Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

7 Projektni menedžment dr. Branko ŠKAFAR.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "7 Projektni menedžment dr. Branko ŠKAFAR."— Zapis predstavitve:

1 7 Projektni menedžment dr. Branko ŠKAFAR

2 PROJEKTNI MENEDŽMENT Projekt-v praksi različni pomeni:
načrt, elaborat, dokumentacija projekt pridobivanja gradbenega dovoljenja objekt v gradnji investicija, naložba procesni ciklus ideja, namera, čeprav še ni izvedeno Enotne definicije ni. Definicije projekta lahko razdelimo na tiste, ki projekt opredeljujejo kot časovni in ciljno usmerjeni proces in tiste, ki poudarjajo vlogo oziroma namero projektov. Različne definicije (glede na investicije, bančništvo, management …).

3 Projekt je edinstveno, časovno omejeno delo-naloga, ki se formira za dosego specifičnega rezultata in veže različne vire in: vsebuje nove in neznane naloge privede do spremembe v dnevnem delu ali pogojih ljudi zahteva prave ljudi ob pravem času, ki pa imajo različna znanja in ponavadi ne delajo skupaj ima strogo časovno omejenost

4 4 vidiki projektov: je samostojen proces (input, autput, aktivnost), lahko uporablja analitični proces (planiranje, izvedba, kontrola, ukrepanje), ponavadi analizira druge procese (proizvodnjo, razvoj, …), zahteva managerski proces za planiranje in kontroliranje delovanja.

5 Značilnosti projekta ciljna usmerjenost časovna determiniranost enkratnost novost kompleksnost projektni finančni proračun pravna in organizacijska pripadnost

6 Projekti in projektni sistem
Projekt je povezovalec različnih sistemov, če pri tem pod sistem razumemo poslovne sisteme, kot so podjetja, družbe, institucije vse do posameznikov. V podjetju, ustanovi so to vodstva, izvajalci na nižjih ravneh, tudi zunanji sodelavci. Projektni sistem zajema projekt in vse sisteme, ki so vključeni v faze določitve, priprave zagona projekta, izvajanja, vodenja in končanja projekta …

7 Pri določanju projektnih sistemov, ki jih sproži projekt, moramo upoštevati:
projekte podjetja, ustanove za lastne potrebe multiprojektno delo podjetij posamezen projekt za izvajanje strateškega razvojnega programa strukturiranost in velikost organizacije lokacijsko razvejanost izvajanja projekta obsežnost internega in zunanjega izvajanja vire financiranja projektov

8 Temeljna značilnost uspešnega projektnega managementa je doseganje poslovnih učinkov projektov.
Projektni manager mora posebno pozornost posvetiti aktivnostim integracije in povezovanja projekta z okoljem. Vrste projektov: strateški, razvojno raziskovalni, projekti poslovnih funkcij, ciklični projekti, optimizacijski projekti, investicijski projekti. Faze projekta: priprava, zasnova, opredelitev, izvedba, izkoriščanje. Vodenje projekta Je temeljna naloga projektnega managementa. Gre za usmerjanje izvajalcev od začetka do konca.

9 Projektna organizacija
Namen je kombiniranje zadostne zmogljivosti (ljudje, materiali, oprema, finance), ki jih zahteva izvedba projekta, da so uspešno doseženi njegovi cilji. Tip projektne organizacije-prvi korak Linijska in matrična organizacija Projektno organizacijo lahko obravnavamo kot za: določen projekt, za multiprojektno izvajanje programa ali poslovnih planov, za določena projektna področja v podjetju (projektno področna organizacija podjetja).

10 Vrste projektnih organizacij
čista projektna organizacija (samostojni management) vplivna projektna organizacija (štabni projektni management-omejene naloge in pristojnosti) matrična projektna organizacija (združitev vplivne in čiste)

11 Projektni management v začetku tega stoletja
Smer razvoja projektnega managementa? Tržišče- področja, kjer je pomemben nadaljnji razvoj: ekološka problematika premagovanje revščine reševanje političnih konfliktov osvajanje vesolja zdravstvo boj proti terorizmu tehnično-tehnološki razvoj …

12 V poslovnih sistemih pa postaja projekt sredstvo za doseganje večje konkurenčnosti (skrajšanje trajanja projektov, minimizacija stroškov, dvig kakovosti izdelka in storitev).

13 Projektni management smisel načrtovanja (postopek navadno ni standardiziran), projektna organizacija definicija ciljev (postavitev glavnih ciljev projekta) oblikovanje planov (določitev faz, podfaz, usklajenost planov, dela in nadzora) časovno in ciljno usmerjeno načrtovanje načrtovanje glede na razpoložljive vire razvojno pogojeno načrtovanje mešano

14 tržne niše. Ukrepaj hitro. Poberi “smetano” prvi - bodi
Obvladovanje časa Dobre zamisli je treba uresničevati hitro. Tržno zanimive ideje, tržne niše. Ukrepaj hitro. Poberi “smetano” prvi - bodi pred konkurenco.

15 Vsak naj izdela svoj projekt in nam ga predstavi.
Upošteva naj ZNAČILNOSTI PROJEKTA.


Prenesi ppt "7 Projektni menedžment dr. Branko ŠKAFAR."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google