Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

7.predavanje: življenjska doba izdelka in marketiško načrtovanje

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "7.predavanje: življenjska doba izdelka in marketiško načrtovanje"— Zapis predstavitve:

1 7.predavanje: življenjska doba izdelka in marketiško načrtovanje

2 Življenjski ciklus izdelka:
Uvajanje izdelka - ni jasno, ali bo izdelek preživel, potrebna velika investicija v oglaševanje. Rast – izdelek širi krog uporabnikov, konkurenčne organizacije nanj reagirajo s konkurenčno ponudbo. Zrelost – izdelek ima lojalne uporabnike. Zaton – število uporabnikov se zmanjšuje, izdelek je potrebno pomladiti ali ugasniti.

3 Cenovna strategija… ...je del celotne tržne strategije izdelka:
če je po izdelku veliko povpraševanje, lahko organizacija začetno ceno nastavi više in jo spusti, ko začne povpraševanje upadati ali se poveča konkurenca. Organizacija se lahko odloči, da na trgu takoj nastopi z nižjo ceno od konkurentov, da si pridobi ustrezno visoke tržne deleže. Povej, da smo več o cenovnih strategijah in določanju cen govorili v drugem letniku; če bi bilo malo študentov, ki so to predavanje poslušali, je treba del vsebin ponoviti.

4 Slabosti tega koncepta:
različni izdelki imajo različne življenjske cikle; razmeroma težko je ugotoviti, kdaj je izdelek preskočil iz enega življenjskega obdobja v drugega – nekateri izdelki propadejo že v razvojni fazi, nekateri izdelki pa nimajo zrelega obdobja, ampak doživijo zgolj naglo rast in nagel zaton (denimo modni izdelki).

5 Časovna razporeditev oglaševanja…
…je vezana na življenjski cikel izdelka: uvodno oglaševanje; oglaševanje, namenjeno stabilizaciji prodaje; oglaševanje, namenjeno ekspanziji prodaje; konec oglaševanja.

6 Uvodno oglaševanje: Opozarja na prihod novega izdelka na trg.

7 Oglaševanje za stabilizacijo prodaje
Ohranja zanimanje za izdelek. Tako oglaševanje za osnovo uporablja oglase, uporabljene ob uvodnem oglaševanju.

8 Oglaševanje za ekspanzijo
Uporabljamo ga potem, ko se je prodaja stabilizirala, in je organizacija zaznala možnost bistvenega povečanja prodaje z dodatnim vlaganjem v propagando. Opozorilo: ni nujno, da do takega oglaševanja pride.

9 Prenehanje oglaševanja:
oglaševanje se konča, ko ni več ekonomsko utemeljeno, ali ko zmanjka sredstev, določenih z budžetom oglaševanja, ki je odvisen od pričakovanega prometa; načeloma v knjižnem založništvu denimo velja, da naj založniki za propagando ne bi porabili več kot 5-10% od maloprodajne cene od tiskanega izvoda od prve naklade knjige. Pojasni, kako se oglaševalski budžet dela za posamezne knjige ali knjižne zbirke.

10 Priprava oglaševanja:
Organizacija analizira konkurenco in trg, na katerega pošilja svoj izdelek; iz analize nastane koncept oglaševanja, ki določi ciljno skupino kupcev, način, na katerega se ji bomo približali, in sredstva, ki jih bomo za to porabili; v zadnji fazi organizacija preveri uspešnost oglaševanja.

11 Vsak oglaševalski načrt lahko med izvajanjem doživi revizijo.
Details about this topic Supporting information Vsak oglaševalski načrt lahko med izvajanjem doživi revizijo.

12 Kontrola uspešnosti Organizacija mora preveriti, ali je bila oglaševalska akcija izvedena v skladu z načrtom in kakšne poslovne učinke je imela.

13 Kontrola uspešnosti: je na neposredni ravni praktično nemogoča;
na uspešnost akcije je mogoče sklepati posredno iz obsega prodaje med akcijo.

14 Seminar do naslednjega predavanja:
Na televiziji si izberite poljubno oglaševalsko akcijo in določite, v katerem delu svojega življenjskega ciklusa je oglaševani izdelek in za kakšno vrsto oglaševanja gre. Razmislite tudi o tem, kakšno usmeritev glede na trg si je izbralo podjetje, ki izdelek oglašuje (3. predavanje).


Prenesi ppt "7.predavanje: življenjska doba izdelka in marketiško načrtovanje"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google