Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PEŠCI OTROCI IN MLADOSTNIKI

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PEŠCI OTROCI IN MLADOSTNIKI"— Zapis predstavitve:

1 PEŠCI OTROCI IN MLADOSTNIKI
Vozniki Vozila Varnost Pripravila: Mateja Markl Javna agencija RS za varnost prometa, Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Preventiva

2 Pregled vsebine Statistika in prometne nesreče otrok in mladostnikov
Varnost otrok – pešcev v prometu Prometna pravila za pešce Zdravstveni vidiki pešačenja Prva pomoč Predlog za izvedbo dogodka Vozniki Vozila Varnost Preventiva

3 Nujni ukrepi za večjo varnost otrok
Otroci so v prometu ena izmed najbolj ogroženih skupin udeležencev Najbolj so ogroženi kot potniki v vozilih, pešci in kolesarji Zaradi svojih značilnosti so ranljivejši za udeležbo v prometni nesreči! Nujni ukrepi za večjo varnost otrok Vozniki Vozila Varnost Preventiva

4 Med njimi ni bilo otrok 0-15let ter mladostnikov
Pešci v prometu Po statističnih podatkih je delež udeleženosti pešcev v prometnih nesrečah v povprečju 15,0 % Vozniki Vozila V letu 2014 se je smrtno ponesrečilo 14 pešcev  13% med vsemi žrtvami PN; Med njimi ni bilo otrok 0-15let ter mladostnikov 2 mlada let Varnost Preventiva

5 Ogroženost po starostnih skupinah
Vozniki Vozila Varnost Preventiva

6 Ogroženost po lokaciji
Glede na lokacijo izstopajo: nesreče na cestišču (66 %), križišča (12 %) nesreče na prehodih za pešce (9 %). Velika večina prometnih nesreč z udeležbo pešcev je znotraj naselij, pri prečkanju ceste! Po vzrokih prometnih nesreč z udeležbo pešcev izstopajo: neupoštevanje pravil o prednosti (predvsem s strani vozil, 28 %), premiki z vozilom (npr. na parkiriščih, dvoriščih, delo z vozili) (19 %) nepravilnosti pešca (16 %) neprilagojene hitrosti vozil (11 %) Vozniki Vozila Varnost Preventiva

7 Mlajši PEŠCI v prometu • največ prometnih nesreč s smrtnim izidom pešcev se zgodi v temnem delu dneva, v jesensko zimskem obdobju leta (oktober - februar) približno 2/3; • med poškodovanimi pešci prevladujejo otroci osnovnošolske starosti 7 do 14 let. nadpovprečno so ogroženi pešci v starostni skupini nad 54 let (povprečna starost umrlih pešcev v 2014 je skoraj 60 let); ter mladi let; Vozniki Vozila Varnost Preventiva

8 Zakaj so mlajši v prometu bolj ogroženi?
Telesne značilnosti otrok  manjši, slabša kooridnacija  zato slabše vidni čez ovire, več napak Manjši obseg vidnega polja  manj opazijo Še nerazvite miselne sposobnosti za varno udeležbo v prometu  slabše razumevanje in ocena razdalj, hitrosti, časa Slabši spomin in usmerjanje pozornosti večji vpliv čustev, manjša kontrola ravnanja  strah, veselje bolj izrazito, lahko več napak, spregledajo, napačno odločijo Neprilagojenost prometne infrastrukture Vozniki Vozila Varnost Preventiva

9 NE ODLAŠAJMO S PROMETNO VZGOJO, OTROCI PA SAMI POZNO V PROMET!
ZATO... NE ODLAŠAJMO S PROMETNO VZGOJO, OTROCI PA SAMI POZNO V PROMET! Vozniki Vozila Varnost Preventiva

10 Glavni dejavniki tveganja
Razvoj in oblikovanje VOZILA Načrtovanje urbanega prostora Prva pomoč in zdravstvena oskrba Vozniki VARNOST PEŠCEV Ravnanje VOZNIKOV Vozila Oblikovanje CEST Ravnanje PEŠCEV Varnost Preventiva

11 Ukrepi za zmanjšanje ogroženosti
Osveščanje otrok, mladostnikov + njihovih staršev Izobraževanje  učenje prometnih pravil in predpisov Prilagoditev cestne infrastrukture daljši varovalni časi ustrezna prilagoditev cest (otoki za pešce, dodatne ograje, zvočni signali…) Praktični tečaji varne udeležbe v prometu: opozarjanje na primerno VIDNOST v prometu (uporaba odsevnih nalepk, telovnikov, kresničk in trakov), pregled lokalnih nevarnih točk in odsekov. Učenje varnega ravnanja na poti v šolo Vozniki Vozila Varnost Preventiva

