Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM"— Zapis predstavitve:

1 SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM
Alenka Triller

2 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
SISTEM POKOJNINSKEGA IN INVALIDSKEGA ZAVAROVANJA V SLOVENIJI: Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi medgeneracijske solidarnosti Obvezno in prostovoljno dodatno pokojninsko in invalidsko zavarovanje Pokojninsko in invalidsko zavarovanje na podlagi osebnih varčevalnih računov Obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovanje kot najpomembnejši del sistema socialne varnosti: po številu zavarovancev (preko ) po številu uživalcev pravic (preko , od tega približno uživalcev pokojnin iz obveznega zavarovanja) po obsegu finančnih sredstev (12,65 % BDP znašajo vsi odhodki, 10,37 % BDP le odhodki za pokojnine) PRAVNE PODLAGE: Ustava Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju Direktive in Uredbe EU Mednarodni sporazumi Drugi zakoni Podzakonski akti Splošni akti Zavoda Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

3 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
TEMELJNA NAČELA: obveznost zavarovanja za opravljanje določenega dela ali pridobitne dejavnosti vzajemnost solidarnost odgovornost države in delodajalcev za delovanje obveznega zavarovanja in osebna odgovornost zavarovancev FINANCIRANJE: s prispevki zavarovancev (prispevna stopnja 15,5 %), s prispevki delodajalcev (prispevna stopnja 8,85%), s proračunskimi sredstvi s sredstvi Kapitalske družbe in iz drugih virov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

4 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

5 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
RIZIKI ZAVAROVANJA: Starost Invalidnost Smrt Telesna okvara Potreba po stalni pomoči in postrežbi VRSTE PRAVIC: Pravica do pokojnine: starostne invalidske vdovske družinske delne Pravice iz invalidskega zavarovanja: poklicna rehabilitacija nadomestilo za invalidnost premestitev in delo s krajšim delovnim časom od polnega druga nadomestila iz invalidskega zavarovanja povrnitev potnih stroškov; Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

6 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
Dodatne pravice: dodatek za pomoč in postrežbo invalidnina varstveni dodatek Druge pravice: odpravnina oskrbnina letni dodatek Državna pokojnina ni pravica iz obveznega zavarovanja ZNAČILNOSTI PRAVIC So osebne, neodtujljive, nepodedljive, nezastarljive, praviloma jih ni mogoče odvzeti, zmanjšati ali omejiti; REFORMA 2000 zaostrovanje pogojev za pridobitev pravic (starostne, vdovske, družinske pokojnine) slabša odmera pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja širša definicija invalidnosti (uporaba novega sistema invalidskega zavarovanja je bila odložena na ) manj ugodno usklajevanje dajatev uvedba določenih ugodnosti (priznanje določene pokojninske dobe brez plačila prispevkov, dodana doba, pravica do državne pokojnine) Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

7 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
POGOJI ZA PRIDOBITEV PRAVIC praviloma določena dolžina pokojninske dobe starost, invalidnost, smrt, telesna okvara, potreba po stalni pomoči in postrežbi PRAVICA DO STAROSTNE POKOJNINE Pogoji za zavarovanca: 58 let starosti in 40 let pokojninske dobe ali 63 let starosti in 20 let pokojninske dobe ali 65 let starosti in najmanj 15 let zavarovalne dobe Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

8 Pogoji za zavarovanko:
Leto Starostna Pokojninska meja doba Leta meseci Leta meseci Starostna meja pri 20 letih pokojninske dobe Leta meseci Starostna meja pri 15 letih zavarovalne dobe Leta meseci 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 61 63 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

