Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Lepo pozdravljeni na predstavitvi

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Lepo pozdravljeni na predstavitvi"— Zapis predstavitve:

1 Lepo pozdravljeni na predstavitvi
Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov v slovenskih podjetjih Andreja Pignar Tomanič Perspektive e-učenja Kranjska Gora, 27. september 2004

2 Vizija DOBE Postati ena izmed najboljših izobraževalnih ustanov
v Evropi. Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

3 Razvoj izobraževanja na daljavo na Dobi
1996 – razvoj višješolskega strokovnega programa Poslovni sekretar 1998 – ustanovitev višje strokovne šole 1999 – 1. generacija tradicionalnih študentov 1999 – pričetek razvoja modela študija na daljavo 2000 – razvoj programa usposabljanje mentorjev 2000 – 1. generacija študentov na daljavo 2001 – 2. generacija študentov na daljavo izvedba eIzobraževanja za podjetje generacija študentov na daljavo Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

4 Prednosti eIzobraževanja
učinkovit in ekonomičen način izobraževanja zaposlenih decentralizirano organizirana podjetja dopolnitev tradicionalnega načina izobraževanja vlaganje v razvoj zaposlenih individualiziranje izobraževalne ponudbe spodbujanje odgovornosti za izobraževanje spodbujanje managementa in decentralizacije znanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

5 Prisotnost eIzobraževanja v slovenskih podjetjih
Seznanjenost s pojmom: 84 % podjetij vseh velikostnih skupin Izkušnje: vsako deseto podjetje v vseh velikostnih skupinah Lastna organizacija: slaba desetina srednjih in malih podjetij niti 1/20 mikro in velikih podjetij Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

6 Poslanstvo Telekoma Slovenije
Ostati vodilni ponudnik telekomunikacijskih storitev v Sloveniji: Z nudenjem visoko kakovostnih storitev in omrežij poslovnim in rezidenčnim uporabnikom ustvariti dobiček, zadovoljiti uporabnike in poslovne partnerje in zagotoviti stimulativno delovno okolje za zaposlene. Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

7 Organiziranost Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse
eIzobraževanja kadrov

8 Izobrazbena struktura
število zaposlenih v letu 2001: 2934 Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

9 Pomen in vloga izobraževanja v Telekomu Slovenije
Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

10 Razlogi pri odločitvi za eIzobraževanje
Poznavanje prednosti Razpoložljivost telekomunikacijske in računalniške opreme prilagajanje vsebine in izvedbe ciljni skupini hitro in enostavno posodabljanje istočasna vključitev več poslovnih enot Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

11 Program usposabljanja
Pisno sporazumevanje v poslovnih in prodajnih besedilih Cilj Na podlagi praktičnih primerov: razširiti in poglobiti znanje slovenskega jezika in njegove uporabe v poslovnih okoliščinah usvojiti načela dobre korespondence in usvojiti kreativno poslovno pisanje usposobiti se za računalniško oblikovanje dopisov Ciljna skupina zaposleni na področju prodaje uvodno srečanje z uvodnim tednom 3 tedni prek interneta zaključno srečanje Izvedba Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

12 potrebe delovnega mesta
Priprava programa Izhodišče: poslovna besedila konkretni primeri poslovnih dopisov potrebe delovnega mesta Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

13 Aktivnosti za izvedbo eIzobraževanja
metodično didaktična prilagoditev gradiv prenos gradiv v virtualno učno okolje izdelava načrta izvedbe priprava navodil za uporabo okolja izdelava načrta za spremljanje napredovanja udeležencev zagotovitev podpore udeležencem Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

14 Struktura udeležencev
Število vključenih: 109 ženske: 58 moški: 51 Starostna struktura: do 34 let: 38 udeležencev od 35 do 44 let: 44 udeležencev nad 45 let: 10: 27 udeležencev Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

15 Predznanje na področju uporabe računalnika in interneta
uporaba računalnika več kot 5 let: 79% 3 – 5 let: 14% 1 – 2 leti: 7% dostop do interneta v službi in doma: 71 % samo v službi: % uporaba interneta vsakodnevno: 74 % 3x – 5x/teden: 14 % do 2x/teden: % ga ne uporablja: 1 % Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

16 Potek eIzobraževanja virtualno učno okolje WebCT spletni brskalnik
uporabniško ime in geslo gradiva, naloge in navodila za delo vodeno samostojno učenje in delo v skupini 1 do 2 uri na dan 2 do 3 krat tedensko priporočen termin: med 13. in 17. uro mentorstvo navodila, spodbude, odgovori na vprašanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

17 Virutalno učno okolje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse
eIzobraževanja kadrov

18 Vloga mentorja spodbujanje k sodelovanju in izmenjavi izkušenj
dodatno pojasnjevanje vsebine dajanje navodil za delo in načini predelave vsebin delo v skupini vloge posameznika v skupini odgovarjanje na vprašanja v 24-ih urah individualno ali skupini spremljanje napredovanja dajanje povratne informacije o doseženih ciljih Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

19 Aktivnost udeležencev
Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

20 Ocena udeležencev poznavanje področja 4,1 5,9 uvodno srečanje: 6,6
delo v forumih: 5,9 interna e-pošta: 6,4 delo mentorice: 6,8 poznavanje področja 4, ,9 Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

21 Popotnica udeležencem ob pričetku usposabljanja
‘Tehnologija je bav-bav samo na začetku …’ ‘Delaš to, kar dejansko potrebuješ …’ ‘Ko si v dilemi, lahko vprašaš mentorico …’ ‘Pri delu (v forumu) smo bolj povezani med seboj …’ Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

22 Ocena izvedbe eIzobraževanja
Izvedba omogoča doseganje ciljev programa 98 % uspešnost Prednosti eIzobraževanja Predlogi za nadaljnje izvedbe Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

23 Prednosti izvedbe eIzobraževanja
vsebina, prilagojena potrebam zaposlenih možnost usklajevanja z obveznostmi na delovnem mestu načini komunikacije povečujejo aktivnost udeležencev srečanja izven virtualnega prostora prispevajo k boljši skupinski dinamiki mentorjeva vloga je ključnega pomena Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

24 Predlogi za nadaljnje izvedbe
večji poudarek na informiranju udeležencev – interni marketing vključevanje udeležencev z ustreznim predznanjem (osnove pri delu z računalnikom in internetom) usklajevanje tekočih obveznosti na delovnem mestu in v programu usposabljanja Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov

25 Zakaj je to primer dobre prakse na področju uvajanja eIzobraževanja
Ocena kriterijev za uspešno izvedbo eIzobraževanja je bila ustrezna: vsebinsko-didaktični vidik organizacijska struktura izvedbe tehnični in tehnološki vidik ekonomski vidik - sodelovanje Pignar Tomanič: Primeri dobre prakse eIzobraževanja kadrov


Prenesi ppt "Lepo pozdravljeni na predstavitvi"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google