Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013"— Zapis predstavitve:

1 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013
Uporaba podatkov SHARE dr. Boris Majcen, direktor Inštitut za ekonomska raziskovanja Ljubljana, Slovenija

2 Vsebina Pokojninska reforma Reforma trga dela
Uvedba dolgotrajne oskrbe Socialna reforma 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

3 Starajoča se družba Staranje vpliva na vse nas –
na posameznike in družbo Izjemni izzivi za socialno varnost, zdravstvo in DO Hkrati pa tudi izjemne možnosti (4 generacije,moderne tehnologije) Razumevanje vpliva procesa staranja na nas kot pomembna naloga raziskovalcev s ciljem kako obrniti izzive staranja v priložnosti 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

4 Pokojninska reforma Več kot polovica anketirancev je upokojenih.
Med slovenskimi anketiranci je upokojenih dve tretjini vprašanih. 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

5 Pokojninska reforma Med upokojenimi slovenskimi anketiranci:
desetina upokojenih že 30 let ali več tretjina več kot 20 let; polovica pa 15 let ali več. V zadnjem letu (2011), se je med slovenskimi anketiranci upokojilo 3 % vprašanih. 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

6 Pokojninska reforma Upokojevanje zaradi bolezni?
1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

7 Pokojninska reforma Ključni razlogi za upokojevanje: Samo Slovenija:
Vsi: 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

8 Pokojninska reforma Povprečna starost pri upokojitvi:
mvdecode ep329_, mv (-2/-1 = .) (generate int retage = ep329_- birthyr) 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

9 Pokojninska reforma in zdravje
Zdravje anketirancev med 60 in 69 let. Samoocena 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 SKUPAJ Odklonil 0.0 0.1 Ne ve 0.2 odlično 8.8 7.3 6.8 7.9 7.6 6.3 7.8 6.0 5.7 7.2 zelo dobro 18.4 19.3 18.1 17.1 16.3 15.9 16.8 17.2 13.6 17.0 dobro 36.8 39.0 38.9 38.4 38.2 38.5 39.9 35.9 37.2 36.5 38.0 zadovoljivo 27.2 25.8 26.6 29.5 27.8 27.5 29.4 29.1 30.7 28.0 slabo 8.9 8.6 9.4 9.3 9.7 10.4 10.1 10.3 13.3 9.8 100 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

10 Reforma trga dela Bistveno je, ohranjati dobre delovne pogoje, da bi ljudje delali dlje. Kako zadovoljni so slovenski anketiranci? (n=578) 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

11 Reforma trga dela Povezava med željo po zgodnjem upokojevanju in slabim zadovoljstvom z zaposlitvijo. Vir: 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

12 Reforma trga dela Oblika pogodbe o zaposlitvi (n=578)
Zaposleni vs. Samozaposleni: Več kot eno službo? 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

13 Reforma trga dela Kako dolgo so že v tej službi?
1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

14 Reforma trga dela Vzroki za brezposelnost Vsi skupaj Slovenija:
1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

15 Socialna reforma Kako shajajo gospodinjstva?
Dohodek celotnega gospodinjstva: 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

16 Zdravstvena reforma Kolikokrat pri zdravniku v zadnjem letu?
Vsi obiski skupaj Osebni zdravnik Specialist 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

17 Zdravstvena reforma Kolikokrat v bolnišnici v zadnjem letu?
Kolikorat v bolnišnici? Koliko nočitev skupno v bolnišnici? 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

18 Dolgotrajna nega ADL 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike
Ljubljana, 22. januar 2013

19 Dolgotrajna nega IADL 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike
Ljubljana, 22. januar 2013

20 Dolgotrajna nega Max Grip strength … moč stiska roke kot indikator zmanjšanje mobilnosti za prihodnost. 1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013

21 Zdravje 60-69 let (samo-ocena)
1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013


Prenesi ppt "1. slovenska SHARE konferenca za uporabnike Ljubljana, 22. januar 2013"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google