Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OŠ Ivana Skvarče

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OŠ Ivana Skvarče"— Zapis predstavitve:

1 PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OŠ Ivana Skvarče
1/31/2019

2 Inteligentnost pomeni, da znamo reševati probleme, modrost pomeni, da vemo, katere probleme je treba reševati. (Anders Sandberg) 1/31/2019

3 Verjemi tistim, ki iščejo resnico
Verjemi tistim, ki iščejo resnico. Ne verjemi tistim, ki trdijo, da so jo našli. (André Gide) 1/31/2019

4 Delovni tim Kristina Renko, Jasna Omerzu, Milanka Pavšek, Janja Vozelj in Mateja N. Praunseis 1/31/2019

5 Cilji programa Etika in vrednote v vzgoji in izobraževanju
Krepitev kompetenc učiteljev za integracijo etike in vrednot v vzgojno- izobraževalno delo. Ozaveščanje in motiviranje otrok in mladostnikov za odločanje in obnašanje, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. Krepitev stabilne družbe, ki temelji na etiki, vrednotah in znanju. 1/31/2019

6 Indeks etike in vrednot za Osnovno šolo Ivana Skvarče Zagorje
Indeks etike in vrednot je indeks izraženosti desetih vrednotnih dimenzij na podlagi vprašalnikov za zaposlene, starše in starejše učence. 1/31/2019

7 Indeks etike in vrednot za Osnovno šolo Ivana Skvarče Zagorje: 65 (slovensko povprečje je 65).
Indeks etike in vrednot po oceni zaposlenih: 64 (slovensko povprečje je 67). Indeks etike in vrednot po oceni staršev: 74 (slovensko povprečje je 68). Indeks etike in vrednot po oceni učencev: 58 (slovensko povprečje je 60). 1/31/2019

8 Deset vrednotnih domen Evropskega ogrodja etike in vrednot
EVROPSKO OGRODJE ETIKE IN VREDNOT (EOEV) je dokument, ki ga je oblikoval Inštitut za etiko (s polnim imenom Inštitut za preučevanje etike in vrednot), ki ga je soustanovila Slovenska Akademija Znanosti in Umetnosti (SAZU). 1/31/2019

9 ZNANJE IN MODROST Resnica Miselna odprtost Razumnost Perspektiva
Odgovornost Ljubezen do učenja in znanja Zmernost 1/31/2019

10 ŽIVLJENJE, NARAVA, ZDRAVJE
Spoštovanje življenja Spoštovanje narave in okolja Zdravje Biotične vrednote 1/31/2019

11 SKRB ZA SOČLOVEKA Vzajemno spoštovanje Enakopravnost spolov
Partnerstvo Skrb za otroke, starejše ljudi in ljudi s posebnimi potrebami Družinska sreča Medgeneracijska harmonija Solidarnost 1/31/2019

12 PRAVIČNOST Spoštovanje zakonov Enakopravnost Nepristranost
Človekove pravice Enakost pred zakonom Varnost Aktivno državljanstvo 1/31/2019

13 UNIVERZALIZEM Mir Enakost Kulturni pluralizem
Spoštovanje različnosti in drugačnosti Skromnost Odpuščanje 1/31/2019

14 INTEGRITETA Poštenost Pogum Vztrajnost Vitalnost Skupna odgovornost
Samodisciplina 1/31/2019

15 HUMANOST Svoboda Ljubezen Človeško dostojanstvo Strpnost Dobrota
Prijaznost Osebna rast Optimizem Napredek 1/31/2019

16 DELO, USTVARJALNOST Radovednost Miselna kritičnost Odličnost
Podjetništvo Delovna etika Participacija Organizacijsko državljanstvo Ekonomsko finančna odgovornost Skrb za okolje 1/31/2019

17 TRADICIJA Spoštovanje tradicije Spoštovanje staršev in družine
Lojalnost Domoljubje Marljivost Olika 1/31/2019

18 KULTURA Svetovno nazor/vera Spoštovanje lepote Umetnost in kultura
Spoštovanje vzgoje in drugih Pridobitev človeške civilizacije 1/31/2019


Prenesi ppt "PROGRAM ETIKA IN VREDNOTE V VZGOJI IN IZOBRAŽEVANJU v OŠ Ivana Skvarče"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google