Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA Svetovni dan fizioterapije 8

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA Svetovni dan fizioterapije 8"— Zapis predstavitve:

1 FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA Svetovni dan fizioterapije 8
FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA Svetovni dan fizioterapije 8. september 2019 Andrea Backović Juričan Sekcija fizioterapevtov za krepitev zdravja pri ZFS Uporaba gradiva je namenjena obeleženju SDF 2019 in je dovoljena le z navedbo virov!

2 DEJSTVA O KRONIČNI BOLEČINI
Vir:

3 Kronična bolečina (KB) je pomembna svetovna zdravstvena problematika.
Bolečina v križu povzroča večje zmanjšanje zmožnosti kot katerokoli drugo zdravstveno stanje. Mnogim lahko KB oteži življenje, kar lahko vodi v strah, izogibanje in umikajoča vedenja. Vsak 5. prebivalec v Evropi opisuje KB. KB ali ponavljajoča se bolečina se (po nekaterih raziskavah) pojavlja kar pri 20 % do 35 % otrok in mladostnikov. Stanje v Sloveniji: 23% ljudi trpi za KB. Vsak 3. prebivalec nad 60 let ima KB. Ženske (30 %) trpijo zaradi KB 2x pogosteje kot moški (15 %). Povprečna starost ljudi s KB je 49 let. Viri: PT%20versions/Infographic1_WhatIsChronicPain_PT_FINAL_A4.pdf

4 KB NI SIMPTOM BOLEZNI, AMPAK JE BOLEZEN SAMA PO SEBI!
MEHANIZEM KRONIČNE BOLEČINE KB je dolgotrajna bolečina, ki traja več kot 3 mesece ali se pojavlja in je lahko stalna (presega čas celjenja tkiva po okvari). Ostane tudi takrat, ko sprožilnega dejavnika ni več. Ne služi nobenemu biološkemu namenu, kot je to značilno za akutno bolečino, saj je slednja običajno posledica zdravljenja poškodbe tkiva. Vztraja kot odziv na pretirano občutljivost na zaznano nevarnost poškodbe telesa, čeprav ni poškodovanega tkiva. KB NI SIMPTOM BOLEZNI, AMPAK JE BOLEZEN SAMA PO SEBI! Viri: wptday/19/Infographics/PT%20versions/ Infographic1_WhatIsChronicPain_PT_FINAL_A4.pdf szd-strokovna-podrocja-smizm-zbornik- ucna-delavnica-fm-nadzorov-2016.pdf

5 KRONIČNA BOLEČINA KOT BIOPSIHOSOCIALNI FENOMEN
1. KB je večdimenzionalna izkušnja. 2. Biopsihosocialni model razlaga KB kot subjektivno, kompleksno in dinamično doživetje, na katerega vpliva več dejavnikov: biološki (fizični), psihični in socialni. 3. Ocenjevanje in obravnava KB sta usmerjena na vsa področja kakovosti življenja, na katera vpliva bolečina, zato zahtevata interdisciplinarni pristop (npr. zdravnik, psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt). Vira: szd-strokovna-podrocja-smizm-zbornik-ucna-delavnica-fm-nadzorov-2016.pdf

6 KB je lahko povezana s široko paleto zdravstvenih stanj kot so:
bolečina v vratu, bolečina v prsnem delu hrbta, bolečina v križu, bolečina v ramenu, težave z glavobolom, rak, fibromialgija, revmatoidni artritis in osteoartritis. Vir: PT%20versions/Infographic1_WhatIsChronicPain_PT_FINAL_A4.pdf

7 Ko želijo ljudje postati dejavnejši, se mnogim bolečina poslabša.
Terapevtska vadba je sestavni del vseh smernic za obravnavo KB – vprašajte vašega fizioterapevta – strokovnjaka za vadbo! Ko želijo ljudje postati dejavnejši, se mnogim bolečina poslabša. To vpliva na zmanjšan nadzor nad posameznikovim vsakodnevnim življenjem in lahko vodi v depresijo, socialno izoliranost in zmanjšano sodelovanje v družbi. Vir: PT%20versions/Infographic1_WhatIsChronicPain_PT_FINAL_A4.pdf

