Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ZA VEČJO VARNOST NA GRADBIŠČIH

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ZA VEČJO VARNOST NA GRADBIŠČIH"— Zapis predstavitve:

1 ZA VEČJO VARNOST NA GRADBIŠČIH
7. POSVET SEKCIJE ZA GRADBENIŠTVO IN KOORDINATORJE

2 AKTUALNE INFORMACIJE DELO KOORDINATORJEV
USPOSABLJANJE IN PREIZKUSI USPOSOBLJENOSTI

3 DELO KOORDINATORJEV Faza priprave na gradnjo Faza gradnje

4 Faza priprave na gradnjo
Varnostni načrti Dokumentacija po 7.členu

5 Faza gradnje Knjiga ukrepov za varno delo
Usklajevanje in preverjanje varnega izvajanja del Obveščanje delodajalcev NEZGODE PRI DELU

6 UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV V LETOŠNJI AKCIJI NADZORA GRADBIŠČ
PREGLEDANO: - 402 GRADBIŠČ 888 SUBJEKTOV (investitorji, koordinatorji,izvajalci) UKREPI: 201 UREDITVENIH ODLOČB 48 USTAVITEV DEL 141 GLOB s PLAČILNIMI NALOGI 5 GLOB Z ODLOČBO O PREKRŠKU 1 OBDOLŽILNI PREDLOG

7 UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV V LETOŠNJI AKCIJI NADZORA GRADBIŠČ
NAJŠTEVILNEJŠE POMANJKLJIVOSTI: 95x ni zavarovano d.m. na višini !!! 80x pomanjkljivosti na odrih in drugi opremi 79 x neuporaba OVO (čelade) 47x ni zagot. zdrav. pregled 38x ni zagotovljena OVO (čelade, glušniki, var.pasovi,) 29x ni podpisanih pisnih sporazumov 19x delavci niso ustrezno usposobljeni 17x ni ustreznega obveščanja delavcev (programi rušenja, programi montaže, znaki)

8 UGOTOVITVE INŠPEKTORJEV V LETOŠNJI AKCIJI NADZORA GRADBIŠČ
VARNOSTNI NAČRTI NEUPORABNI, BREZ RISB IN KONKRETNIH REŠITEV – STANJE SLABO – 19x inšpektor ukrepal (odločba, globa) RAZMERE NA GRADBIŠČIH, VPISI V KNJIGAH UKREPOV ZA VARNO DELO slabo - 16x inšpektor ukrepal (odločba, globa)

9 NEZGODE PRI DELU LETO Prijavljeno nezgod Od tega iz gradbenih družb delež gr. poškodb Raziskane s strani IRSD (gradb.) 2004 12.280 1.299 10,6% 71 2005 12.524 1.404 11,2% 66 2006 13.763 1.380 10% 81 SEPT. 2007 11.408 1.351 11,8%

10 ZAPOSLENI IN MRTVI PRI DELU

11 ZAPOSLENI IN MRTVI PRI DELU

12 LETO 2003 2004 2005 2006 2007 mrtvi pri delu 21 14 17 25 ŽE 32 ! - od tega na gradbiščih: 12 6+3 10+3 Že 17 - padec z višine 4 4+2 6 10 !!! - povozil, prevrnil stisnil stroj 3 - 1 - stik z električnim tokom 2 1+1udar strele - v izkopu - porušil o. - drugo padec bremena

13 MRTVI NA GRADBIŠČIH 2007 10 x padec z višine:
5x padec s strehe (krovci,tesarji,izolaterji) – od 4 do 14m 4x padec z objekta ali odra – 12m, 16m padec s stene – 4,1 m 1x stisk delavca med deli stroja (demontaža) 1x povozil stroj 1x prevrnitev vozila na poti 1x dotik lestve z neizol. vodnikom 2o kV 1x udar strele 1x porušitev stene 1x padec armature na delavca

14 USPOSABLJANJE IN PREIZKUSI STROKOVNE USPOSOBLJENOSTI KOORDINATORJEV
v veljavi Pravilnik o programu in načinu usposabljanja koordinatorjev za varnost in zdravje pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Uradni list RS št.59/2002 in 89/2004) v fazi usklajevanja osnutek novega pravilnika - v sklopu projekta poenostavitve zakonodaje in odprave administrativnih ovir


Prenesi ppt "ZA VEČJO VARNOST NA GRADBIŠČIH"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google