Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

POMORSTVO IN PROMET Bolonjska študijska programa 2. stopnje

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "POMORSTVO IN PROMET Bolonjska študijska programa 2. stopnje"— Zapis predstavitve:

1 POMORSTVO IN PROMET Bolonjska študijska programa 2. stopnje
Magistrski študij Informativni dan - 7. junij 2019

2 Prijava za vpis Kandidati se prijavijo na naslednji povezavi: Podpisan prijavni obrazec in priloge pošljejo na sedež fakultete: UL FPP Pot pomorščakov 4 6320 Portorož

3 Vpisni roki 1. vpisni rok je do 05. september 2019 – vpis izveden do 2. vpisni rok je od 20. do 24. septembra 2019 (v primeru prostih vpisnih mest) - vpis izveden do Podrobnejše informacije o prijavi na

4 Vpisni pogoji Zaključen bolonjski študij 1.stopnje
Zaključen nebolonjski FPP-VSŠ – 180 ECTS Zaključen bolonjski FPP-VSŠ – 180 ECTS Ostali VSŠ potrebujejo dodatne izpite iz 1.stopnje (več v razpisnih pogojih na spletni strani Univerze v Ljubljani – Magistrski študij

5 Izvajanje študija Študij se izvaja v dveh oblikah:
redni: promet 40 mest, pomorstvo 30 mest izredni: promet 20 mest, pomorstvo 20 mest Med študijem status študenta Kraj izvajanja študija poteka na: Fakulteti za pomorstvo in promet Pot pomorščakov 4 Portorož

6 O študiju – na kratko Trajanje: 2 leti Smeri študija: Pomorstvo Promet
Magistrski študij

7 O študiju – na kratko Obvezne in izbirne vsebine
Omogočen neposreden prehod na podiplomski doktorski študijski program tretje stopnje Pomorstvo in promet. Magistrski študij

8 2.stopnja - POMORSTVO Smeri: Pomorski sistemi Pomorsko inženirstvo Morske vede Izvedba: 14 učnih enot (4 obvezni predmeti 1. semestra, 6 obveznih predmetov izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra, 1 izbirni predmet v 2. semestru, 2 izbirna predmeta usmeritve v 3. semestru ter izdelava in zagovor magistrskega dela). Skupni predmeti 1. semestra

9 POMORSTVO – Pomorski sistemi
Vsebina in smisel študija: Povdarek je na navtičnih znanostih Mednarodni sistemi varnosti plovbe Ekonomski in pravni aspekti v pomorstvu Uvod v poslovanje na mednarodnem pomorskem tržišču Predmeti 3. semestra Predmeti 2. semestra

10 POMORSTVO – Pomorsko inženirstvo
Vsebina in smisel študija: Povdarek je na ladijsko strojnih znanostih Mednarodni sisitemi varnosti plovbe Analiza sistemov propulzije, pomožnih ladijskih strojev in „modre“ učinkovitosti Uvod v napredne mehanske analize ladijskih strojnih sistemov Predmeti 3. semestra Predmeti 2. semestra

11 POMORSTVO – Morske vede
Vsebina in smisel študija: Povdarek je morski ekologiji Mednarodni sistemi varnosti plovbe in akvatorija Analiza osnovnih sistemov vezanih na morski eko- sistem Uvod v napredne analize in simulacije v okviru morskih ekoloških vidikov Predmeti 3. semestra Predmeti 2. semestra

12 POMORSTVO Pridobljene kompetence:
Splošno obvladanje raziskovalnih metod, postopkov in procesov v pomorstvu, Kritična presoja uporabljenih teoretičnih izsledkov v praksi; Ovrednotenje uporabnosti eksaktnih znanstvenih metod in njihovih rezultatov; Avtonomnost raziskovanja in strokovnega dela v pomorskih sistemih in pomorskem inženirstvu, Razumevanje osnovnih sistemov vezanih na morski eko- sistem, Razvoj specifičnih komunikacijskih sposobnosti in spretnosti, za delovanje v mednarodnem pom. Okolju. Magistrski študij

13 2.stopnja - PROMET Smeri: Prometna tehnologija Transportna logistika
Prometna varnost Izvedba: 14 učnih enot (4 obvezni predmeti 1. semestra, 6 obveznih predmetov izbrane usmeritve iz 2. in 3. semestra, 1 izbirni predmet v 2. semestru, 2 izbirna predmeta usmeritve v 3. semestru ter izdelava in zagovor magistrskega dela). Skupni predmeti 1. semestra

14 PROMET – Prometna tehnologija
Vsebina in smisel študija: Povdarek je na poznavanju in razumevanju prometnega sistema in prometnih tehnologij (eksploatacija prometne infrastrukture in transportnih sredstev), Razumevanju splošne strukture ter sposobnost načrtovanja in projektiranja izbranih tehnoloških procesov prometnih tehnologij, Razvoju in uporabi novih metod v projektnih nalogah za reševanje problematike tehnologije prometa, Predmeti 2. in 3. semestra Magistrski študij

15 PROMET – Transportna logistika
Vsebina in smisel študija: Povdarek je na spoznavanju in razumevanju dejavnikov logističnih procesov in logističnih mrež ter pravne in ekonomske podpore tem procesom, razumevanje splošne strukture ter sposobnost načrtovanja distribucijskih centrov, logističnega marketinga, razbremenilne logistike ter drugih procesov, ki so del strateškega managementa, razvoj in uporaba metod za reševanje problematike transportne logistike Magistrski študij

16 PROMET – Prometna varnost
Vsebina in smisel študija: Povdarek je razumevanju prometnih tokov in analizi stanja prometa Poznavanje prometno tehnične analitike nesreč v prometu in uporaba specifičnih programskih orodij. Analiza dinamike različnih prevoznih sredstev Načrtovanje prometnih povezav z uporabo sodobnih programskih paketov Predmeti 3. semestra Predmeti 2. semestra Magistrski študij

17 PROMET Pridobljene kompetence:
Sposobnost analize problemov prometnih ved, sinteze znanja in informacij ter predvidevanje potencialnih rešitev, njihove izvedbe ter posledic, Zmožnost reševanja problemov z interdisciplinarnim sistemskim pristopom in analitičnim razmišljanjem, s pomočjo raziskovalnih metod in različnih virov. Sposobnost prenosa/uporabe pridobljenega znanja v prakso, Podlage za samostojno in avtonomno kreiranje izboljšav obstoječih transportnih, prometnih in transportno- logističnih procesov, Sposobnost neprekinjenega spremljanja novih znanj v procesu vseživljenjskega izobraževanja.

18 Ostale študijske aktivnosti
Organizacija ekskurzij na sodobne intermodalne terminale v tujini, Obiski logističnih terminalov v Sloveniji, Organizacija udeležb na mednarodnih in domačih strokovnih srečanjih ter sejmih, Organizacija znanstvenih konferenc, z možnostjo objave referata, Gostujoča predavanja tujih predavateljev oz. strokovnjakov iz specifičnih področij delovanja prometa, Uporaba specifičnih programskih orodij za obravnavanje posebnih problemov v prometu.

19 Vprašanja! Vabljeni k vpisu na FPP!
Portorož, 7. junij 2019 Vabljeni, da vašemu znanju dodate vrednost!


Prenesi ppt "POMORSTVO IN PROMET Bolonjska študijska programa 2. stopnje"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google