna znamka Kakovost Dober odnos z odjemalci Dober in kvaliteten servis SLABOSTI Problemi z likvidnostjo kupcev Do sedaj ni bilo jasne vizije Oglaševanje PRILOŽNOSTI Zvesti kupci Rastoči trgi (arabski svet) Dobri izdelki Tržna niša – ekološko naravno perilo Moško perilo Kopalke NEVARNOSTI Ostra konkurenca Negotove politične in gospodarske razmere Obstoj substitutov

8 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA PRODAJE - ANKETA
Raziskava zadovoljstva odjemalcev – pridobiti povratno informacijo Anketo sem sestavilo in jo izvedla Najboljše ocenjena področja so: komunikativnost osebja, znanje in strokovnost osebja in kakovost izdelkov Najslabše ocenjena področja so: pravočasnost dobav, pripravljenost za akcijske prodaje, prisotnost v medijih (reklama).

9 PREDLOGI ZA IZBOJŠAVE Čas in njegovo skrajševanje pri realizaciji naročil, delež reklamacij pri kupcih glede kakovosti, delež reklamacij glede na nespoštovanje rokov dobav, pripravljenost za akcijske prodaje, prisotnost v medijih.

10 IZBOLJŠANJE KAKOVOSTI PROCESA PRODAJE – POPIS PRODAJNEGA PROCESA
Izdelala sem natančno procesno shemo prodajnega procesa, ki ga do sedaj še nismo imeli. Določila sem vse aktivnosti, odgovorne v določeni aktivnosti, vhodne in izhodne dokumente ter natančno opisala aktivnosti.

11 Opis procesa - raziskava trga

12 Vpliv rezultatov na podjetje
Opis procesa je nov za podjetje, prav tako nismo spremljali zadovoljstva odjemalcev. Sistematično spremljanje zadovoljstva bi pripeljalo do takojšnjih pozitivnejših rezultatov poslovanja. Ob popisu obravnavanega procesa smo ugotovili, da bi lahko namenili poseben poudarek popisu vseh procesov v podjetju, kar bi pripomoglo k obvladovanju kakovosti na vseh ravneh.

13 PREDLOGI ZA NADALJNJE RAZISKAVE
Živimo v hitro spreminjajočem se okolju, predvsem v tekstilni industriji veljajo določene smernice, ki jih moramo upoštevati. V prihodnosti bi lahko razmišljali o: uvedbi standarda ISO 9001, to pa bi bila podlaga tudi za Model odličnosti EFQM.


Prenesi ppt "IZBOLJŠANJE PROCESA PRODAJE S POVEČANO OSREDOTOČENOSTJO NA ODJEMALCE"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google