Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

KARIERNO SVETOVANJE.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "KARIERNO SVETOVANJE."— Zapis predstavitve:

1 KARIERNO SVETOVANJE

2 SREDNJEŠOLSKO IZOBRAŽEVANJE
NIŽJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE-2let SREDNJE POKLICNO IZOBRAŽEVANJE-3 leta + 2 leti (tehnik) SREDNJE TEHNIŠKO IN STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE 4 leta SPLOŠNO SREDNJE IZOBRAŽEVANJE- GIMNAZIJA – 4 leta

3 SREDNJA ŠOLA SE ZAKLJUČI Z
Nižje poklicno izobraževanje: ZAKLJUČNI IZPIT Srednje poklicno izobraževanje:ZAKLJUČNI IZPIT Srednje tehniško izobraževanje:POKLICNA MATURA Gimnazija: SPLOŠPNA MATURA

4 OMEJITEV VPISA SEŠTEVEK OCEN VSEH OBVEZNIH PREDMETOV V 7.,8. IN 9. RAZREDU – (maksimalno število točk 175) NPZ (isto število točk na spodnji meji)

5 ŠTIPENDIJE DRŽAVNE (glede na dohodek)
KADROVSKE (dodeljujejo delodajalci) ZOISOVE (izjemen dosežek, povprečna ocena v 9. razredu najmanj 4,7 DRŽAVNE ZA DEFICITARNE POKLICE

6 ŠE NEKAJ KORISTNIH NASVETOV
Opazujte, kako otrok preživlja »delovni dan«, da boste razumeli njegova zanimanja, sposobnosti in potrebe. Z otrokom se pogovarjajte, kateri šolski predmeti ga veselijo, kako uspešen je pri njih. Skupaj z otrokom pretehtajte, kako je z njegovo voljo za učenje; ali je ta v skladu z zahtevnostjo določene srednje šole?

7 Pomagajte otroku pri spoznavanju poklicev in sveta dela na sploh
Pomagajte otroku pri spoznavanju poklicev in sveta dela na sploh. Ali pozna vaše delo in vašo poklicno pot, poklice sorodnikov, znancev? Analizirajte otrokove želje za nadaljevanje šolanja in skušajte najti vzroke zanje. Ali so otrokove želje ta trenutek tudi uresničljive? So morda posledica njegovega trenutnega razpoloženja? Spodbujajte otroka k samostojnemu in odgovornemu odločanju. Pomagajte mu preveriti vse »za« in »proti«določeni izbiri. To je spretnost, ki jo bo potreboval tudi kasneje v življenju. Pomagali vam bomo tudi na ŠOLI.

8 ROKOVNIK AKTIVNOSTI NOVEMBER TIMSKI SESTANEK STROKOVNIH DELAVCEV
INDIVIDUALNI RAZGOVORI S STARŠI IN UČENCI JANUAR RAZPIS ZA VPIS V SREDNJE ŠOLE (INTERNET) INFORMATIVNI DAN V SREDNJIH ŠOLAH IN   OPRAVLJANJE PREIZKUSOV POSEBNIH NADARJENOSTI… MED 6. IN PRIJAVLJANJE ZA VPIS V 1. LETNIK SŠ  DO JAVNA OBJAVA ŠTEVILČNEGA STANJA PRIJAV MOREBITNI PRENOSI PRIJAV ZA VPIS V SŠ DO NPZ SLOVENŠČINA –MATEMATIKA  TRETJI PREDMET ŠPORT OBVEŠČANJE PRIJAVLJENIH UČENCEV O OMEJITVI VPISA OZ. SPREMEMBAH OBSEGA VPISA DO RAZDELITEV SPRIČEVAL PRINAŠANJE DOKUMENTOV NA SŠ MED in VPIS V SŠ

9 Koristni spletni naslovi: www. mojaizbira
Koristni spletni naslovi: - informacije o poklicih, šolah, programih stran Zavoda RS za zaposlovanje - informacije o kariernem svetovanju, trgu dela, Center za poklicno izobraževanje - Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport; razpisi za vpis, podatki o številu prijav, omejitve vpisa, zakonodaja glede šolanja  - Javni sklad za razvoj kadrov in štipendiranje; informacije o štipendiranju in razpisi - razne koristne informacije za učence, dijake, študente


Prenesi ppt "KARIERNO SVETOVANJE."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google