Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

IZRAELSKI KURIKULUM Adriana Jordan.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "IZRAELSKI KURIKULUM Adriana Jordan."— Zapis predstavitve:

1 IZRAELSKI KURIKULUM Adriana Jordan

2 Middle School: (7-9 grade)
Njihov glavni namen je, da so učenci izpostavljeni oz. se srečajo z osnovami in computional thinkingom in da spodbudijo učence za nadaljni študij računalništva Ravnajo se po sistemu K-12 So mnenja, da je potrebno razvijati veščine mišljenja in ne programskih veščin Znanje računalništva uvrščajo med STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematic) 2007 predlagajo, da računalništvo postane samostojen jezik – kot 5 bistvenih (materinski jezik, izbirni drugi jezik, jezik znanosti, jezik umetnosti in telesa ter jezik tehnologije)

3 4 moduli: Predstavitev računalništva Preglednice Predstavitev robotike
Cilji so sledeči: Kombinirati logično mišljenje z inženirskim Izpostaviti učence drugim tehnološkim področjem Voditi učence da postanejo neodvisni učenci Problem, ki se pojavi je financiranje teh robotov in celotne tehnologije, katere si ne more privoščiti vsaka šola. Zato so predlagali učenje splošnega internetnega programiranja. Osnova sta HTML5 in JavaScript Razvoj programa v Scratchu

4 Program obsega 180ur: 60 ur na leto, 2 uri na teden
Računalništvo prestavili že v zadnjo triado osnovne šole menijo Učitelji: učijo lahko le izkušeni in profesionalni učitelji. Pogoji: Imeti morajo vsaj diplomo iz računalništva ali inženirski in pedagoški certifikat Imeti vsaj 3 letne izkušnje pri poučevanju računalništva na višjem nivoju in imeti uspešne priprave na končni izpit za v srednjo šolo Problem zaposlitve učiteljev: Učiteljem, ki so poučevali v srednji šoli je neprijetno učiti v osnovni šoli, saj so jim čustvene potrebe učencev neznane, spretnosti poučevanja so jim tuje in učilnice z računalniki so omejene oz. računalniki v njih napram srednji šoli Dodeli redne učitelje v program, kljub temu, da niso kvalificirani za to področje Težko je pridobiti učitelja, da bo poučeval samo 2 urni na teden

5 High School: (10-12 grade):
Osnovnih 5 modulov: Osnove 1 in 2 Oblikovanje programske opreme Druga paradigma Prijave Teorija Obstajajo trije možni študijski programi sestavljeni iz teh modulov: 90 urni nizek nivo: Osnove 1 270 urni program: Osnove 1 in 2, Druga paradigma 450 urni program: Osnove 1 in 2, Druga paradigma, Oblikovanje programske opreme in teorija.

6 Raziskava: procent študentk, ki opravijo izpit za malenkost višji od procenta študentov Pokazalo se je tudi, da kar 75% učiteljev uči več kot 6 let na izbrani srednji šoli 52% učiteljev je bilo vodje CS programa na njihovi šoli. ROID 80% učiteljev ima certifikat za poučevanje in kar 80% od teh jih ima certifikat za CS poučevanje Učitelji menijo (57%), da bi morali imeti vsi študentje osnovno znanje iz informatike, seveda pa bi se potem znanje nadgradilo glede na njihovo stroko Vprašali si jih tudi, kaj menijo, kdaj (v kateri razred) bi se vpeljalo algoritme in programiranje. Polovica je odgovorila, da že v 5 ali 6 razred, tretjina da v 7 razredu, ostali pa da šele v 9 ali 10 razredu

7 Predlogi: Vsak od obeh programov mora imeti obvezne enote in izbirne.
Morali bi imeti 2 različna programa, enega za študente splošnega interesa v CS in drugega, ki bi moral biti globlji in širše zastavljen za tiste z večjim zanimanjem za CS. Konceptualna in eksperimentalna vprašanja bi morala biti prepletena programa. Dobro opremljen in dobro vzdrževan računalniški laboratorij. Pripraviti je treba nove učne knjige in učne vodnike za vse dele programa. Učitelji, ki so pooblaščeni za poučevanje predmeta, morajo imeti opravljeno ustrezno formalno izobraževanje o CS. Dodiplomski študij CS je obvezen, kot je tudi formalno potrdilo za učitelje študijskega programa.

8 Viri: w_Computer_Science_Curriculum_for_middle_school_in_Israel High_School_Curriculum_in_Israel_and_Lithuania_- _Comparison_and_Teachers'_Views urse_Syllabi_for_a_High-School_CS_Program


Prenesi ppt "IZRAELSKI KURIKULUM Adriana Jordan."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google