Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O Ž

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O Ž"— Zapis predstavitve:

1 IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O Ž
IZOBRAŽEVANJE UČITELJEV, VZGOJITELJEV IN STARŠEV INTEGRIRANIH OTROK S POSEBNIMI POTREBAMI IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O Ž Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 1

2 KRATEK ORIS CENTRA skrb za gluhe in naglušne na Primorskem
silovite družbene spremembe vloga staršev in pedagoškega kadra odločitev za celovit pristop k integraciji - program “celovito organizirane podpore” (COP) oblike dela po modelu integracije CKSG: mobilna surdopedagoška in logopedska služba, ambulantna audiologopedska obravnava, skupinsko delo z otroki, delo s starši, delo z okoljem in supervizija Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 2

3 NAMEN prikazati oblike in vsebine podpore
izobraževanja in usposabljanja odraslih za spoznavanje, sprejemanje drugačnosti in za uspešno delo z otroki in mladostniki, ki imajo PP kako in zakaj je prišlo do preusmeritve oziroma dopolnitve našega dela praktično smo orali ledino zakonu o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 3

4 SMERNICE za integracijo
podpreti družino v realizaciji odgovornega starševstva poiskati, podpreti in sodelovati v/s socialnim okoljem sprejemati spremenjeno vlogo lastne ustanove biti nosilci strokovnega znanja, organizatorji, koordinatorji in izvajalci strokovnih storitev poiskati uspešen način in pristop za vsak primer PP seznanjati z značilnostmi in posledicami motnje nuditi specifične vsebine in pristope Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 4

5 RAZVOJ INTEGRACIJE in “COP”
1972/73 - prvi gluhi učenci so integrirani v redno OŠ 1984/85 - redna mobilna surdopedagoška pomoč 1988/89 - je prva Poletna šola 1993/94 - Center organizira prvi seminar 1994/95 - oblikovan je Portoroški model integracije =>potekajo inovacijski in razvojni projekti =>empirično vrednotenje ustreznosti COP =>urejanje zakonskih in normativnih podlag Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 5

6 ZNAČILNOSTI “COP” upošteva potrebe OPP, staršev in okolja
oblike dela so v skladu z deklaracijami in konvencijami skladnost s sodobnimi načeli in cilji omogoča aktivno in odgovorno sodelovanje vseh izvajanje v otrokovem okolju in CKSG izvajalci so naši strokovni delavci in zunanji sodelavci zajema delo z: - otroki, družinami in okoljem Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 6

7 NAŠ VIDIK DRUŽINE nenadomestljiva skupnost
vir učenja za sožitje v družbi rojstvo drugačnega otroka soočanje z veliko obremenitvijo osnovne otrokove potrebe potrebe staršev nujnost centralno organizirane podpore Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 7

8 CILJI dela z družino pomagati razvijati sposobnosti za soočanje, sprejemanje, iskanje rešitev in ustrezno delovanje znajo uvideti otrokove realne sposobnosti/zmožnosti ohraniti/vzdrževati kvalitetno družinsko življenje pridobivati življenskih, socialnih in komunikacikskih spretnosti vzpostavljati vezi s sorodnimi družinami oblikovati občutke sprejetosti, odgovornosti in zaupanja v lastne aktivnosti Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 8

9 OBLIKE in METODE dela s starši
skupinska individualna prisotnost pri individualnem in skupinskem delu svojega otroka Poletna šola Kamplerjeva izkustvena družinska terapija realitetna terapija kontrolna teorija in integrarna metoda pogovori opazovanje, sodelovanje tematski pogovori izkustvene delavnice Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 9

10 DELO z okoljem vloga CKSG
vzgojiteljeva/učiteljeva vloga pri vključevanju OPP odziv CKSG 1990/91 - prvo srečanje 1993/94 - prvi seminar izobraževanja od 1995/96 dalje - seminarji za sistematično izobraževanje vzgojiteljev, učiteljev, svetovalnih delavcev preko kataloga Stalnega strokovnaga spopolnjevanja strokovnih delavcev Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 1010

11 CILJI dela z okoljem seznaniti z značilnostmi in problemi
predstaviti realne zmožnosti, specifičnosti v razvoju najti načine sodelovanja, obveščanja, izdelave prilagojenih programov, vsebin, pristopov,… načrtovati in evalvirati skupno delo posredovati in si izmenjati izkušnje razvijati občutke soodgovornosti, zadovoljstva,… spoznati program in oblike usposabljanja v CKSG in na terenu Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 1111

12 OBLIKE dela z okoljem individualna srečanja skupna letna srečanja
mobilni surdopedagog v vrtcu in OŠ občasni stiki individualnih terapevtov obiski vzgojiteljev in učiteljev v CKSG skupna letna srečanja vzgojiteljev in učiteljev v CKSG timski sestanki v posameznih vrtcih in šolah seminarji kot sestavni del permanentnega izobraževanja Poletna šola Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 1212

13 PROGRAM izobraževanja
nastal je na pobudo pedagoških delavcev oblikovali smo prvi seminar, ki je bil organiziran v treh delih: osnove teoretičnih znanj o PP, oblike, metode, načine poglabljanje in bogatenje znanj iz prvega dela učenje uporabnih in učinkovitih tehnik nove potrebe - nove vsebine, obogatena ponudba aktivno vključevanje posameznih vzgojiteljev in učiteljev Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 13

14 ZAKLJUČEK dolgoletna gradnja sistema udeležba na trodelnem seminarju
skupna udeležba prisotnost v Poletni šoli Pripravila: Srečka BOŽIČ, dipl.defektolog, Center za korekcijo sluha in govora, Portorož, Sončna pot 14a 1414


Prenesi ppt "IZVAJALEC: CENTER ZA KOREKCIJO SLUHA IN GOVORA P O R T O R O Ž"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google