8 NIČ OD NAVEDENEGA NE DRŽI!!
MITI O KRONIČNI BOLEČINI S pomočjo skeniranja/slikanja (rentgen, CT, MR) bom dobil/la odgovor, zakaj me boli. Povzročam si škodo, ker me boli. Sklanjanje in dvigovanje bo poslabšalo mojo bolečino v križu. Moram ostati v postelji in počivati. Močna protibolečinska zdravila (opioidi) mi bodo pomagala obvladovati mojo bolečino. Operacija je moja edina možnost za izboljšanje. Moja bolečina in omejenost funkcioniranja pomenita, da ne morem ničesar narediti. NIČ OD NAVEDENEGA NE DRŽI!! Vira: PT%20versions/Infographic2_ChronicPainMyths_PT_FINAL_A4.pdf PT%20version/WPTD2019_flyer_PT_FINAL.pdf?2

9 PREVZEMANJE KONTROLE NAD BOLEČINO
Fizioterapevt sodeluje z ljudmi in jim pomaga, da prevzamejo nadzor nad svojo bolečino z uporabo različnih orodij, ki vključujejo: izobraževanje za bolečine, iskanje strategij za obvladovanje težav, reševanje problemov, načrtovanje telesne dejavnosti/vadbe, svetovanje o higieni spanja in učenje sproščanja. Vira: PT%20versions/Infographic3_ChronicPainTakingControl_PT_FINAL_A4.pdf PT%20version/WPTD2019_flyer_PT_FINAL.pdf?2

10 MOŽNOSTI ZDRAVLJENJA (KRONIČNE) BOLEČINE
Zdravila Akupunktura Blokade Nevromodulacijske metode Kiruške tehnike Psihološke tehnike Fizioterapija & terapevtska vadba Vir:

11 KAM PO POMOČ PRI KRONIČNI BOLEČINI?
Za pomoč pri kronični bolečini se lahko obrnete na: 1. Ambulante za zdravljenje bolečin v slovenskih bolnišnicah in pri zasebnikih 2. Subspecialistično ambulanto za rehabilitacijo oseb s kronično nerakavo bolečino na Univerzitetnem rehabilitacijskem inštitutu (URI) Soča Namenjena je bolnikom s KB, ki ni posledica rakave bolezni in pri katerih so v preteklosti v različnih specialističnih ambulantah uporabili že vse možne načine obvladovanja bolečine z zdravili ali operativnimi posegi, vendar nič od tega ni učinkovalo. 3. Fizioterapevtske ambulante v slovenskih javno zdravstvenih ustanovah in pri zasebnikih 4. Nevladne organizacije: društva kroničnih bolnikov (npr. Društvo za fibromialgijo, Društvo revmatikov Slovenije, Društvo onkoloških bolnikov Slovenije, Društvo bolnikov s kronično bolečino Murska Sobota ...) Fibros (društvo za lepše življenje s kronično bolečino) drugo Vir:

12 KAM PO POMOČ ZA BREZPLAČNO SPREMEMBO/IZBOLJŠANJE ŽIVLJENJSKEGA SLOGA?
V vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji so zdravstvenovzgojni centri (ZVC) in centri za krepitev zdravja (CKZ), v katerih se izvaja Program svetovanja za zdravje/Program za krepitev zdravja, ki vključuje izvajanje ZV in psihoedukativnih delavnic, individualnih svetovanj in pogovornih ur ter aktivnosti v lokalni skupnosti. Strokovnjaki posameznikom pomagajo in jih podpirajo pri spreminjanju z zdravjem povezanih tveganih vedenj in pri opolnomočenju kroničnih bolnikov za samooskrbo. Vstop na individualne pogovorne ure in v temeljne/kratke ZV delavnice, kot so npr. Ali sem fit, Dejavniki tveganja, Življenski slog/Zdravo živim, Tehnike sproščanja, je možen direktno (brez napotitve osebnega zdravnika ali referenče medicinske sestre v ZVC/CKZ). Vstop na individualna svetovanja (npr. za opuščanje kajenja) in v poglobljene/dolge ZV delavnice, kot so npr. Gibam se, Zdravo jem, Zdravo hujšanje, Spoprijemanje s stresom, Podpora pri spoprijemanju z depresijo/s tesnobo, je možen s predhodno opravljenim preventivnim pregledom pri osebnem zdravniku ali referenčni medicinski sestri in posledično z napotitvijo v ZVC/CKZ. Fizioterapevti v ZVC/CKZ pomagajo odraslim spremeniti oz. izboljšati njihove gibalne in spalne navade in jih med drugim na podlagi testiranja telesne pripravljenosti naučijo izbranih telesnih vaj, tehnik sproščanja in higiene spanja, kar jim pomaga lažje obvladovati njihovo KB. Vir:

