Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Prostovoljstvo in socialna aktivacija ranljivih oseb

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Prostovoljstvo in socialna aktivacija ranljivih oseb"— Zapis predstavitve:

1 Prostovoljstvo in socialna aktivacija ranljivih oseb
Nastja Salmič Tisovec, univ.dipl.psih., certificirana EuroPsy psihologinja ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje

2 ŠENT, Slovensko združenje za duševno zdravje
nevladna organizacija – od leta 1993 deluje na področju skupnostne skrbi in duševnega zdravja humanitarna organizacija, društvo v javnem interesu namenjeni posameznikom s težavami v duševnem zdravju, njihovim svojcem, posameznikom v trenutni duševni stiski ter vsem ostalim, ki jih zanima področje duševnega zdravja razvijanje in izvajanje različnih programov, ki dopolnjujejo javne službe socialnega varstva: dnevni centri in terensko delo stanovanjske skupine zaposlovanje destigmatizacija ena največjih NVO na področju duševnega zdravja v Sloveniji: programi na več kot 30 lokacijah Preko 1600 aktivnih udeležencev: uporabniki, svojci, prostovoljci (125), zaposleni

3 Naše poslanstvo psihosocialna rehabilitacija oseb s težavami v duševnem zdravju z namenom: izboljšanja njihovega socialnega položaja opolnomočenja: krepitve njihove moči pri skrbi zase ustvarjanja možnosti za čim bolj kakovostno in samostojno življenje načela dela: profesionalizem etično delo polna vključenost posameznik kot celota

4 Uporabnik v programu osnovne potrebe: biti del družbe, pripadati, biti koristen za marsikoga samoumevno pri naših uporabnikih na tem področju velikokrat srečujemo težave delo s posameznim uporabnikom je individualizirano velike razlike: simptomatika, življenjske okoliščine, veščine in znanja, interesi, motivacija,… vedno prilagojeno specifičnim potrebam in zmožnostim proces se odvija vsakič drugače socialna aktivacija na različne načine, v različnih oblikah včasih zgolj priti v program in tam preživeti nekaj časa bolj opremljeni uporabniki potrebujejo bolj strukturirane in kompleksne vsebine

5 Od uporabnika k prostovoljcu
spodbujanje medsebojne solidarnosti, povezovanja in pomoči notranja motivacija in interes kot izhodišče včasih je potrebno malce namigniti, opozoriti na veščine in znanja včasih je preveč vneme in želje naknadno: dodatek za delovno aktivnost pri DSP včasih vstop v obratni smeri: prostovoljec postane (tudi) uporabnik pomoč pri izvedbi delavnic (likovne in kreativne delavnice, športne aktivnosti, vseživljenjsko učenje,…); samostojna izvedba delavnic ob skupnem načrtovanju; vodenje skupin za samopomoč; sodelovanje na stojnicah, drugih promocijah; pomoč pri organizaciji dogodkov; pomoč pri čiščenju in vzdrževanju prostorov; …

6 Prostovoljstvo kot oblika socialne aktivacije
poznano in varno okolje z razumevanjem posameznikove problematike vzpostavljanje domačega in varnega prostora že tako eden osrednjih ciljev simuliranje delovnega okolja, procesa na prilagojen način vsebina prostovoljskega dela, časovnica, obremenitve: stvar dogovora mentor = strokovni delavec v programu pridobivanje izkušenj z maksimalnim izkoristkom posamezniki s perspektivno nadaljnjega usposabljanja in delovne rehabilitacije: izhodiščna točka delovni procesi, odgovornost, timsko delo,… posamezniki s (trenutno) neobhodnimi težavami, ki onemogočajo funkcioniranje na trgu dela: občutek pripadnosti, koristnosti ohranjanje že obstoječih in pridobivanje novih znanj, spretnosti, veščin

7 Previdno… veliko sprotnega mentorskega dela
preverjanje vpliva na posameznika: počutje, ostale obveznosti, samopercepcija,… prilagajanje vsebine in/ali frekvence prehajanje med različnimi vlogami v programu pogovor z uporabnikom/prostovoljcem pogovor z ostalimi obiskovalci programa interdisciplinarnost povezovanje s CSD (Koordinator obravnave v skupnosti), lečečim psihiatrom,…

8 Primer dobre prakse  DC ŠENT Celeia
Nives Kodela, univ. dipl. soc. del. = mentor Aleš Romih = prostovoljec

9 Hvala za vašo pozornost.


Prenesi ppt "Prostovoljstvo in socialna aktivacija ranljivih oseb"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google