Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SKRB ZA VARNOST NA DELOVNEM MESTU

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SKRB ZA VARNOST NA DELOVNEM MESTU"— Zapis predstavitve:

1 SKRB ZA VARNOST NA DELOVNEM MESTU
KAKOVOST IN VARNOST V ZDRAVSTVU SKRB ZA VARNOST NA DELOVNEM MESTU Robert Vodušek, dipl.var.inž. 3. oktober 2018

2 PRAVNA UREDITEV VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
Ustava Republike Slovenije Zakon o varnosti in zdravju pri delu Podzakonski akti Interni akti

3 ZAKON O VARNOSTI IN ZDRAVJU PRI DELU
Osnovna določila Zakona so: Odgovornosti delodajalca Dolžnosti delodajalca Pravice delavca Dolžnosti delavca Finančne obveznosti delodajalca

4 DOLŽNOSTI DELODAJALCA SO:
Izvajanje ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev Preprečevanje nevarnosti pri delu Sprejme ukrepe za zagotavljanje požarnega varstva Usposablja delavce za varno delo – praktično usposabljanje na D.M.

5 DOLŽNOSTI DELODAJALCA SO:
Zagotavlja delavcem osebno varovalno opremo Zagotavlja zdravstvene preglede delavcev Izdaja navodila za varno delo Izdela in sprejme IZJAVO O VARNOSTI

6 DOLŽNOSTI DELODAJALCA SO:
Delodajalec mora izdelati in sprejeti IZJAVO O VARNOSTI Izjava o varnosti temelji na ugotovitvi možnih vrst: nevarnosti in škodljivosti na delovnem mestu in v delovnem okolju ter na oceni tveganja za nastanek poškodb in zdravstvenih okvar.

7 DOLŽNOSTI DELODAJALCA SO:

8 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
So sistematične ciljane aktivnosti in ukrepi, ki jih delodajalec izvaja zaradi ohranjanja in krepitve telesnega in duševnega zdravja delavcev. 6. člen - ZVZD (promocija zdravja na delovnem mestu) Delodajalec mora načrtovati in izvajati promocijo zdravja na delovnem mestu.

9 PROMOCIJA ZDRAVJA NA DELOVNEM MESTU
Aktivnosti in ukrepi za ohranjanje ter krepitev telesnega in duševnega zdravja delavcev Rekreacija Izobraževanje Zdrava prehrana Aktivni delovni odmori Psihološka pomoč

10 DOLŽNOSTI DELAVCA SO: Da opravlja delo s tolikšno pazljivostjo, da s tem varuje svoje življenje in zdravje ter življenje in zdravje drugih oseb Da prijavi vsako poškodbo pri delu Da uporablja predpisano osebno varovalno opremo Da opravlja zdravstvene preglede

11 DOLŽNOSTI DELAVCA SO: Obvešča delodajalca o pomanjkljivosti, nevarnosti ali okvari, ki bi ogrožala varnost in zdravje Prepoved dela pod vplivom alkohola in drugih psihoaktivnih snovi Udeležba na usposabljanjih za varno delo

12 PRAVICE DELAVCA SO: Ima pravico do dela in delovnega okolja, ki mu zagotavlja varnost in zdravje pri delu Ima pravico odkloniti delo (če ni seznanjen z nevarnostmi, ni usposobljen, ni zdravstveno zmožen za delo…) vse dolžnosti delodajalca so pravice delavca

13 DEJAVNIKI TVEGANJA ZA POŠKODBE
Slaba telesna drža, težke obremenitve Hepatitis B, HIV, okužena kri Vbodi z iglami, ureznine Nevarne snovi, kemikalije Radiološke nevarnosti Izmensko delo, delovni ritmi, nočno delo Stres – psihosocialne obremenitve

14 UKREPI ZA PREPREČEVANJE POŠKODB IN ZDRAVSTVENIH OKVAR
Pravilno dvigovanje bremen Uporaba osebne varovalne opreme Dodatna usposabljanja Seznanitev z navodili za varno delo Skrb za lastno zdravje

15 DVIGOVANJE BREMEN NAPAČNO PRAVILNO

16 PRAVILNO DVIGOVANJE BOLNIKOV

17 PSIHOSOCIALNE OBREMENITVE
Različne oblike nasilja in nadlegovanja Nasilni pacienti, obiskovalci, sodelavci Psihično, fizično, verbalno, spolno 79% medicinskih sester je že zaznalo nasilje na delovnem mestu 62% žrtev nasilja Travmatični dogodki

18 POSLEDICE Izgorelost (36%) Anksiozne motnje - tesnoba (11,4%)
Razdražljivost (15%) Občutki depresije (32%) Tveganje za zlorabo alkohola, drog, zdravil Bolniški stalež

19 UKREPI Analiza stanja Celostni pristop Selektivna naravnanost
Aktivna vključenost zaposlenih Promocija zdravja PREPREČIMO, DA NAS STRESE STRES NA DELOVNEM MESTU

20


Prenesi ppt "SKRB ZA VARNOST NA DELOVNEM MESTU"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google