Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

1. del GRADBIŠČE.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "1. del GRADBIŠČE."— Zapis predstavitve:

1 1. del GRADBIŠČE

2 Elementi, tehnologija

3 PRI VSAKI GRADNJI LOČIMO: 1. Pripravljalna dela na gradbišču:
PRI VSAKI GRADNJI LOČIMO: 1. Pripravljalna dela na gradbišču: (rušenje), zakoličba, ureditev gradbišča. 2. Gradbena dela: izkop gradbene jame, izvedba temeljev in nosilne konstrukcije, zidarska, betonerska, tesarska, kleparska, krovska… del.a 3. Montaža in vgrajevanje inštalacij: vgrajevanje elektro in telekomunikacijske inštalacij, vgrajevanje strojnih inštalacij (vodovod, kanalizacija, prezračevanje, ogrevanje…). 4. Zaključna gradbena dela: pleskarska in štukaterska dela, polaganje ploščic in estrihov, asfalterska dela, mizarska dela, parketarska dela.

4 VRSTE GRADBENIH DEL: ZEMELJSKA DELA - izkopi (široki, ozki) - kopanje jaškov, vodnjakov in jam ZIDARSKA DELA - izdelava opažev - priprava betona - gradnja v izkopih - gradnja nad terenom - gradnja obokov - gradnja stopnic TESARSKA DELA - zavarovanje prehodov - rampe in poševni dohodi in prehodi - lestve - delovni podi - varnostne ograje - zavarovanje odprtin

5 IZDELAVA ODROV BETONIRANJE PRIPRAVA IN IZDELAVA ARMATURE DELO NA STREHAH MONTAŽNA GRADNJA - opremljanje, transport in montaža elementov GRADBENA OBRTNA DELA RUŠENJE OBJEKTOV IN DEMONTAŽA GRADNJA CEST

6 GRADNJA MOSTOV - zabijanje pilotov - montažna gradnja mostov GRADNJA PREDOROV MINERSKA DELA DELA Z GRADBENIMI STROJI IN NAPRAVAMI DELO Z ROČNIM IN MEHANSKIM ORODJEM DELO Z NAPRAVAMI ZA DVIGANJE IN PRENAŠANJE GRADBENEGA MATERIALA PREVAŽANJE GRADBENEGA MATERIALA NA GRADBIŠČU DELO Z ELEKTRIČNIMI NAPELJAVAMI NA GRADBIŠČU DELO Z NEVARNIMI SNOVMI NA GRADBIŠČU

7 TVEGANJA NA GRADBIŠČIH:
FIZIČNA TVEGANJA: padci, ureznine, udarci, opekline, hrup, sevanje… KEMIČNA TVEGANJA: prah, dim, strupene odplake, plini…. BIOLOŠKA TVEGANJA: virusi, bakterije, alergenti… PSIHOLOŠKA TVEGANJA: stres

8 2007 se je v Sloveniji zgodilo skoraj 15
2007 se je v Sloveniji zgodilo skoraj delovnih nezgod, v njih je umrlo 29 delavcev, od tega 16 na gradbiščih. Brezovar: »Tako pregledi gradbišč kot raziskave nezgod pri delu še vedno dajejo slabo sliko varnosti delavcev na gradbiščih« Vse več delodajalcev že plačuje stroške, nastale v zvezi z zdravljenjem njihovih delavcev zaradi poškodb na delu. Ni videti hitrega izboljšanja. Bolje in varneje imajo urejena gradbišča samo večji delodajalci in tisti manjši delodajalci, ki so bili obravnavani v sodnih postopkih ob hudih in smrtnih nezgodah. v gradbeništvu zaposlenih čez delavcev, umrlo 17 delavcev, od tega 8 na gradbiščih. Veliko delovne sile prihaja iz tujine, prav pri zaposlovanju in delu tujcev je na inšpektoratu že nekaj let prijavljeno večje število kršitev. Delavci, zaposleni na črno imajo navodila, naj pobegnejo, ko se na gradbišču pojavi inšpektor, Za urejanje te problematike so potrebne spremembe pri samem mišljenju delodajalcev. Področje varnosti in zdravja pri delu delodajalcem pogosto ne pomeni kategorije, ki bi ji bilo brez prisilnih ukrepov inšpekcije za delo smiselno namenjati več pozornosti. Preventiva, ozaveščanje delodajalcev, usposabljanje in sodelovanje vseh socialnih partnerjev so vidiki, ki prav gotovo lahko pozitivno vplivajo na boljšo ureditev razmer v varnosti in zdravju pri delu v gradbeništvu in na dvig varnostne kulture.

