Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Spodbujanje procesa komercializacije znanja - VALOR

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Spodbujanje procesa komercializacije znanja - VALOR"— Zapis predstavitve:

1 Spodbujanje procesa komercializacije znanja - VALOR
Alenka M. Zalaznik Dr. Franc Gider Javna agencija za tehnološki razvoj Ljubljana, 7. maj 2010 Gospodarska zbornica Slovenije

2 Valor: evropski projekt na TIA
Valorizacija = komercializacija znanja, razvitega iz javnih RR sredin Glavni rezultat EU projekta: validirana metodologija za podporo procesa prenosa znanja na trg, uspešna tudi v Sloveniji: TIA+MG: razpis za komercializacijo znanja 2008: REZULTATI: 5 projektov prenosa znanja na trg Sektorji: 2 IT, 3 biotehnologija/medicina Vložek €; rezultati: 8 novih delovnih mest 2 invenciji na trg 1 zaščita IL (patent) Vlaganje v RR (nad 95%) Povečani prihodki od prodaje

3 Bistvo problema: market gap
Rezultati raziskav imajo lahko tržni potencial, vendar jih je potrebno za prodor na trg primerno dodelati (validacija usmerjenost k uporabniku  aplikacija). Potrebno je dodatno angažiranje posebne ekipe, ki razvije izdelek/storitev, da je (bolj) primeren/-na za trg! Javni instrumenti tega procesa ne podpirajo. Za privatne investitorje je prezgodaj/preveč akademsko; vprašanje prenosa IL. Izgubljamo, ker znanje ostaja na akademski ravni in v taki obliki nima komercialnega učinka!

4 Valor 2008 2008: Na razpis se je prijavilo 18 podjetij, največ s področja IT ter biotehnologije/medicine: - 7 IT - 7 biotehnologija in medicina - 3 strojništvo - 1 novi materiali Sredstva na razpisu je pridobilo 5 podjetij: Emsiso, Acies Bio, Lenis, Optilab ter Quarad.

5 Analiza prijaviteljev
Cilji projektov, ki so bili odobreni za sofinanciranje:

6 Faze razvoja podjetja POTRDITEV KONCEPTA: tehnologija, IL, ekipa
PODJETJE: poslovni načrt, model PRODOR NA TRG IN RAST Vstopni kriteriji: Raziskovalni rezultat z merljivimi značilnostmi, ki so lahko podlaga za razvoj konkurenčnih prednosti na trgu. Nujno sodelovanje raziskovalcev in namera univerze/inštituta za komercializacijo. Poslovna ideja kot osnova za razvoj poslovnega koncepta. Identificirani mejniki, kot pot za prehod v naslednjo fazo. Rezultat: Preverjen poslovni koncept Vstopni kriteriji: Preverjen poslovni koncept Postavljeni mejniki poslovno razvojnega načrta za prehod v naslednjo fazo (na trgu). Rezultati: Preverjen poslovni načrt Strateški načrt razvoja Prototip Marketinški načrt Konsolidirana ekipa

7 Potencial Povprečje vlaganja v RR v izbranih podjetjih: 95%
Finančna projekcija / pričakovani prihodki (realne ocene) v letu 2014: 44,2 mio € Pričakovana rast števila zaposlenih pri izbranih prijaviteljih (ob oddaji vloge zaposlenih 13)

8 Pričakovani učinki Valor 2008
Pričakovani pozitivni učinki na gospodarstvo: komercializacija raziskovalnih rezultatov ustanavljanje novih tehnoloških podjetij prenos intelektualne lastnine - razvoj novih proizvodov - nova delovna mesta - povezovanje znanstvene in podjetniške sfere - raziskovalni rezultati bližje trgu - nove patentne prijave

9 Nadaljevanje razpisa za spodbujanje procesa komercializacije znanja
Priporočila na osnovi izkušenj razpisa iz 2008: Ohranitev enostavne prijave in poročanja za prijavitelje; Priporočena višina odobrenih sredstev (mlada podjetja): do € na leto; Potrebni srednjeročni časovni roki izvajanja projekta (do 2 leti); Ohranitev proste dinamike črpanja; Ohranitev nevezanosti prijaviteljev na subjekte podpornega okolja; Dodana vrednost TIA (!): opredelitev celostnega programa spodbujanja komercializacije znanja (komunikacija s ciljno publiko (RR sfera), najava razpisa); Več odpiranj razpisa.

10 Valor 2010 Analiza učinkov programa: Oblikovanje programa:
- analiza potreb - komunikacija s ciljno publiko Zbiranje prijav: - Oblikovanje javnega razpisa ter spremljajočega programa - Promocija - Prijava Izbor projektov& oblikovanje projektnega portfelja Izvajanje programa: - nadgradnja projektov (storitve) - spremljanje projektov Analiza učinkov programa: -merjenje rezultatov, učinkov - izboljšanje programa

11 Storitve TIA Mreženje: TIA mentor:
Tuji in domači eksperti (nabor) Tehnološka baza TIA (eksperti in podjetja) Podporno okolje v RS TIA mentor: s svojimi izkušnjami pomaga pri učinkovitem (in pogostejšem) črpanju sredstev (po dosedanjih izkušnjah so podjetja pri tem dokaj nespretna) pomaga pri poznavanju podpornega okolja v RS, navezuje kontakte se odziva na pobude podjetja Dostop do virov financiranja (doma in v tujini): Kontakti z investitorji (domačimi in tujimi) Drugi viri financiranja (dolžniški)

12 Javne koristi programa (impact)
Promocija ustanavljanja perspektivnih podjetij na inštitutih in univerzah Ozaveščanje tamkajšnjih kadrov v smeri podjetništva Izvajanje instrumentov javne politike na učinkovitejši način (model; capacity building) Rast podjetij, ki jih podpremo Prenos IL (na tiste, ki jo komercialno izkoristijo) Spodbuda za inštitute in univerze, da se procesa komercializacije lotijo bolj dosledno in sistemsko

13 Prednosti za prijavitelje:
Prednosti za državo: Pametna poraba javnih sredstev Večje število uspešnih projektov ‘Capacity building' Razvoj in izvajanje novih storitev Krepitev položaja agencije kot neodvisne in strokovne institucije Prednosti za prijavitelje: Ponujene storitve Osebni pristop Večja možnostjo uspeha

14 Hvala za pozornost! Alenka.zalaznik@tia.si


Prenesi ppt "Spodbujanje procesa komercializacije znanja - VALOR"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google