12 Nujni ukrepi za varnost otrok
Spremstvo mlajših otrok (zakonsko določeno do 7. leta vidnost in varnost v prometu (svetla oblačila, odsevniki) Uporaba rumene rutice v 1. in 2. razredu OŠ  znak začetnikov v prometu učenje in prometna vzgoja, Dovolj praktičnih izkušenj v prometu zavedanje morebitnih slabših sposobnosti za varno udeležbo v prometu,  dodatna previdnost izogibati se bolj prometnim cestam, večjih hitrosti  varne šolske poti Vozniki Vozila Varnost Preventiva

13 Prometna pravila za otroke pešce
PEŠEC: Ne sme samostojno v promet do 7. leta starosti  SPREMSTVO Prečka na označenih prehodi za pešce ali semaforiziranih Pri prečkanju: se ustavi korak pred voziščem Pogleda levo –desno- levo Prečka, Na sredini pogleda desno Prvo in drugo – šolci obvezno uporaba rumene rutice Odsevniki (kresnička, odsevne površine na torbah…) Vozniki Vozila Varnost Preventiva

14 Varna udeležba v prometu -Glavna prometna signalizacija-
Steza za mešan promet pešcev in kolesarjev Vozniki Vozila Steza za kolesarje in pešce Konec steze za pešce in kolesarje Varnost Območje za pešce Konec območja za pešce Konec območja umirjenega prometa Območje umirjenega prometa Preventiva

15 Kako hitro voznik opazi pešca
Vozniki Vozila Varnost Preventiva

16 Kako hitro voznik opazi pešca
Vozniki Vozila Varnost Preventiva

17 Priporočljiva odsevna oprema za pešce
Odsevni trak Oblačila z odsevniki Vozniki Vozila Kresnička Varnost Odsevni jopič Preventiva

18 Nasveti za varno pešačenje
Hoja po pločniku, če pločnika ni hodimo izven naselja po levi strani, da vidimo nasproti vozeča vozila pri izboru cest izbrati manj prometne ceste, prečkanje ceste na označenem prehodu za pešce Vedno se prepričati, da lahko varno prečkam nakazati prečkanje ceste z roko in počakati, da nam vozniki odstopijo prednost izsiljevanje prednosti vozilom je nevarno Dodatna pozornost na voznike, ki zavijajo levo ali desno (nas lahko spregledajo) Nikoli ne prečkam izven prehoda, sploh na večpasovnih cestah Vozniki Vozila Varnost Preventiva

19 Akcija Začetek šole Preventivno gradivo: knjižice Prvi koraki v svetu prometa, plakati in letaki Šolska pot Pregledi in urejanje varnih šolskih poti  tehnične komisije občinskih SPV Načrti varnih šolskih poti  vris in opis poti, nevarnih mest, seznanitev učencev in staršev, vloge: pešec, potnik, kolesar Vzgojni načrt šole  vključitev prometne vzgoje (šolski prevoz, uporaba varnostnega pasu, kolesarske čelade, odsevnikov) Rumene rutice  obvezne za prvošolce in drugošolce!!! Varovanje otrok na šolskih poteh  prvi dnevi, celoletna Šolska prometna služba Vozniki Vozila Varnost Preventiva

20 Varnost pešcev - Akcija Bodi preViden
Nacionalna preventivna akcija gradiva in medijska kampanja glavne ciljne skupine: pešci, starejši in mladostniki najbolj ogroženi aktivnosti po šolah  pisanje pisem babicam in dedkom razdeljevanje in opozarjanje pešcev na uporabo odsevnih predmetov  odsevni trakovi preventivni dogodki na lokalni ravni – jeseni in pozimi sodelovanje z drugimi organi: nadzor Policija, inšpekcije Vozniki Vozila Varnost Preventiva

21 Opozarjanje voznikov Vozniki Vozila Varnost Preventiva

22 Zdravstveni vidiki hoje
Pešačenje zdravo za telesno zdravje – vzdržljivost, zmerna obremenitev Minimalno 30 min. /dnevno  priporočena aktivnost Previdnost pri vročini, prevelikem naporu, drugih zdravstvenih težavah (visok pritisk, težave z ravnotežjem, uporaba nekaterih psihoaktivnih zdravil, težave s hrbtenico) Vozniki Vozila Varnost Preventiva