9 Varnost na gradbišču Normativno varstvo: Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS 03/2002) VARNOSTNI NAČRT – narejen v skladu s prilogo V. - je dokazilo, s katerim naročnik (oz. projektant) dokazuje, da so bila upoštevana temeljna načela varnosti in zdravja pri delu in da bo ob predpisanih ukrepih objekt moč zgraditi na varen način. - je sestavni del projektne dokumentacije.

10 1. SPLOŠNE ZAHTEVE   ZAVAROVANJE PROTI OKOLICI IN OZNAČITEV GRADBIŠČA   TRDNOST IN STABILNOST   VARNOST PRED PADAJOČIMI PREDMETI   VARNOST PRED PADCI Z VIŠINE Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS 03/2002)

11 OZNAČITEV GRADBIŠČA Gradbišče mora biti urejeno skladno z načrtom organizacije gradbišča- izdela izvajalec. Načrt mora biti usklajen s PGD in predpisi s področja varstva pri delu. Gradbišče mora biti označeno s tablo pravokotne oblike (min 1.5 x 1 m) - naziv objekta in investitorja - številka gradbenega dovoljenja, datum in organ, ki ga je izdal - projektivno(-a) podjetja - odgovorni vodja projekta in odgovorni projektant - nadzorniki - izvajalsko podjetje, ime posameznika ali društva, ki izvaja dela v lastni režiji - odgovorni vodja del (kadar to določa zakon)

12 OPOZORILNE TABLE Vrata na gradbišče so: - dvokrilna kovinska
Osnovne opozorilne table so: - nezaposlenim vstop prepovedan - uporaba čelade obvezna - omejitev hitrosti - opozorila o visečih bremenih - druga opozorila (usklajena s službo za varstvo pri delu) Pri izhodu z gradbišča so nameščeni naslednji znaki: - znak ”stop” - po potrebi znak “obvezna smer” Vrata na gradbišče so: - dvokrilna kovinska - dvokrilna lesena - enokrilna lesena - enokrilna kovinska

13 GRADBIŠČNA OGRAJA Vrste ograj:
polnostenska na tipskih konzolah ali stebrih, zabitih v zemljo - iz armaturnih mrež, pritrjenih na stebričke iz PVC mreže - mešan sistem z mrežo in vmesnimi polnili Ograja mora biti visoka 2 m.

14 1. SPLOŠNE ZAHTEVE   ZAVAROVANJE PROTI OKOLICI IN OZNAČITEV GRADBIŠČA   TRDNOST IN STABILNOST   VARNOST PRED PADAJOČIMI PREDMETI   VARNOST PRED PADCI Z VIŠINE

15 2. SKLADIŠČA IN DEPONIJE SKLADIŠČNE POVRŠINE NEVARNE SNOVI 3. PROMET IN KOMUNIKACIJE PROMETNE POTI – NEVARNA OBMOČJA NAKLADNA MESTA, RAMPE, LESTVE

16 4. DELOVNO MESTO VREMENSKI POJAVI TEMPERATURA PREZRAČEVANJE RAZSVETLJAVA DELOVIŠČ, PROSTOROV NA GRADBIŠČU VRATA, VHODI IN OKNI

17 5. NAPRAVE, OPREMA IN INŠTALACIJE
INSTALACIJE NAPRAVE, STROJI IN OPREMA OPREMA ZA DVIGOVANJE IN PRENAŠANJE VOZILA IN STROJI ZA IZKOPAVANJE, PREMEŠČANJE IN PREVOZ MATERIALA


Prenesi ppt "1. del GRADBIŠČE."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google