Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Urška Nikoletti, 2. Ma-ra mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Urška Nikoletti, 2. Ma-ra mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec"— Zapis predstavitve:

1 Urška Nikoletti, 2. Ma-ra mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec
SLOVAŠKI KURIKULUM Urška Nikoletti, 2. Ma-ra mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec

2 Do dosege ciljev Integracija računalniškega razlišljanja v primarno izobraževanje vseh učencev. Računalniško razmišljanje enako pomembno kot pismenost in matematično razmišljanje. Razmere na Slovaškem se razlikujejo od večine držav. Informatika ločen obvezen predmet od leta 2008. Programiranje po stopnjah razvoja mišljenja po piagetu. V vsaki straosti (0-2, 2-7, 7-11, )

3 Zakaj bi začeli tako zgodaj?
Zgodnje vključevanje digitalne tehnologije tudi v predšolsko izobraževanje. Ustrezna uporaba digitalne tehnologije v vrtcih. (Bee-bot: Nov pogled na vlogo programiranja in računalniške tehnologije v izobraževanju. Programiranje je kot orodje za učenje in kot instrument za raziskovanje, konstruiranje. Da se prepreči izguba izjemne priložnosti za raziskovanje, ustvarjanje, grajenje matematičnih konceptov, razvijanje sposobnosti kot so sodelovanje, komuniciranje,…

4 5 glavnih tematik informatike
Njihova vsebina je oblikovana tako, da ustreza določeni starostni skupini.

5 Raziskovanje podatkovnih struktur
Preproste tabele, grafi, slovarji in miselne karte, delo s predstavitvami, z besedilom, z grafiko.

6 Komuniciranje preko IKT
Učenci delajo s spletnimi stranmi, ki so pomembne za njihove interese; naučijo se uporabljati spletni brskalnik, e-poštni odjemalec in klepetalnike.

7 Metode, reševanja problemov in algoritemsko razmišljanje
Reševanje različnih problemov in zapisovanje rešitev (z uporabo besed, ikon ali določenih ukazov). Upravljanje agenta neposredno in pozneje z ukazi za načrtovanje vnaprej. Razmevanje povezave med programom in vedenjem agenta.

8 Temeljna tematika IKT Obravnava strojne dele računalnika (tipkovnica, miška, zaslon) in zunanje naprave. Delo z mapami in datotekami.

9 Informacijska družba Učenci spoznajo tveganja, povezana z uporabo digitalne tehnologije, Zasebnost, vpliv informacijske tehnologije na družbo.

10 Programiranje Na višji ravni v okoljih Delphija in Lazarja postopno Python. Na nižjih srednjih šolah Imagine Logo in Scratch. ( V osnovnih šolah pa EasyLogo…

11 viri neobvezni.pdf, , Blaho, A., & Salanci, L. U. (2011, October). Informatics in primary school: principles and experience. In International Conference on Informatics in Schools: Situation, Evolution, and Perspectives (pp ). Springer, Berlin, Heidelberg. Slovaška_Programming in Slovak Primary Schools.pdf, KABÁTOVÁ, M., KALAŠ, I., & TOMCSÁNYIOVÁ, M. (2016). Programming in Slovak Primary Schools. Olympiads in Informatics, 10,


Prenesi ppt "Urška Nikoletti, 2. Ma-ra mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google