Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Laboratorij za procesno avtomatizacijo AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Mentor:

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Laboratorij za procesno avtomatizacijo AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Mentor:"— Zapis predstavitve:

1

2

3

4 AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK
Laboratorij za procesno avtomatizacijo AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Mentor: doc.dr.Marjan Golob, izr. prof. dr. Boris Tovornik Izvajalci: Janez Kastelic ,Damir Sabo ,Alojz Hojnik,Primož Bogataj

5 Izgled sistema brez električne instalacije

6 Projekt je sestavljen iz treh sklopov
Izdelava hidravlične instalacije Izdelava zaščite pred prelivom Izdelava električne instalacije Izdelava programa za avtomatizirano meritev

7 posoda z vodo in elektromagnetnimi ventili
Hidravlične instalacije posoda z vodo in elektromagnetnimi ventili

8 merilnik pretoka Eckardt

9 krmilni ventil

10 merilniki tlaka,črpalka in krmilni ventil

11 Zaščita pred prelivom Namestitev kapacitivnega senzorja na zbiralno posodo Omron E2K-X4MF2 Povezati senzor z elektromagnetnim ventilom

12 Opravljena dela v sklopu izvedbe električne instalacije
Dimenzioniranje električnih gradnikov Izbira ustreznih električnih gradnikov Načrtovanje krmilne omare

13 frekvenčni pretvornik OMRON
Električne instalacije frekvenčni pretvornik OMRON

14

15 Merjenje H-Q karakteristike
Manometrska višina dviga H, je višina na katero lahko črpalka dvigne fluid, in je odvisna od gostote medija , gravitacijskega pospeška g, in izhodnega tlaka , ki ga črpalka ustvari pri določenem številu vrtljajev n in pretoku Q. Manometrsko višino dviga H izračunamo po enačbi

16 Črpalka je električno – mehansko – hidravlični pretvornik, ki električno moč pretvori v hidravlično moč. Na sliki je prikazana črpalka, ki jo poganja 3 fazni asinhroni izmenični motor. Elektromotor je dimezioniran za vrtenje z nominalnimi obrati, ki jih doseže pri frekvenci 50 Hz. Centrifugalna črpalka, ki se vrti pri nominalnem številu obratov doseže nominalni pretok Q. Hidravlično moč črpalke pri pretoku Q izmerimo z meritvijo tlakov pred črpalko(sesalni priključek) in za črpalko(tlačni priključek) in izračunamo po enačbi:

17 Regulacija s spremembo vrtljajev
Energetsko najbolj ugoden princip regulacije je regulacija s spremembo števila vrtljajev. Pri tem se karakteristika črpalke prilagaja karakteristiki sistema, tlačna višina ustreza tlačnemu padcu v sistemu pri zahtevanem pretoku, moč črpalke se prilagaja dejanskim potrebam.

18 Izdelava programa za avtomatizirano meritev
Namestitev programske opreme Labview

19 Namestitev strojne opreme (PCI-6024E)
Strojna oprema Namestitev strojne opreme (PCI-6024E) 2-analogna izhoda 8-digitalno vhodno-izhodnih linij 12-analogno vhodnih linij

20 Strojna oprema Priključni konektor CB-68LP

21 Potek delovanja programa

22

23

24 H-Q karakteristika črpalke

25 Pč-Q karakteristika črpalke

26


Prenesi ppt "AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Laboratorij za procesno avtomatizacijo AVTOMATIZIRANO MERJENJE H-Q KARAKTERISTIK ČRPALK Mentor:"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google