Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Mag. Boris RUŽIČ, univ. dipl. inž. el. Inšpektor – višji svetnik

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Mag. Boris RUŽIČ, univ. dipl. inž. el. Inšpektor – višji svetnik"— Zapis predstavitve:

1 Aktivnosti na področju zmanjševanja števila nezgod pri delu v Republiki Sloveniji
Mag. Boris RUŽIČ, univ. dipl. inž. el. Inšpektor – višji svetnik Inšpektorat Republike Slovenije za delo CELJE, november 2008

2 RAZLOGI ZA UKREPANJE NARAŠČANJE ŠTEVILA NEZGOD PRI DELU (PREDVSEM SMRTNIH) 2. NEZAINTERESIRANOST DELODAJALCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU 3. NESPOŠTOVANJE PREDPISANIH ZAHTEV S PODROČJA VARNOSTI IN ZDRAVJA RPI DELU 4. NEUSTREZNO ZAPOSLOVANJE DELOVNE SILE NEUSTREZNOST INTERNIH AKTOV …..

3 CILJI PROJEKTA - OSNOVNI CILJ JE ZMANJŠANJE ŠTEVILA VSEH NEZGOD V ZVEZI Z DELOM ŠE POSEBNO PA SMRTNIH IN TEŽKIH POVEČANJE ZAINTERESIRANOSTI DELODAJALCEV ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU OZAVEŠČANJE VSEH VPLETENIH SUBJEKTOV DOSEČI, DA BODO INTERNI AKTI USTREZNI IN DA BODO SLUŽILI NAMENU DOSEČI POENOTEN IN USKLAJEN PRISTOP DO POJMOVANJA “OCENJEVANJA TVEGANJ” PO POTREBI TUDI DOPOLNITEV ZAKONODAJE

4 TRAJANJE PROJEKTA PROJEKT JE PRIČEL V LETU 2008 IN BO TRAJAL PREDVIDOMA DO KONCA LETA 2012.

5 IZVAJALCI PROJEKTA PROJEKT BODO IZVAJALI: INŠPEKTORAT REPUBLIKE SLOVENIJE ZA DELO OB PODPORI MINISTRSTVA ZA DELO DRUŽINO IN SOCIALNE ZADEVE 2. ZBORNICA VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU

6 V NADALJEVANJU BO PRIKAZANIH NEKAJ PODATKOV OZ. INFORMACIJ O PRETEKLEM
PODATKI O STANJU V NADALJEVANJU BO PRIKAZANIH NEKAJ PODATKOV OZ. INFORMACIJ O PRETEKLEM IN TRENUTNEM STANJU GLEDE SMRTNIH NEZGOD PRI DELU V DEŽAVI.

7

8

9

10

11

12

13

14 SMRTNE NEZGODE 2008 SKUPNO ŠTEVILO NEZGOD: 21 SKUPNO ŠTEVILO UMRLIH: 22 od tega 18 na kraju nezgode, 4 v bolnišnici, en poškodovani je še v komi

15 SMRTNE NEZGODE 2008 PO DRŽAVLJANSTVU: SLOVENSKO …….………..…….. 15 EU BREZ SLO …………………… 0 BiH ………………………..……….. 3 MAKEDONSKO ………………..… 2 HRVAŠKO ……………………..…. 1 KOSOVO ………………..………... 1

16 SMRTNE NEZGODE 2008 PO STAROSTI: - do 20 let …………………………….. 0 21 do 30 …………………………….. 3 31 do 40 …………………………….. 7 41 do 50 …………………………….. 4 51 do 60 …………………………….. 7 nad 60 ……………………………….. 1

17 SMRTNE NEZGODE 2008 PO DEJAVNOSTI: gradbeništvo ………………………... 8 proizvodnja kovinskih izdelkov …… 3 kopenski promet ……………………. 3 proizvodnja kovin …………………… 3 proizvodnja strojev in naprav ……… 1 oskrba stavb in okolice …………….. 1 zbiranje odpadkov ………………….. 1 posredništvo ………………………… 1 preskrba z električno energijo ……… 1

18 SMRTNE NEZGODE 2008 PO VZROKIH: padci z višine …………………..……. 9 padec bremena na osebo ………..… 6 udar električnega toka …………… povozitev z delovnimi stroji ……… porušitev izkopa …………………..…. 1 stisnitev ……………………………..… 1

19 SMRTNE NEZGODE 2008 PO VELIKOSTI DELODAJALCA: s.p. brez zaposlenih ………..….………….. 1 do 4 zaposlene …………………………….. 1 od 5 do 9 zaposlenih ……………………… 3 od 10 do 19 zaposlenih …………………… 3 od 20 do 49 zaposlenih …………………… 4 od 50 do 99 zaposlenih …………………… 4 od 100 do 249 zaposlenih ………………... 0 od 250 do 499 zaposlenih ……………….. 1 500 in več zaposlenih …………………….. 4

20 SMRTNE NEZGODE 2008 PO SPOLU: - moških ……………………………… 21 žensk ………………………………… 1 PO STATUSU ZAPOSLITVE: - nedoločen čas ……………………… 18 določen čas ………………………… 4 PO LOKACIJI: gradbišča …………………………… 11 ostalo ………………………………

21 UKREPI INŠPEKCIJE ZA DELO
- NADALJEVANJE DOSLEDNEGA UKREPANJA V PRIMERIH NEPRIJAVLJANJA NEZGOD PRI DELU NADALJEVANJE TER POOSTRITEV IZVAJANJA AKCIJ NADZORA NA GRADBIŠČIH - NUDENJE STROKOVNE POMOČI ZAINTERESIRANIM OSTREJŠE UKREPANJE V SMISLU IZREKANJA SANKCIJ V PRIMERIH NEIZPOLNJEVANJA PREDPISANIH ZAHTEV IN UKREPOV NA VSEH PODROČJIH NADZORA

22 UKREPI INŠPEKCIJE ZA DELO
- OSTREJŠI NADZOR GLEDE USTREZNOSTI ZAPOSLITVE DELAVCEV - OSTREJŠI NADZOR GLEDE NEZAKONITEGA PREPUŠČANJA DELAVCEV DRUGEMU DELODAJALCU OSTREJŠI NADZOR GLEDE ZAPOSLOVANJA NA ČRNO

23 UKREPI INŠPEKCIJE ZA DELO
- UVAJANJE “HITRIH” INŠPEKCIJSKIH NADZOROV (PREDVSEM VAROVANJA PRED PADCI Z VIŠINE IN UPORABO OVO) - UVAJANJE “ZAPOREDNIH NADZOROV” PRI ISTIH DELODAJALCIH VZPODBUJANJE TESNEJŠEGA SODELOVANJA S KOORDINATORJI IN STROKOVNIMI DELAVCI

24 KAJ PRIČAKUJEMO OD ZBORNICE OZ. STROKE VARNOSTI IN ZDRAVJA PRI DELU
DA STROKOVNI DELAVCI ZA VARNOST IN ZDRAVJE PRI DELU ČIM BOLJ PRIBLIŽAJO TE AKTIVNOSTI DELODAJALCEM DA STROKOVNI DELAVCI POSVEČAJO VEČ POZORNOSTI POSEBNO PROBLEMATIČNIM PODROČJEM PRI POSAMEZNIH DELODAJALCIH DA ZBORNICA ČIM VEČ PRISPEVA K DVIGU STROKOVNEGA ZNANJA STROKOVNIH DELAVCEV - ……

25 HVALA ZA POZORNOST


Prenesi ppt "Mag. Boris RUŽIČ, univ. dipl. inž. el. Inšpektor – višji svetnik"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google