Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

MLADI RAZISKOVCI dr. Mitja SLAVINEC

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "MLADI RAZISKOVCI dr. Mitja SLAVINEC"— Zapis predstavitve:

1 MLADI RAZISKOVCI dr. Mitja SLAVINEC
Zveza za tehnično kulturo Slovenije Oddelek za fiziko, FNM Univerza v Mariboru

2 VSEBINA UVOD MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE
VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE ZAKLJUČEK

3 UVOD 5-10 % DRŽAVNO SREČANJA OBČINE REGIJSKI ORG. REGIJSKA
REGIONALNI CENTRI REGIJSKI ORG. SREDNJEŠOLCI OSNOVNOŠOLCI REGIJSKA OBČINE RAZISKOVALNE NALOGE SREČANJA UČENCEV IN DIJAKOV 5-10 % Z O T K S

4 UVOD POMEN MLADINSKEGA RAZISKOVANJA MLADI RAZISKOVALCI:
IZDELAJO RAZISKOVALNO NALOGO SE NAUČIJO: USTVARJALNOSTI IN INOVATIVNOSTI OSNOV ZNANSTVENO-RAZISKOVALNEGA DELA STROKOVE PISMENOSTI JAVNEGA NASTOPANJA

5 USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE
UVOD TRENER MENTOR MLADI N E U S P H BREZ IZKUŠENJ USTVARJALNO RAZMIŠLJANJE PRVI STIKI S STROKOVNO PISMENOSTJO

6 MLADINSKO RAZISKOVALNO DELO
RAZISKOVALNI INŠTITUTI PREVEČ “AKADEMSKO” USMERJENE RAZISKOVALNE NALOGE SOMENTORJI (raziskovalci) IZOBRAŽEVALNI PROJEKT BREZ RAZISKOVALNIH IZKUŠENJ Š O L E POMANJKLJIVA RAZISKOVALNA OPREMA OMEJENA FINANČNA SREDSTVA MENTORJI (učitelji in profesorji) OMEJEN KADROVSKI POTENCIAL RAZISKOVALNE NALOGE

7 IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE
MLADI BREZ TEME PRILJUBLJENOST TOLIKO VEČJI POMEN MENTORJA INTERES DO PODROČJA SAMI NAJBOLJ PODKOVANI globalno PROSTE ROKE ZANIMIVA NAJTEŽJA NALOGA NE PREZAHTEVNA ORIGINALNA

8 IZBIRA RAZISKOVALNE NALOGE
IDEJE MED POUKOM TAKOJ ZAPIŠITE PROBLEMATIKA V OKOLJU PREDMET, KI GA POUČUJETE ZANIMALO ŽE PREJ TEMA RAZISKOVALNE NALOGE PRIMERNE MLADE RAZISKOVALCE NAJBOLJŠE VSESTRANSKO AKTIVNI STATUS UČNI USPEH NI EDINO MERILO 5

9 VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA SPOSOBNOST MLADIH RAZISKOVALCEV
NEFORMALNA M O T I V A C J PRESTRAŠIJO PROBLEMOV CITIRANJE RAZLAGA MENTORJA IZBOR USTREZNE LITERATURE STAROST NIVO ZNANJA POSTANE DOLGOČASNO ZAGNANOST SPOSOBNOST MLADIH RAZISKOVALCEV NI ENOTNE STRATEGIJE

10 POGOVOR VODENJE RAZISKOVALNEGA DELA KORAK PO KORAK ZAKAJ TAKO MISLIJO
NAUČIJO SE RAZMIŠLJATI ZAKAJ TAKO MISLIJO NAJ SAMI UVIDIJO NAPAKE POGOVOR ARGUMENTIRANA OBRAMBA STALIŠČ GENERALKE ŠTEVILČNOST SKUPINE RACIONALNA IZRABA ČASA

11 PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE
STROKOVNA LITERATURA UČBENIKI IN KNJIGE STROKOVNE REVIJE - članki SAMOSTOJNE NALOGE - diplomske naloge - seminarske naloge povzetek že znanega - raziskovalne naloge nova dejstva

12 PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE
CITIRANJE REZULTATI ZNANOST SO JAVNA DOBRINA POMEN RAZISKAVE Plagiat je v SSK opredeljen kot: “kar je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno, prikazano kot lastno…” (SSKJ, 1994, str. 847). UGLED RAZISKOVALCA RAZLIČNA PRAVILA reprezentativno internet “plagiat je prepisano, prevzeto od drugod in objavljeno, prikazano kot lastno…” (SSKJ, 1994, str. 847). LITERATURA V BESEDILU LITERATURA V SEZNAMU

13 PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE
STRUKTURA RN POVZETEK najpomembnejši prevod L I T E R A U področje raziskav obstoječi rezultati predmet RN in problemi UVOD reklamno poglavje, vabe VSEBINA pomen raziskave opisani postopki REZULTATI kratko in jedrnato neizpodbitni rezultati DISKUSIJA pomen rezultatov kako naprej ZAKLJUČEK obetaven ocena rezultatov LITERATURA DODATEK dopolnilne informacije

14 PISANJE RAZISKOVALNE NALOGE
1. KDAJ ZAČETI ČIM PREJ dovršena in brez napak 2. KAKO ZAČETI RAZLIČNE STRATEGIJE OSNUTEK KONČNI IZDELEK KONČNI IZDELEK IZPISKI ŠTUDIJ POGLAVJA RAZISKAVE SPROTNO CITIRANJE vrstni red PISANJE FINALIZACIJA FINALIZACIJA

15 NAVODILA ZA PRIPRAVO RN
RAZLIČNA NAVODILA splošna natančna striktno upoštevajte POENOTENJE programske zahteve del zbirke za objavo vsebinskih sklopov oblike RN ZAGOTOVITEV vsebine estetski izgled omogoči medsebojno primerljivost

16 ZAKLJUČEK RAZMIŠLJATI PISATI
NAUČI RAZMIŠLJATI PISATI MENTOR VRHUNSKI ZNANSTVENIK

17 ZAKLJUČEK


Prenesi ppt "MLADI RAZISKOVCI dr. Mitja SLAVINEC"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google