Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

WtT 2. generacije Modul Zakaj in kako Revision 2015.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "WtT 2. generacije Modul Zakaj in kako Revision 2015."— Zapis predstavitve:

1 WtT 2. generacije Modul Zakaj in kako Revision 2015

2 WtT 2. generacije vsebuje informacije REACH in GHS/CLP, ki zadevajo
WtT iz leta 2006 ni omejen na regije in ostaja v veljavi WtT 2. generacije vsebuje informacije REACH in GHS/CLP, ki zadevajo Evropo. Revision 2015

3 DIAPOZITIV #2 Najprej nekaj besed o združenju ISOPA. Pri tej pobudi sodelujejo vse članice združenja ISOPA in na tem diapozitivu lahko vidite logotipe drugih članic združenja ISOPA. Revision 2015

4 Spodbujajte varno uporabo, bodite dosledni in imejte "en glas"
Paket WtT 2 Spodbujajte varno uporabo, bodite dosledni in imejte "en glas" Potreba po stalnih izboljšavah v praksah okolja, zdravja in varnosti (OZV) Skladnost z zakonodajo, kot je REACH Odziv na incidente kot v primeru razlitja Vnaprej se dogovorite za prikaz enega od video posnetkov Moduli so na voljo na Namenjen večkratni uporabi pri notranjem in zunanjem usposabljanju Revision 2015

5 Zakaj ISOPA potrebuje ambasadorje in voditelje usposabljanja za pakete "Walk the Talk"?
Za obravnavo varne uporabe in rokovanja aromatičnih diizocianatov in poliolov za industrijske in profesionalne uporabnike v poliuretanski industriji Da bi nadaljnjim uporabnikom pokazali varno uporabo kemikalij v ustreznih delovnih pogojih in ob dosledni uporabi ukrepov za obvladovanje tveganja  S prikazom varne uporabe bodo uporabniki lažje dosegli skladnost z REACH Da bi podprli stalna prizadevanja za oblikovanje in krepitev odgovornega odnosa do zdravja, varnosti in okolja na vse ravneh Da bi okrepili zavzemanje združenja ISOPA za izobraževanje uporabnikov, proizvajalcev in drugih v dobavni verigi ter spodbujali odgovorno prakso, povezano z njihovimi izdelki. Revision 2015

6 Kot vodja usposabljanja
Se morate podrobno seznaniti z vsebino paketa "Walk the Talk" in podpornim gradivom, kot so varnostni listi in video posnetki. Morate znati pojasniti vsebino razširjenega varnostnega lista (eSDS) v povezavi z "Walk the Talk" in skladnostjo z uredbo REACH. Priporočljivo je, da poznate proizvodne obrate svojih strank ali si prizadevate za skupen obisk s poslušalci, da bi opredelili morebitne nevarne situacije ali nevarno ravnanje. Bodite fleksibilni in prilagodite predstavitev potrebam poslušalcev/situaciji. Poslušalcem ponudite paket usposabljanja v vseh razpoložljivih jezikih na zgoščenkah ali pomnilniških napravah in jih seznanite z Revision 2015

7 Kasneje bodo scenariji izpostavljenosti dodani tudi pripravkom/zmesem.
Kot vodja usposabljanja morate razumeti in biti sposobni pojasniti vsebino eSDS-ja. Branje in razumevanje eSDS-jev je OBVEZNO za nadaljnje uporabnike, saj lahko edino s tem dosežejo skladnost z zahtevami uredbe REACH. eSDS vsebuje informacije o uporabah, varnem rokovanju in pogojih za prikaz varne uporabe kemikalij na delovnem mestu. “Walk the Talk” združuje navodila za varno rokovanje z izdelki, kot sta MDI in TDI, in podrobnosti za dosego skladnosti z REACH, kar zagotavlja varno uporabo z izvajanjem ukrepov za obvladovanje tveganja (RMM) in oblikovanje delovnih pogojev (DP), kot so opredeljeni v scenarijih izpostavljenosti, priloženih varnostnim listom, ki so v skladu z REACH. Kasneje bodo scenariji izpostavljenosti dodani tudi pripravkom/zmesem. Revision 2015

8 Kot vodja usposabljanja
Poznajte svoje poslušalce: vodstvo, OZV; tako WtT in tudi REACH operaterji, tehniki ali drugi delavci; večji poudarek na WtT Seznanite se z izdelki, ki se uporabljajo: Snovi REACH, polimeri in/ali pripravki/zmesi? Za vse izdelke ni potrebna skladnost z REACH; nekateri izdelki so izvzeti Obstajajo različna časovna obdobja za skladnost z REACH in CLP: Vrsta izdelka REACH GHS/CLP Snov da, po količinskih skupinah (2010/13/18) da, 2010 Polimer ne, toda monomerji reaktanti/sestavine da, 2010 Pripravek/Zmes ne, toda sestavine da, 2015 Revision 2015

9 Mehke veščine vodje usposabljanja
Pogovarjajte se s poslušalci in spodbujajte razpravo Prisluhnite jim Moderirajte razpravo Prosite jih za povratne informacije o predavanju Motivirajte jih za redne preglede ali izboljšave Podelite jim certifikat o uspešni udeležbi Ponudite jim nadaljnjo pomoč za dosego še višje ravni kulture varnosti Revision 2015

10 Revision 2015 10

11 Zavrnitev odgovornosti
Zavrnitev odgovornosti za zunanje dokumente Čeprav si združenje ISOPA in njegovi člani po svojih najboljših močeh in v dobri veri prizadevajo, da bi bile predstavljene informacije, pripravljene na podlagi najboljših trenutno razpoložljivih podatkov, pravilne in zanesljive, jih uporabnik uporablja na lastno odgovornost. Niti združenje ISOPA niti katero drugo podjetje, ki je član združenja ISOPA, ne daje zagotovil ali jamstev glede popolnosti, točnosti ali zanesljivosti teh informacij in ne prevzema nobene odgovornosti zaradi uporabe ali zanašanja na te informacije. DIAPOZITIV #31 Zavrnitev odgovornosti Revision 2015 11


Prenesi ppt "WtT 2. generacije Modul Zakaj in kako Revision 2015."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google