Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Tekmovanje mladih raziskovalcev

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Tekmovanje mladih raziskovalcev"— Zapis predstavitve:

1 Tekmovanje mladih raziskovalcev
Tukaj natipkaj naslov raziskovalne naloge Tvoje ime Ime mentorja Tvoja šola

2 Problemsko vprašanje Natipkaj vprašanje. (Na to vprašanje odgovarja tvoja raziskovalna naloga .)

3 Pregled raziskovalne naloge
Tu natipkaj kratek povzetek raziskovalne naloge.

4 Tu povzemi raziskovanje s petimi točkami:

5 Spremenljivke Nadzorovane spremenljivke: To so stvari, ki se med poskusi ne spreminjajo. Neodvisna spremenljivka: Ena spremenljivka, ki jo namerno spreminjaš in preizkušaš. Odvisna spremenljivka: Merilo spremembe, ki se pojavi zaradi neodvisne spremenljivke. Pomembno je določiti, kako meriš spremembo.

6 Hipoteza Na podlagi svoje raziskave boš napisal odgovor ali rešitev – po svojih zmožnostih – za svoje vprašanje. Hipotezo moraš določiti, še preden se lotiš preizkusov.

7 Pripomočki in gradivo Natipkaj podroben seznam stvari, ki si jih potreboval za izvedbo poskusov. Bodi natančen glede uporabljenih količin.

8 Postopek Naštej vse korake izvajanja poskusa. Korake oštevilči.
Dodaj fotografije poskusov.

9 Podatki/opažanja Podatke laže razumemo, če so prikazani s tabelo ali grafom. Izdelaj graf v Microsoft Excelu in ga uvozi sem. Vsi podatki naj bodo jasno označeni.

10 Zaključek Tu natipkaj kratek povzetek, kaj si odkril na podlagi rezultatov poskusov. Navesti je treba, ali podatki podpirajo hipotezo ali ne, in razložiti zakaj.

11 Citirana dela Navesti je treba tiskane in elektronske
vire, in sicer po abecedi.


Prenesi ppt "Tekmovanje mladih raziskovalcev"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google