9 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
PODLAGE ZA ZNIŽANJE STAROSTNE MEJE ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO STAROSTNE POKOJNINE: skrb za otroke vključitev v obvezno zavarovanje pred 18. letom starosti pri zavarovankah štetje zavarovalne dobe s povečanjem osebne okoliščine VIŠINA STAROSTNE POKOJNINE pokojninska osnova (mesečno povprečje plač oz. zavarovalnih osnov iz najugodnejših zaporednih 18 let po ); preračun - valorizacijski količniki; najnižja, najvišja pokojninska osnova; dopolnjena pokojninska doba (slabše vrednotenje zavarovalne dobe po novem zakonu – za 1 leto se odmerni odstotek zviša za 1,5 % namesto 2 %, kot je veljalo po prejšnjih predpisih); odmerni odstotek je v prehodnem obdobju seštevek odstotka za pokojninsko dobo, dopolnjeno do in odstotka za pokojninsko dobo, dopolnjeno od dalje; polna starost – po končanem prehodnem obdobju bo znašala 63 let za moške in 61 let za ženske; (znižuje se na enakih podlagah, kot upokojitvena starost) – zmanjšanje oziroma povečanje pokojnine; Zmanjševanje odmernega odstotka za 40 let pokojninske dobe zavarovanca: - leta % - leta % - leta ,5 % Vzpostavljanje enakopravnega položaja med upokojenci, upokojenimi v različnih obdobjih PRAVICA DO DELNE POKOJNINE Zavarovanec izpolnjuje pogoje za starostno pokojnino in ostane v delovnem razmerju z največ polovico polnega delovnega časa. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

10 RAZPOREDITEV POKOJNIN PO VIŠINI – stanje 11/07
USKLAJEVANJE POKOJNIN način ohranjanja vrednosti temelji na gibanjih povprečne plače zaposlenih v državi je učinkovit mehanizem za reguliranje obsega potrebnih sredstev za izplačevanje pokojnin RAZPOREDITEV POKOJNIN PO VIŠINI – stanje 11/07 (brez sorazmernih delov pokojnin) INTERVALI ZNESKOV POKOJNIN V EUR STAROSTNE POKOJNINE Število Struktura v % VSE POKOJNINE Število Struktura v % do 100,00 ,0 ,1 100, ,00 200, ,00 ,2 ,5 ,2 ,0 300, ,00 ,0 ,6 400, ,00 ,1 ,7 500, ,00 600, ,00 700, ,00 800, ,00 900, ,00 ,1 ,4 ,9 ,5 ,1 ,1 ,3 ,5 ,4 ,7 1.000, ,00 1.100, ,00 1.200, ,00 1.300, ,00 1.400, ,00 ,0 ,8 ,9 ,3 ,0 ,1 ,1 ,5 ,1 ,7 1.500, ,00 1.600, ,00 1.700, ,00 od 1.800,01 ,7 ,6 ,5 ,4 ,5 ,4 ,3 ,9 SKUPAJ ,0 ,0 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

11 UČINKI REFORME: upočasnjena rast števila novih upokojencev
zniževanje razmerja med povprečno neto pokojnino in povprečno plačo RAZMERJE – POKOJNINE : PLAČE po letih LETO ODSTOTEK POVPREČNE   NETO STAROSTNE POKOJNINE V POVPREČNI NETO PLAČI 1999 77,2 2000 75,3 2001 73,2 2002 72,8 2003 71,1 2004 70,2 2005 69,1 2006 68,6 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

12 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
zviševanje vstopne starosti novih upokojencev POVPREČNA STAROST NOVIH PREJEMNIKOV STAROSTNIH POKOJNIN PO SPLOŠNIH PREDPISIH LETO ŽENSKE Starost Let mesecev MOŠKI Let mesecev SKUPAJ 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije

13 Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
nižji delež odhodkov za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v BDP DELEŽ ODHODKOV ZPIZ V BDP LETO DELEŽ VSEH ODHODKOV DELEŽ ODHODKOV ZA POKOJNINE 2000 13,47 % 11,24 % 2001 13,41% 11,14 % 2002 13,44 % 11,02 % 2003 13,19 % 10,81 % 2004 12,96 % 10,60 % 2005 10,54 % 2006 12,65 % 10,37 % Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije


Prenesi ppt "SLOVENSKI POKOJNINSKI SISTEM"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google