Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja"— Zapis predstavitve:

1 Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja
Ksenija Korošec, Osnovna šola Muta

2 ZA UVOD… http://www. youtube. com/watch
ZA UVOD… Bonini integration: "IT'S NOT EASY"/ NON E' FACILE„

3 PREDSTAVITEV PROJEKTA PROJEKT: Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja PROGRAM: Uspešno vključevanje otrok priseljencev (UVOP) TRAJANJE: od novembra 2013 do avgusta 2015 VKLJUČENI: ISA INSTITUT + 13 OŠ (65 OŠ in SŠ) CILJI: Uspešna vključitev otrok priseljencev, neposredno izvajanje aktivnosti z otroki priseljenci in krepitev podpornih okolij. Informiranje in usposabljanje strokovnih delavcev

4 VKLJUČENE ŠOLE KOROŠKE REGIJE: Osnovna šola Muta Osnovna šola Vuzenica Osnovna šola Radlje ob Dravi Druga OŠ Slovenj Gradec Šolski center Slovenj Gradec

5 AKTIVNOSTI V OKVIRU PROJEKTA: 70% neposrednih aktivnosti z učenci, dijaki: - uvajalnica pred pričetkom šolskega leta, - učenje slovenščine, - učna pomoč, - priprave ostalih otrok – delo z oddelčno skupnostjo, - vključevanje otrok v interesne in druge dejavnosti, - priprava IP, - vključevanje otrok v interesne in druge dejavnosti - šola za mame, - učitelj „zaupnik“, - natečaj kreativnega ustvarjanja „Različnost nas bogati“…

6 30% usposabljanj strokovnih delavcev: - predstavitve za učiteljski kolektiv, - delavnice za učitelje za razvijanje strokovnih kompetenc, - vzorčne ure dela z učenci priseljenci za učitelje, - regijska usposabljanja za strokovne delavce.

7 DOLGOROČNI NAMEN PROJEKTA: - Zagotoviti ustrezno informiranost in usposobljenost strokovnih delavcev. - Prispevat h krepitvi podpornih okolij v VIZ za razvijanje vrednot medkulturnosti. - Usposobiti učitelje za poučevanje slovenščine kot tujega jezika. - Senzibilizirati učitelje za didaktično prilagajanje pouka otrokom priseljencem. - Predstaviti že razvite mehanizme, didaktike, metode, strategije, modele in jih nadgraditi. - Vsaka šola izoblikuje svoj tim učiteljev, ki se intenzivneje ukvarja z UVOP.

8 VEČ INFORMACIJ: http://www. infotujci. si http://www


Prenesi ppt "Razvijamo medkulturnost kot novo obliko sobivanja"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google