Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej"— Zapis predstavitve:

1 Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej
Družbeno odgovorno ravnanje projektnega managerja Provokacija za Združenje za projektni management Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej Projektni forum 2016 Slovensko združenje za projektni management Tehnološki park Ljubljana

2 ODGOVORNOST Projekt = INVENCIJSKO-INOVACIJSKO-DIFUZIJSKI PROCES
Razmišljanje po fazah: Stanje v praksi Zaznani problemi Pomembni problemi Prednostni problemi Izbrani problem Odprta vprašanja brez ukvarjanja s pasivnim ukvarjanjem Odprta vprašanja z manj pasivnim ukvarjanjem – dojemanje bistva Primerjanje in izbiranje – z bolj aktivnim ukvarjanjem Projektno ukvarjanje

3 ODGOVORNOST Projekt = INVENCIJSKO-INOVACIJSKO-DIFUZIJSKI PROCES
Razmišljanje in delovanje po fazah projektnega ukvarjanja: ideje invencije sugestije potencialne inovacije difuzija inovacij Posledice / izidi difuzije: eksploatacija / rutina ali zaton /bivša inovacija  odprta vprašanja / ideje

4 Odgovornost: v vsaki fazi
Za: nabor – izbor – pripravo – izvedbo – posledice: neposredne / posredne Uspeh / neuspeh pričakovane / presenetljive enostavne / zapletene – kompleksne komplicirane Pravna / družbena odgovornost = osebna lastnost – ISO (ISO, 2010; EU, 2011) Odgovornost za vplive na družbo, tj. ljudi in naravno okolje Soodvisnost – vidikov, strok znanja, vednosti in vrednot (Z+V+V) potreb in možnosti (P+M) (Z+V+V in P+M) Celovitost – izhodišč / izidov  odgovornost za izbor navidezna – preozko izbrane podlage – spregledi, napake resnična – čisto vse, neizvedljivo, nič osredotočenosti zadostna in potrebna – vsi bistveni vidiki, povezave in sinergije

5 Odgovornost: v vsaki fazi
Pravna / družbena odgovornost = osebna lastnost – ISO (ISO, 2010; EU, 2011) Načela: 1. uradna odgovornost (pristojnost) 2. preglednost 3. etičnost (poštenost, enakovrednost, celovito upoštevanje deležnikov) 4. spoštovanje do deležnikov (ne le delničarjev / lastnikov) 5. spoštovanje do vladavine prava 6. spoštovanje do mednarodnih norm 7. spoštovanje do človekovih pravic Temeljne vsebine: 1. upravljanje organizacij 2. človeške pravice 3. delovna razmerja 4. naravno okolje 5. poslovne prakse 6. odjemalci 7. širša družba

6 Odgovornost: v vsaki fazi
Odgovornost – stroga / dosledna, okvirna /svetovalna omejena na uboganje  pravica do neodgovornosti in pasivnosti s pooblastilom za samostojnost  svoboda brez neodgovornosti z zaupanjem z nadzorom – stalnim / občasnim

7 Ravnanje glede na odgovornost stroga / dosledna, okvirna /svetovalna
logično (stare izkušnje znova) / lateralno (nove poti) / projektno (kombinacija) zaviralno / pospeševalno z metodami za ustvarjalno sodelovanje / brez njih, v neredu glede postopka s kopiranjem (brez ustvarjalnosti in inovativnosti) / s kapiranjem (z njima) z domiselnostjo / z domišljavostjo sinteza izhodišč – analiza – sinteza sklepov  nova izhodišča prihodnost udobna / hudobna in turobna

8 Stara podlaga ekonomije
potrebe in viri = neomejeni  ne več  ? trg svoboden, ureja vse  ne več  monopoli (državni, poslovni)  ? narava neuničljiva  ne več  ? ljudi malo, služb dovolj  ne več  ? starih malo, oskrba doma  ne več  ? otrok veliko, skrbijo za stare  ne več  ? šolanje enkrat za vselej  ne več  ?


Prenesi ppt "Zasl. prof. ddr. Matjaž Mulej"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google