Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PISA 2009 z vidika značilnosti učencev

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PISA 2009 z vidika značilnosti učencev"— Zapis predstavitve:

1 PISA 2009 z vidika značilnosti učencev
dr. Sonja Pečjak Filozofska fakulteta v Ljubljani Raziskava PISA 2009 je del aktivnosti projekta 'Ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti v izobraževanju in usposabljanju – Evalvacija vzgoje in izobraževanja na podlagi mednarodno priznanih metodologij‘, ki ga omogoča sofinanciranje Evropskega socialnega sklada Evropske unije in Ministrstva za šolstvo in šport.

2 Med državami OECD-ja lahko pojasnimo razlike v dosežkih učencev v:
1. zahtevnost nalog 55 % z značilnostmi učencev 2. bralne navade učencev (motivacija, strategije) 34 % z dejavniki okolja (družinskega, šolskega) 11% z razlikami med državami 7/13/2019

3 1. Zahtevnost nalog vs. učni dosežek
7/13/2019

4 7/13/2019

5 Zaključek 1: … večji poudarek sistematičnemu razvoju kritičnega branja učencev večja odprtost bralnega kurikula (učitelja) pri delu z besedili: -- dopuščanje možnosti izbire besedil za branje -- dopuščanje različnih bralnih nalog -- dopuščanje različnih interpretacij besedil in soočanje različnih interpretacij v vrstniški skupini z argumentiranjem, … … izbirnost povečuje tudi motivacijo fantov za branje 7/13/2019

6 2. Bralne navade učencev BRALNA ZAVZETOST
KOMPETENCA “UČENJE UČENJA” BRALNA ZAVZETOST ? motivacija/interes za branje ? zavedanje in uporaba bralnih strategij (pomnjenja, povzemanja, elaboracije, kontrolne) 7/13/2019

7 Zakaj? Nurmi s sod. (2003) 7/13/2019

8 Zaključek 2 2.1 Interes za branje - bralni dosežek
7/13/2019

9 2.2 Zavedanje in uporaba strategij - bralni dosežek
7/13/2019

10 Zaključek 2 2.2 Bralna zavzetost (interes + strategije) - dosežek
… vzpodbujati interes za branje (še zlasti pri fantih – situacijski) … poznavanje strategij – predpogoj za njihovo uporabo (pojasniti smisel posameznih strategij) … uporaba metakognitivnih/kontrolnih strategij (načrtovanja, spremljanja, vrednotenja dosežka in procesa) … uporaba strategij pomnjenja (pri manj uspešnih bralcih) ??? proceduralno znanje vsebinsko znanje 7/13/2019


Prenesi ppt "PISA 2009 z vidika značilnosti učencev"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google