Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Petra Štuhec dipl.inž.agr.ek

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Petra Štuhec dipl.inž.agr.ek"— Zapis predstavitve:

1 Petra Štuhec dipl.inž.agr.ek
Kmetija Štuhec - Gajševci

2 Kratka predstavitev 1.generacija MARP
Diplomirala 2011 – “Analiza možnosti uvedbe dopolnilne dejavnosti na kmetiji.” Podiplomski študij – Varnost hrane v prehrambeni verigi 2014 zaposlitev kmetija Štuhec (mladi prevzemnik)

3 Predstavitev kmetije Občina Križevci pri Ljutomeru
Kraj Gajševci – kmetija se nahaja tik “nad Gajševskim jezerom” Govedorejsko-poljedelska kmetija, z poudarkom na pridelavi mleka. Poljedelstvo – KOPOP (koruza, pšenica, ječmen, TDM v letu 2017 soja) - Pridelana krma se v večini porabi za lastno proizvodnjo, viški se prodajo Govedoreja - Prevladuje lisasta pasma govedi , nekaj krav je RH in 2 sta ČB - Stalež živali se giblje nad 100 glav, od tega se jih molze med krav ostalo predstavljajo telice, biki in mlado govedo. - Velika težava prostor za živali, krmo…

4 …posodobitev kmetije »Pomoč mladim prevzemnikom kmetij za leto 2014 ukrep 112» čisto iz prakse…… - VELIKO papirjev, prevoženih kilometrov, neprespanih noči, pregledov parcelnih številk, usklajevanj z različnimi državnimi organi (DURS)… - in ko je prenos kmetije notarsko urejen sledi VLOGA, ki jo je potrebno izpolniti in poslati na AKTRPRS vključno z vsemi zahtevanimi prilogami. - Moj primer: po preteku prib.6 mesecev od oddaje vloge, odločba o uspešni obravnavi in pridobitvi statusa “ mladi prevzemnik kmetije” za obdobje petih let. IN TAKO SE JE VSE SKUPAJ ŠELE ZAČELO……..

5 Sem mladi prevzemnik! Imam določene prednosti, ki za sabo “vlečejo” obveznosti! Kmetijo je potrebno uspešno voditi naprej… In če je bil en javni razpis uspešno izpeljan, zakaj še nebi nadaljevala v tej smeri?

6 Na kmetiji je velika težava prostor, tako za živali kot za krmo
Na kmetiji je velika težava prostor, tako za živali kot za krmo. Da bi rešila vsaj problem skladiščenja krme, sva se z možem odločila, da kandidirava na razpisu »PRP : M Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva« (rok za oddajo vloge je bil )

7 »PRP 2014-2020: M04.1 - Podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva«
Multifunkcionalno sodelovanje z različnimi strokovnjaki iz področij: * kmetijstva * javne uprave (OPN - občina, gradbeno dovoljenje itd…) *gradbeništva Končni izdelek ….. 5 kg papirjev, ki smo jih priložili ob oddaji vloge! Vloga je bila oddana, do sedaj še nimamo izdane odločbe glede uspešnosti razpisa.

8 Cilji za naprej… Kandidiranje na razpisu, ki bo zajemal gradnje hlevov
Upava, da bo tak razpis objavljen v letu 2017 Ta razpis bo še večji zalogaj - projektna dokumentacija se že pripravlja! Vizija je zastavljena (nov hlev za krave molznice – prosta reja, robotska molža) Psihična priprava je v polnem teku 

9 »Kmetija se mora razvijati, ne sme stagnirati, delo se mora olajšati, proizvodnja optimizirati, vmes pa najti čas za družino«. Tako enostavno napisati ampak tako težko uresničiti, a vendar ob iskanju različnih možnosti in veliko dobre volje se vse zmore.

10 Hvala!


Prenesi ppt "Petra Štuhec dipl.inž.agr.ek"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google