Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

CUDV Črna na Koroškem Šolsko leto 2008/2009

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "CUDV Črna na Koroškem Šolsko leto 2008/2009"— Zapis predstavitve:

1 CUDV Črna na Koroškem Šolsko leto 2008/2009
INOVACIJSKI PROJEKT GIBALNO ŠPORTNE DEJAVNOSTI KOT SREDSTVO K ZMANJŠANJU NEGATIVNIH OBLIK VEDENJA CUDV Črna na Koroškem Šolsko leto 2008/2009

2 CILJI PROJEKTA (zastavljeni v začetku)
Zmanjšati število vzgojnih problemov s strani učencev, ki so vključeni v projekt Motivirati in postopoma aktivno dolgoročno vključiti v izbrane gibalne dejavnosti čim več vzgojno problematičnih učencev Ob enakem število zaposlenih dvigniti kvaliteto dela in socialno varstvenih storitev v času dežurstev Preko praktičnih vsebin, primerov dobre prakse in razgovorov izboljšati pozitivno samopodobo učencev, odgovornost do sebe, soljudi in domskega inventarja Načrtovano in koristno izrabljati prosti čas v času vikendov in praznikov preživetih v ustanovi Aktivno sodelovati na različnih športno-rekreativnih prireditvah znotraj CUDV, Specialne olimpiade in širše, bodisi kot aktivni udeleženci ali pa kot gledalci

3 AKTIVNOSTI NA PROJEKTU okt. 08-feb
AKTIVNOSTI NA PROJEKTU okt. 08-feb.09 IN NAČRTOVANE AKTIVNOSTI DO KONCA ŠOLSKEGA LETA Kontinuirano in načrtovano izvajanje konkretnih vsebin v času vikendov in praznikov Sprotno spremljanje dnevnika opažanj in posebnosti ob vikendih in praznikih Razgovori z matičnimi pedagogi in drugim osebjem, ki dela znotraj posamezne skupine Usmerjeni pogovori in razgovori z učenci, ki izhajajo iz njihovih izkušenj in občutkov pridobljenih pri dejavnostih Postopna vključitev v dejavnosti tudi druge učence, ki niso vedenjsko problematični Izvedba petdnevnega tabora v naši počitniški bazi (10 učencev) s poudarkom na treningu socialnih veščin Analiza, opis in izmenjava opažanj in izkušenj o poteku posameznih aktivnosti Srečanje celotnega tima, ki dela na projektu, zastavljanje nalog za naprej Sestanek s konzulentko Predstavitev poteka projekta na zaključnem zboru strokovnih delavcev

4 DOSEDANJA SPOZNANJA IN UGOTOVITVE
Zmanjšanje negativnih oblik vedenja v času dežurstev in nasploh Učenci popolnoma sprejemajo projekt Povečanje interesa za dejavnosti organizirane izven ustanove (izleti, pohodi, tekmovanja..) V času aktivnosti je opaziti izboljšanje medsebojnih odnosov med konfliktnimi učenci Delo v času dežurstev postaja “lažje”in manj stresno


Prenesi ppt "CUDV Črna na Koroškem Šolsko leto 2008/2009"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google