Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH"— Zapis predstavitve:

1 PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH
botrstvo.tuditi.delo.si/2007/09 Avtorica: Bernarda Trstenjak

2 PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH
Zastrupitev lahko povzročijo: kemikalije, zdravila, droge, rastline, živali in hrana (bakterijski toksini-gobe) UČINKI NEVARNIH KEMIKALIJ AKUTNI - strupenost - draženje - preobčutljivost - opekline KRONIČNI - strupenost - draženje - rakotvornost - mutagenost - strupeno za razmnoževanje

3 PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH
Odgovorno ravnati z nevarnimi snovmi. Pri delu z nevarnimi snovmi ne smemo jesti, piti in kaditi.

4 PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH
Uporabljati ustrezno zaščitno opremo glede na vrsto snovi. Delovni prostori morajo biti dobro zračni. Odpadke in ostanke nevarnih snovi odlagati v posebej za to namenjeno embalažo.

5 PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH
Nevarnih substanc ne smemo odnašati domov. Strupi morajo biti v ustrezni in pravilno označeni embalaži, zaklenjeni.

6 PRVA POMOČ IN NUJNI UKREPI
PRI ZASTRUPITVAH: Umik iz kontaminiranega območja; Vzpostavitev in vzdrževanje osnovnih življenjskih funkcij; Pri stiku s kožo: umivanje z vodo in milom; Pri stiku z očmi: minut izpiranje oči s čisto vodo; V primeru zaužitja: oseba naj popije 2-3dl vode, bruhanje smemo izzvati le pod posebnimi pogoji (strup ne sme biti organsko topilo, jedkovina); Poklicati zdravnika, ko se nudi osnovna prva pomoč; O nezgodi obvestiti druge odgovorne osebe; Pridobitev podatkov o strupu, jih posredovati zdravniku; Pomembni anamnestični podatki za reševalca in zdravnika.

7 Literatura: Varno delo v šolskem laboratoriju, DZS, 1999, Ljubljana
Pazi, uporabi varno, Ministrstvo za zdravje - Urad RS za kemikalije, 2003 (slikovno gradivo)


Prenesi ppt "PREVENTIVNI UKREPI PRI ZASTRUPITVAH"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google