Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Odprti dostop do znanstvenih podatkov v Sloveniji

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Odprti dostop do znanstvenih podatkov v Sloveniji"— Zapis predstavitve:

1 Odprti dostop do znanstvenih podatkov v Sloveniji
Odprti dostop do znanstvenih podatkov v Sloveniji

2 Odprti dostop (OD oz. OA)
sistem, ki zagotavlja vsem uporabnikom z dovoljenjem avtorjev prost in neomejen dostop, možnost kopiranja, uporabe, razširjanja in predelave avtorskih del, shranjenih v repozitoriju.

3 Pobude za OD Budimpeštanska deklaracija (2002)
Berlinska deklaracija (2003) OECD – Deklaracija o dostopu do raziskovalnih podatkov iz javnega financiranja (2004)

4 Prednosti/koristi OD (razsežnost 1: vrsta rezultatov/posledic)
Neposredne koristi/prednosti Posredne koristi (brez ocene stroškov) nove priložnosti za raziskave ni potrebe po ponovnem ustvarjanju podatkov komunikacija na akademskem nivoju/dostop do podatkov bodoče priložnosti za raziskovanje niso izgubljene ponovna uporaba podatkov, tudi za nov namen nižji stroški za bodoče hranjenje podatkov povečana raziskovalna ustvarjalnost preoblikovanje namena podatkov za nove uporabnike spodbujanje novih mrežnih povezav/sodelovanj preoblikovanje metodologij za nov namen prenos znanja v industrijo uporaba podatkov v krogu novih koristnikov povečanje obsega vrst znanja in veščin pri raziskovalcih/študentih/osebju zaščita prihodkov iz predhodnih vlaganj povečana storilnost/gospodarska rast preverjanje raziskav/raziskovalne integritete izpolnjevanje mandata/mandatov

5 Prednosti/koristi OD (razsežnost 2: časovna)
Kratkoročne koristi (do 5 let) Dolgoročne koristi (nad 5 let) pomen za trenutnega /sedanjega raziskovalca in za študente ohranitev vrednosti podatkov za bodoče raziskovalce in študente ni izgube podatkov po prehodu v post doc status pridobitev na vrednosti s časom, ko zbirka pridobiva na obsegu in razvije kritično maso kratkoročna ponovna uporaba dobro vzdrževanih podatkov načrtovano vodenje od začetne faze v življenjskem ciklusu je nesporno bolj finančno učinkovito kot pri kasnejših posegih (pod pogojem pravilno/primerno opredeljene selekcije podatkov, ki se jih hrani varno shranjevanje za podatkovno intenzivne raziskave dostopnost podatkov za podporo časopisnim člankom

6 Prednosti/koristi OD (razsežnost 3: kdo ima koristi?)
Privatne/osebne koristi (notranje) Javne koristi (družbene/zunanje) koristi raziskovalca koristi sponzorjev/financerjev raziskav/arhiva izpolnitev obveznosti iz pogodbe o dodelitvi granta vlaganje v bodoče raziskave povečanje prepoznavnosti/citiranost motivacija za nove raziskave komercializacija raziskovanja povezovanje med novimi družbami in zaposlovanje visokokvalificiranih

7 OD v Sloveniji Portal Digitalne knjižnice Slovenije - dLib.si (slovenske sofinancirane revije) (ARRS & IZUM): Informacijski sistem o raziskovalni dejavnosti – SICRIS (baze podatkov o raziskovalnih organizacijah, skupinah, raziskovalcih, projektih in programih) in Kooperativni online bibliografski sistem in servisi – COBISS (bibliografije s povzetki) Arhiv družboslovnih podatkov – ADP (podatkovne baze s področja družboslovja)

8 Stanje v Sloveniji šibko zavedanje pomena OD med raziskovalci, upravljavci raziskav in knjižničarji nobena od institucij ni med podpisniki deklaracij o prostem dostopu ni opredeljenih obveznosti glede izročanja podatkov iz raziskav iz javnih sredstev ni skupne politike glede objavljanja v prostodostopnih revijah ni vzpostavljene storitve pooblaščenega mesta za prevzem podatkov

9 Aktivnosti Slovenije pobuda rektorske konference za ustanovitev nacionalnega repozitorija (dec. 2009) MVZT in ARRS idejo podpirata javni razpis v okviru programa Konkurenčnost Slovenije (projekt “Odprti podatki”) postopna vzpostavitev sistema za OD do raziskovalnih podatkov določitev obveznosti za odlaganje, deponiranje podatkov iz javno financiranih raziskav

10 Raziskovalni projekt v okviru razpisa za CRP:
“ODPRTI PODATKI – Priprava akcijskega načrta za vzpostavitev sistema odprtega dostopa do podatkov iz javno financiranih raziskav v Sloveniji” ….utemeljen s primeri obstoječih dobrih praks in načeli deklaracije OECD.


Prenesi ppt "Odprti dostop do znanstvenih podatkov v Sloveniji"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google