Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "B22."— Zapis predstavitve:

1 b22

2 Razvojni program Občine Bled
PREDNOSTNA USMERITEV: Zelena alpska občina Trajnostna prometna politika Izgradnja razbremenilnih cest s preusmerjanjem tranzitnega prometa, Ureditev občinskih cest do krajevnih središč Povečanje varnosti in dostopnosti z javnim prometom Umik parkirnih mest od jezerske obale z izgradnjo parkirišč in parkirnih hiš

3 Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu
PNZ, 2011 in Občina Bled: POGLAVJA: Analiza stanja Glavne težave Izhodišča strategije trajnostnega razvoja Tuje izkušnje Konceptna zasnova prometne ureditve na Bledu

4 Konceptna zasnova dolgoročne ureditve prometa na Bledu (2011)
Celostna prometna strategija Občine Bled in akcijski načrt ( )

5 Celostna prometna strategija
nov pristop k načrtovanju prometa, ki temelji na obstoječih metodah načrtovanja in jih dopolnjuje z ustreznimi načini vključevanja, sodelovanja in vrednotenja tako, da z njimi izpolni potrebe po boljši kakovosti bivanja v mestih in regijah za sedanje in prihodnje generacije.

6 Celostna prometna strategija
Občine Bled da se zagotovi dostopnost delovnih mest in storitev za vse, izboljša prometna varnost, zmanjša onesnaževanje, emisije toplogrednih plinov in poraba energije, poveča učinkovitost in zmanjša stroške potniškega in tovornega prevoza ter izboljša privlačnost in kakovost mestnega okolja, saj se zadnja leta srečuje s precejšnjim slabšanjem potovalnih navad.

7 Anketa Spletna anketa:

8 Javna razprava 1. javna razprava (19. 9. 2016 od 17.00 do 19.00)
„Spremenimo potovalne navade za boljši jutri“ 2. javna razprava ( od do 19.00) „Izbirajmo trajnostno za prijazno in dostopno občino“

9 Kolesarski izlet na dan brez avtomobila
četrtek, ob pred Infocentrom Triglavska roža Bled

10 Sredstva Evropske kohezijske politike (2014 – 2020)
Celostna prometna strategija Potrjen Akcijski načrt Sredstva Evropske kohezijske politike (2014 – 2020)

11 Več o nastajanju CPS na spletni strani Občine Bled:


Prenesi ppt "B22."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google