Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Kurikulum v Veliki Britaniji

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Kurikulum v Veliki Britaniji"— Zapis predstavitve:

1 Kurikulum v Veliki Britaniji
Avtorica: Eva Oselj, MA-RA                        mentorica: dr. Irena Nančovska Šerbec

2 Spremembe na področju računalništva
V kratkem času zelo napredovali Zastarel računalniški predmet           zanimiv sodoben program Computing at school – delovna skupina Popularizacija pouka računalništva Sodelovanje pri oblikovanju novega kurikuluma

3 Učni načrt Otroci sposobni algoritmičnega razmišljanja in pisanja računalniških programov Splošni cilji: Analizirajo problem in napišejo program za rešitev problema Razumejo in uporabljajo računalniške principe in koncepte Ustrezna uporaba informacijske tehnologije

4 Razdelitev predmeta računalništvo
1. obdobje: leta 2. obdobje: leta 3. obdobje: leta 4. obdobje: leta

5 1. obdobje Kaj so algoritmi Ustvarjanje in razhroščevanje programov
Logično mišljenje Varna uporaba tehnologije

6 1. obdobje SCRATH - programiranje lastne zgodbe, igre in animacije
BEE BOT – robot za poučevanje štetja in reševanja problemov

7 1. obdobje PRO BOT – podobno kot Bee bot
KODU – za poučevanje kreativnosti, reševanje problemov in programiranje preko ustvarjanja iger

8 2. obdobje Zaporedja in zanke v programih
Programi za dosego konkretnih ciljev Uporaba iskalnikov Računalniška omrežja in internetne storitve

9 3. obdobje Razumevanje algoritmov Vsaj 2 programska jezika
Uporaba podatkovnih struktur Boolova logika in dvojiški številski sistem Razumevanje funkcije Razumevanje delovanja programske in strojne opreme

10 4. obdobje Drugi programski jeziki Robotika na področju programiranja
Uporabniški vmesniki, komunikacije, medmrežje

11 Primerjava kurikulumov
SLOVENIJA VELIKA BRITANIJA Neobvezni izbirni predmet ( razreda) Obvezni izbirni predmet ( razreda) Obvezno od 5. do 16. leta urejanje besedil računalniška omrežja Multimedija računalništvo informacijska tehnologija digitalna pismenost Malo programiranja Na programiranju velik poudarek

12 Kaj bi spremenila v našem kurikulumu?
Obvezno računalništvo v 3. triletju Več programiranja

13 Viri IKT za poučevanje računalništva (2013). Pridobljeno dne s  Shut down or restart? (2012). Pridobljeno dne s  schools.pdf Computer science: A curriculum for schools (2012). Pridobljeno dne s  Computing in the national curriculum. Pridobljeno dne s  Učni načrt za izbirni predmet računalništvo (2002). Pridobljeno s  /Racunalnistvo_izbirni.pdf Učni načrt za neobvezni izbirni predmet računalništvo (2013). Pridobljeno s  eni/Racunalnistvo_izbirni_neobvezni.pdf Kopić, A. Stališča učiteljev računalništva do računalniškega izobraževanja v osnovni šoli (2015). Pridobljeno dne s 


Prenesi ppt "Kurikulum v Veliki Britaniji"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google