Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Ali je zdravljenje otrok res brezplačno?

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Ali je zdravljenje otrok res brezplačno?"— Zapis predstavitve:

1 Ali je zdravljenje otrok res brezplačno?
Zdravstveno varstvo otrok: pravne podlage in vsakdanja praksa Biserka Marolt Meden, univ. dipl. soc. Združenje za pravice bolnih otrok

2 Ustava Republike Slovenije, 23. 12. 1991
Slovenija je v Ustavo vključila posebno zaščito in pravice otrok. 56. člen (pravice otrok) Otroci uživajo posebno varstvo in skrb. Človekove pravice in temeljne svoboščine uživajo otroci v skladu s svojo starostjo in zrelostjo. Ta člen naj bi bil podlaga, da država zagotavlja za otroke in mladostnike tisto najboljše, kar potrebujejo.

3 Konvencija o otrokovih pravicah, 20. november 1989
24. člen Države podpisnice priznavajo otrokovo pravico do najvišje dosegljive ravni zdravja in do storitev ustanov za zdravljenje bolezni in zdravstveno rehabilitacijo. Države pogodbenice si bodo prizadevale zagotoviti, da ne bo noben otrok prikrajšan za pravico do takega zdravstvenega varstva.

4 V nadgradnjo zdravstvenega sistema naj se vključi možnost obveznega zdravstvenega zavarovanja otrok, ne kot družinski član, ampak, da je otrok samostojni nosilec zdravstvenega zavarovanja. Zapiše naj se, da je zdravstveno varstvo otrok zagotovljeno v celoti – je torej brezplačno v smislu zagotavljanja najboljšega zdravljenja za otroke. Torej ni nadstandarda oziroma doplačil za otroke (primer doplačilo za ortodontski aparat). Tudi vsa cepljenja, ki so po zagotovilih stroke v korist otrok, naj bodo brezplačna (danes: rota virus cca 150 evrov, HPV do 130 evrov, pnevmokok 60 evrov, klopni meningitis 90 evrov)

5 Zapisano naj ostane, da ima otrok pravico do izbire osebnega zdravnika pediatra ali specialista šolske medicine in to naj se to otrokom in mladostnikom tudi v resnici zagotovi. Otrokom je treba zagotoviti 24 urno oskrbo pediatrov v vsej Sloveniji. Primerne (kratke) čakalne dobe - otroci naj imajo prednost.

6 Staršu hudo bolnega otroka naj se omogoči sobivanje v bolnišnici in koriščenje bolniškega dopusta, ko je z otrokom v bolnišnici ( ne samo do 6. leta, kot je danes, ker to pomeni diskriminacijo otrok nad 6 let starosti).

7 Otroci in mladostniki s hudimi psihiatričnimi težavami oz
Otroci in mladostniki s hudimi psihiatričnimi težavami oz. motnjami morajo imeti možnost hospitalizacije v akutni fazi v primernem okolju. Vsi bolni otroci, ki so hospitalizirani, naj imajo še naprej možnost izobraževanja na vseh otroških oddelkih slovenskih bolnišnic. Bolni otroci naj imajo v skladu s potrebami možnost do pomoči pri izobraževanju. Hudo bolni otroci naj imajo v skladu s potrebami pravico do spremljevalca (ne samo gibalno ovirani in nekateri drugi).

8 Spoštovanje in uresničevanje otrokovih pravic v bolnišnicah v Evropi in v svetu
Mednarodna mreža zdravih bolnišnic in zdravstvenih služb in Delovna skupina za promocijo zdravja otrok in mladostnikov v bolnišnicah sta pripravila in ponudila bolnišnicam v uporabo operativni vprašalnik oz. orodje za samoocenjevanje o spoštovanju otrokovih pravic v bolnišnicah. Namen raziskave je bil oceniti razliko med polnim spoštovanjem otrokovih pravic v bolnišnici in trenutno prakso. Raziskava je bila v leti 2010 izvedena v 17 bolnišnicah v 10 državah. Na sistemski ravni poročilo poudarja, da je bilo v večini bolnišnic ugotovljeno pomanjkanje komunikacijskih veščin in usposobljenosti za reševanje specifičnih problemov v zvezi z otrokovimi pravicami. Premalo se upošteva mnenje otrok. Vedno bolj se zavedajo pomembnosti otrokovih pravic in pozornost na nivoju bolnišnične politike narašča. Pot proti popolnemu spoštovanju otrokovih pravic v bolnišnici pa je dolga. Bistveno je, da se pravice prevedejo v akcije in otroke ne obravnavamo več kot “objekt zaščite”, ampak postanejo “subjekt” pravic, ki so sposobni sodelovati in imajo naravno pravico do najboljše dosegljive zdravstvene oskrbe v vseh njenih dimenzijah.

9 Spoštovanje in uresničevanja pravic v slovenskih bolnišnicah
(samoocenjevanje v letu 2010, magistrska naloga Irene Šumak 2011) V slovenskih bolnišnicah pravice otrok in mladostnikov spoštujejo vsak dan bolj.

10 Nujno izboljšati: sodelovanje pri odločitvah – izražanje in upoštevanje otrokovega mnenja v procesih zdravljenja, zasebnost, nepotrebne napotitve v bolnišnico, varovanje pred vsemi vrstami nasilja v vseh okoljih, informiranje otrok in staršev

11 Vsem otrokom moramo zagotoviti najboljše. Tudi tistim, ki prihajajo
Vsem otrokom moramo zagotoviti najboljše! Tudi tistim, ki prihajajo! Hvala


Prenesi ppt "Ali je zdravljenje otrok res brezplačno?"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google