Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ANALIZA IZVAJANJA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V OE SLOVENJ GRADEC

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ANALIZA IZVAJANJA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V OE SLOVENJ GRADEC"— Zapis predstavitve:

1 ANALIZA IZVAJANJA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V OE SLOVENJ GRADEC
Nevenka Štraser, predstojnica OE ZRSŠ SG

2 FLEKSIBILNI PREDMETNIK KJE SMO? KAM ŽELIMO?

3 KLJUČNA VPRAŠANJA ZA ANALIZO
Zakaj se v letošnjem šolskem letu v OE SG ni več šol priključilo FP? Mnenja in izkušnje šol s FP v OE SG Mnenja (in izkušnje) šol brez FP v OE SG Kaj katera od šol v tem trenutku najbolj potrebuje? Ali so naša mnenja glede FP podobna kot v ostalih OE – posvet ?

4 MNENJA ŠOL S FP Bolj skoncentrirano delo
Možnost bolj poglobljenega učenja Več eksperimentalnega in terenskega dela Manjša obremenitev za učitelje in učence Delo bolj zanimivo, znanje bolj utrjeno Prej končani popravni izpiti Nekateri učitelji še vedno ne želijo sodelovati – mnenje, da ni vsak predmet primeren za FP Sestava urnika in polletna obremenitev učitelja Menjava urnika in urnik DSP Snov je pogosto premalo utrjena. Pritožbe staršev – preveč snovi

5 MNENJA ŠOL BREZ FP (pre)velika odgovornost – rezultati, znanje
(pre)malo število učencev (kadri, nenehne spremembe) Kadrovske težave Učitelji vidijo več pomanjkljivosti kot prednosti Organizacijske težave IP, THV, GOS, LVZ – sami se ne štejejo med šole s FP Izvajanje sklopov z daljšimi časovnimi enotami Od vsebinskih – kvalitativnih sprememb k organizacijskim

6 TIM IN NAČRT ŠOLE TIM NAČRT S FP Večina ga nima Samo na začetku
Vsi učitelji, ki izvajajo ŠRT Nimajo načrta („papirologija“) Vsako leto sproti BREZ FP Nobena šola ga nima (1 ŠRT) (1 nastaja)

7 KAJ ŠOLE POTREBUJEJO? ŠOLE POTREBE S FP
Povezovanje učiteljev med šolami in pretok izkušenj Posredovanje novih ugotovitev, informacij Primeri prakse – predstavitev za ideje (se ne da „kopirati“) Kje se je FP izkazal in kje ne - izkušnje BREZ FP Prepričljivi argumenti – znanje, rezultati iz več šol, zadovoljstvo Delavnice in predavanja za določene učitelje

8 Ni vsak predmet primeren za FP.
Se strinjam. Se ne strinjam.

9 Polletne obremenitve učitelja sa lahko razlikujejo največ za:
1 uro 2 uri 3 ure je vseeno.

10 DSP je velik problem ob menjavi urnika.
Se strinjam. Se ne strinjam.

11 Snov je pogosto premalo utrjena.
Se strinjam. Se ne strinjam.

12 Starši se pritožujejo – šole o tem ne poročajo.
Se strinjam. Se ne strinjam.

13 Učitelji se ne odločajo v večji meri za FP, ker je to prevelika odgovornost za rezultate – znanje.
Se strinjam. Se ne strinjam.

14 Učitelji vidijo v tem trenutku več pomanjkljivosti kot prednosti.
Se strinjam. Se ne strinjam.

15 Če želimo uspešno uvajati in nadgrajevati FP na šoli, nujno potrebujemo tim in načrt.
Se strinjam. Se ne strinjam.


Prenesi ppt "ANALIZA IZVAJANJA FLEKSIBILNEGA PREDMETNIKA V OE SLOVENJ GRADEC"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google