Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

namestnica varuhinje človekovih pravic

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "namestnica varuhinje človekovih pravic"— Zapis predstavitve:

1

2 namestnica varuhinje človekovih pravic
Najpogostejše kršitve na področju upravnih notranjih zadev ter področju okolja in prostora, ugotovitve Varuha človekovih pravic RS Bled, Mag. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje človekovih pravic

3 Položaj in pristojnosti Varuha v sistemu delitve oblasti
159. člen Ustave RS opredeljuje poslanstvo Varuha – varovanje človekovih pravic in svoboščin 4. člen Zakona o varuhu človekovih pravic določa položaj Varuha

4 Varuh I. protioblast – s svojim delovanjem omejuje oblast v samovolji pri poseganju v človekove pravice in svoboščine dodatno sredstvo varstva pravic posameznikov moč Varuha – prepričljivost argumentov

5 Varuh II. Varuh se pri delu sklicuje na:
nacionalne pravne predpise mednarodne pravne akte načela pravičnosti in dobrega upravljanja Varuh nima statusa nacionalne institucije za varstvo človekovih pravic

6 Število zadev Področje/ leto 2012 2013 Ustavne pravice 482 239
Omejitev osebne svobode 153 120 Socialna varnost 669 569 Delovnopravne zadeve 175 303 Upravne zadeve 258 313 Sodni in policijski postopki 523 640 Okolje in prostor 80 95 Gospodarske javne službe 51 74 Stanovanjske zadeve 44 102 Diskriminacija 65 43 Pravice otrok 272 355 Ostalo 395 326 SKUPAJ 3167 3179

7 Zadeve s področja državljanstva
informiranje strank o pogojih za pridobitev državljanstva, potrdila o nekaznovanju iz tuje države, pogoji za pridobitev državljanstva zaradi interesov države, odločanje po prostem preudarku, problematika apatridnosti.

8 Zadeve s področja tujcev
informiranje, neenotna praksa, upoštevanje potrdil v času odločanja, večkratno pozivanje k dopolnitvi vloge, potrdila o nekaznovanju, presojanje navidezne sklenitve zakonske zveze, ni urejene možnosti ugotavljanja apatridnosti, neodgovarjanje, neizdajanje potrdil po ZUSDDD, dolgotrajnost postopkov, pogosto spreminjanje zakonodaje.

9 Prijava in odjava prebivališča
Težave pri prijavi prebivališča – institut zakonskega prebivališča. Na stalno prebivališče se vežejo druge pravice. Problem vročanja. Dolgotrajni postopki ugotavljanja stalnega prebivališča.

10 Področje okolja in prostora
Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov: s področja okolja, s področja prostorskega načrtovanje in graditve objektov, nepravilnosti pri sprejemanju občinskih prostorskih aktov. Problematika voda. Inšpekcijski postopki. Hrup. Smrad. Onesnaženje s PM 10 delci.

11 Vse dobro v letu 2014!


Prenesi ppt "namestnica varuhinje človekovih pravic"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google