Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Trinivojska arhitektura v sistemih za obračunavanje storitev

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Trinivojska arhitektura v sistemih za obračunavanje storitev"— Zapis predstavitve:

1 Trinivojska arhitektura v sistemih za obračunavanje storitev
Boris Cimperman, Tomaž Gornik: Trinivojska arhitektura v sistemih za obračunavanje storitev

2 Predstavitev Obračunski sistemi v uporabi Skupne značilnosti OS
Pomen trinivojske arhitekture v sistemih za obračunavanje Prednosti arhitekture Zaključek

3 Področja delovanja Področja Medicina Tiskovne agencije
Obračunavanje zdravstvenih storitev Obračunavanje hospitalizacij Ročni vnosi Tiskovne agencije Zaračunavanje dostopa do informacij Zaračunavanje priprave informacij Ponudniki internet storitev Obračunavanje storitev v realnem času Obračunavanje periodični stroškov

4 Skupne značilnosti 3–nivojski sistemi Oracle kot baza
Java na vmesnem nivoju Java ter HTML odjemalci CORBA Funkcionalne značilnosti Sistem s skupnim ogrodjem

5 Pomen sistema za obračunavanje
Hitro povečevanje števila uporabnikov Interneta -> nov izziv za ponudnike Večja kompleksnost storitev -> uporaba novih tehnologij Globalizacija -> širša izbira ponudnikov Razvoj sistema znotraj organizacije vedno težji Dober obračunski sistem osnova za obstoj v prihodnosti

6 Svetovni trendi Zmogljivost omrežja Globalna rast uporabnikov omrežja
Do milijonov uporabnikov(eStats) Elektronsko poslovanje Vrednost transakcij v omrežju v letu 1999 je 200 milijard USD Cisco letno proda za 5,6 mil. USD opreme preko omrežja Zmanjševanje stroškov Cisco prihranil 500 mil. USD v 1999 zaradi uporabe internih mrežnih aplikacij IP telefoniranje

7 Prednosti novih sistemov
Ponudba novih paketov storitev Dinamičnost Stranke je lažje pridobiti in obdržati Kako doseči vse to? Fleksibilnost Operacije v realnem času in dostop do podtakov preko omrežja Široka funkcionalnost OS

8 Fleksibilnost sistema
Hitro prilagajanje na tržne spremembe Širok spekter storitev Ena sama točka komunikacije Zbiranje informacij na enem mestu Znižani stroški v sistemih za pomoč uporabnikom ter sistemih za obvladovanje informacij

9 Obračunavanje storitev in skrb za stranko v realnem času
Večja stopnja razumevanja stranke Večja stopnja razumevanja trga Večja donosnost

10 Funkcionalnosti sistema
Lastna registracija uporabnika in takojšnja priprava podatkov Upravljanje s krediti (bonitetami) ter predplačili Spremljanje obnašanja stranke Takojšnja avtentikacija in avtorizacija Takojšnje preverjanje plačilne sposobnosti On-line spremembe naročniških parametrov Trenutno vrednotenje porabljenih storitev

11 Podsistemi sistema za obračunavanje
Sistem za upravljanje s strankami Sistem za upravljanje s storitvami Zbiranje in obdelava podatkov Obračun in fakturiranje storitev

12

13 Rešitev 3-nivojska arhitektura Močan vmesni nivo Lahki odjemalci
Aplikacijski strežnik Java EJB CORBA Prenos funkcionalnosti iz PB Prenos funkcionalnosti iz odjemalcev Lahki odjemalci Html XML Težki odjemalci C++ Pascal

14 Vprašanja?


Prenesi ppt "Trinivojska arhitektura v sistemih za obračunavanje storitev"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google