13 KRONIČNA BOLEČINA IN VADBA
Terapevtska vadba je učinkovito sredstvo za lajšanje KB. Fizioterapevti imajo edinstvene sposobnosti za priporočanje specifičnih vadbenih programov. Vir: Posters/PT%20versions/Poster2_ChronicPainAndExercise_PT_FINAL_A4.pdf

14 Kako vam lahko vadba ponovno pomaga prevzeti nadzor?
1. Začnite počasi s svojim fizioterapevtom, ki vam bo pomagal zastaviti in doseči cilje s postopnim povečanjem dejavnosti in z vadbenim programom. 2. Vaš fizioterapevt vam bo pomagal bolje razumeti bolečino – to bo zmanjšalo vaš strah pred poškodbo in vam omogočilo večji nadzor nad bolečino. 3. Ko se boste začeli več gibati in vključevati v več dejavnosti, boste opazili, da lahko naredite več z manj bolečine. 4. Da bi lahko uživali v kakovostnejšem življenju, se boste naučili osredotočiti na to, kar lahko počnete kljub bolečini. Vir: PT%20version/WPTD2019_flyer_PT_FINAL.pdf?2

15 Izberite si vadbo, ki vam bo prijetna in zabavna.

16 Koliko telesne dejavnosti zadostuje vsak teden?
Vir: publikacije-datoteke/zgdz_knjizica_2019.pdf

17 Ponovno prevzemite nadzor. Postanite dejavni. Ostanite dejavni
Ponovno prevzemite nadzor. Postanite dejavni. Ostanite dejavni. Obvladujte KB. S fizioterapevtom govorite še danes!

18 KAKO VAS BO FIZIOTERAPEVT NA SPLOŠNO OBRAVNAVAL?
Poslušal vas bo, da bo razumel vzrok težav. Pregledal vas bo in ocenil začetno stanje ter rezultate dokumentiral. Izbral bo cilj, ki je za vas realen in dosegljiv. Na osnovi vaših potreb bo sestavil program vadbe. Pri izvajanju vas bo vzpodbujal in vam prilagajal program, ko boste napredovali.

19 KAKO VAS BO FIZIOTERAPEVT OBRAVNAVAL V POVEZAVI S KB?
Fizioterapevt vam bo pomagal razumeti, kako je bolečina naš notranji alarmni sistem, ki se pri KB pogosto sproži preveč hitro. Pomagal vam bo zmanjšati strah, ki ga povezujete z bolečino. Razložil vam bo vaše stanje in načine obvladovanja. Spodbujal vas bo k varni telesni dejavnosti. Poiskal bo dolgoročne strategije za povečanje samozavesti. Da bi ponovno pridobili nadzor, vas bo vodil skozi dejavnosti, ki vam povzročajo bolečino, strah ali pa se jim izogibate. Pomagal vam bo ostati na delovnem mestu ali se nanj vrniti. Pomagal vam bo spremeniti prepričanja in vedenja. Vira: PT%20versions/Infographic3_ChronicPainTakingControl_PT_FINAL_A4.pdf PT%20version/WPTD2019_flyer_PT_FINAL.pdf?2

20 OCENJEVANJE BOLEČINE Vir:

21 IZVEDBA VODENEGA PROGRAMA PREVENTIVNE ALI TERAPEVTSKE VADBE
Fizioterapevt sam odloči o izboru vadbenega programa glede na svoje kompetence in dodatna strokovna znanja ter veščine. Pri tem upošteva zmožnosti in potrebe udeležencev (ciljne populacije) ter omejitve prostora (okolja). Demonstrira npr. program vadbe za stabilizacijo hrbtenice in medenice, trening mišic medeničnega dna, ABC program vadbe, pilates, nordijsko hojo, zdravju prijazno aerobiko, program vaj za preprečevanje padcev, program dihalnih vaj, tehnike sproščanja itd. Vadbeni program izvede v trajanju od 15 minut do 60 minut.


Prenesi ppt "FIZIOTERAPIJA IN KRONIČNA BOLEČINA Svetovni dan fizioterapije 8"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google