23 Prva pomoč Najpogostejše poškodbe izvirajo iz padcev:
odrgnine, poškodbe kosti, poškodbe sklepov, poškodbe glave… Kako ravnati v primeru poškodbe oziroma padca? potrebno zavarovati teren in poklicati reševalno službo na telefonsko številko 112 z udov odstranimo nakit, saj bi le-ta ob otekanju uda lahko povzročil stisnjenje žil in motnje pretoka krvi za preprečitev nadaljnjih poškodb se zmanjša bolečino, potrebno je mirovanje in imobilizacija poškodovanega sklepa oz. uda v položaju, ki poškodovancu najbolj ustreza. Poskrbimo za čim prejšnji prevoz do ustrezne zdravstvene ustanove Vozniki Vozila Varnost Preventiva

24 Predlog za izvedbo dogodka
Izobraževalni dogodek - za otroke in mladostnike: Pri pouku v osnovnih in srednjih šolah, na razrednikovih urah, Starši na roditeljskih sestankih Preko spletnih strani, avla šole Najprej predavanje – kratko za otroke, starše, v sodelovanju z občinskim SPV Nato ogled nevarnih točk v prometu (pripraviti “peš turo” v prometnem okolju-mesto, semaforji in izven mesta): varna hoja, opozarjanje nase, upoštevanje prednosti, ustrezno obnašanje na križiščih, ogled nevarnih točk s svetovanjem. Osveščanje glede uporabe odsevnikov  preventivni dogodek (Vidko) Nadzor in opozarjanje pešcev v prometu (popoldan, zvečer, bližina trgovine, gostilne, cerkve…) Vozniki Vozila Varnost Preventiva

25 PRIPOROČILA ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV
Hodite po pločniku. V primerih, ko ni pločnika, hodite ob robu cestišča ob levem robu, tako da vidite nasproti vozeča vozila. Cesto vedno prečkajte na označenih ali semaforiziranih prehodih za pešce (ob zeleni luči). Če v bližini ni prehoda, bodite dodatno pozorni na bližajoča vozila. Vedno se prepričajte preden prečkate cesto – poglejte levo – desno in še enkrat levo. Bodite vidni – vozniki vas morajo opaziti pravočasno, da bi lahko ustrezno ravnali: izogibajte se voznikovemu mrtvemu kotu, ker vas ne vidi (še posebej problematično pri tovornih vozilih in avtobusih) z voznikom vzpostavitev očesni kontakt – tako se prepričate, da vas je opazil nosite svetla oblačila in odsevnike uporabite lučko ali mobitel, če hodite ob cesti ponoči izven naselja Odrasli vedno držite otroke za roko, ko hodite ob cesti. Otroci se ne smejo igrati ob cestišču. Pešačenje in alkohol? – tudi pri pešcih je alkohol dejavnik tveganja, saj zmanjšuje spodobnost pešca za ustrezno presojo, zaznavne in fizične sposobnosti. Če pijete alkohol raje uporabite taxi, varen prevoz prijatelja ali javni prevoz. Prav tako bodite pozorni na učinke dovoljenih in nedovoljenih drog. Upoštevajte predpise – pešci nimajo absolutne prednosti, upoštevajte rdečo luč na semaforju, prepoved pešačenja itd. Na avtocesti ne smemo pešačiti ali se zadrževati izven vozila ob cestišču. V primeru kritičnega dogodka poskrbimo za svojo varnost in se umaknimo na varno za zaščitno ograjo. Prav tako vedno uporabimo odsevni telovnik. Vozniki Vozila Varnost Preventiva

26 PRIPOROČILA VOZNIKOM ZA VEČJO VARNOST PEŠCEV
Bodite strpni do ranljivejših udeležencev (pešcev, kolesarjev, starejših, otrok) v prometu in pokažite prometno kulturo. V naseljih in v bližini prehodov za pešce zmanjšajte hitrost in bodite pripravljeni, da nenadoma ustavite. Pešce je težko opaziti v temi ali mraku, posebej če ne uporabljajo odsevnikov, zato morate biti dodatno pozorni in zmanjšati hitrost. Pešce lahko pričakujete ob vseh priložnostih, tudi tam, kjer je prepovedano (na AC, izven naselja) Pešcem pri prehodu za pešce vedno ustavite, saj imajo prednost, ter jim tako omogočite varno prečkanje ceste. Ne prehitevajte ali vozite mimo vozila, ki je ustavil pešcu za prečkanje ceste. Pri zavijanju bodite dodatno vedno pozorni na pešce in kolesarje, ki prihajajo s strani, saj jih zlahka spregledate. Še posebej bodite previdni v bližini trgovin, hiš, šol in igrišč ter drugod, kjer so pogosto otroci in starejši, ki so še posebej ranljivi. Vozniki Vozila Varnost Preventiva

27 Vprašanja? Več informacij: www.avp-rs.si HVALA ZA POZORNOST! Za konec…
Vozniki Vozila Varnost Preventiva


Prenesi ppt "PEŠCI OTROCI IN MLADOSTNIKI"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google