Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Postopek prodaje vozila

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Postopek prodaje vozila"— Zapis predstavitve:

1 Postopek prodaje vozila
Nejc Vidrih

2 Opis procesa Prodaja preko posrednika, avtohiše Objava oglasa
Dogovarjanje s kupcem Ogled avtomobila Zavarovanje avtomobila Plačilo cestnine Prepis vozila

3 Vloge Prodajalec vozila – izbere način prodaje, pripravi pogodbo, sodeluje pri prepisu Kupec vozila – podpiše pogodbe, zavaruje avtomobil, sodeluje pri prepisu Zavarovalnica – zavaruje avtomobil, vrne del premije prodajalcu Avtohiša – izvede prodajo v primeru, da se prodajalec za to odloči Upravna enota oziroma pooblaščen servis – ob prisotnosti prodajalca in kupca izvede prepis

4 AS IS

5 Tveganja # Waste Waste Prisoten [DA/NE] Umestitev tveganja v proces
Predlog rešitve T1 Waiting DA Zaradi povečanega obsega dela lahko pride do zastojev pri zavarovanju vozila, odjavi/prijavi, prepisu. Zaposlitev dodatnega človeka za določen čas Uvedba sistema z zaporednimi številkami. Vsaka stranka ob prihodu prejme zaporedno številko in je obveščena, ko se mesto pri agentu sprosti T2 Defects Tako pri prodaji kot pri nakupo obstaja tveganje, da bo vozilo imelo neodkrito tehnično okvaro Pregled avtomobila pri strokovnjaku Prodaja avtomobila preko posrednika T3 Po objavi oglasa in po začetku iskanja avtomobila pri kupcu lahko do dejanskega prepisa preteče veliko časa Pregled konkurenčnih ponudb in prilagoditev prodajne cene T4 Non-Utilized Talent Na prepis avtomobila morata priti tako kupec kot tudi prodajalec Prepis lahko opravi tudi druga pisno pooblaščena oseba

6 KPI #1 # Indikator Indikator Stanje uspešnosti Stanje neuspešnosti
Merjenje uspešnosti Tveganje KPI 1 Trajanje prepisa Čas krajši od 30 minut Čas daljši od 60 minut Beleženje časa od prihoda prodajalca in kupca zaključene obravnave T1 KPI 2 Delež pritožb proti številom vseh prepisov v knjigi pohval in pritožb Pritožbe:Pohvale 1-10 ali boljše Slabše kot pritožbe:pohvale 1:10 Štetje pritožb in pohval v mesečnih intervalih T2 KPI 3 Trajanje od objave oglasa do prepisa Čas prodaje krajši ali enak 3 dni Čas prodaje dalji od 3 dni Primerjava datuma objave oglasa z datumom prepisa vozila T3

7 KPI #2 # Indikator Indikator Stanje uspešnosti Stanje neuspešnosti
Merjenje uspešnosti Tveganje KRI 1 Zadovoljstvo kupcev 80% kupcev ali več je zelo zadovoljnih z nakupom avtomobila Manj kot 80% kupcev je zadovoljnih z nakupom avtomobila Anketni vprašalnik, ki ga reši kupec 1 leto po nakupu avtomobila T4 RI 1 Število prepisov vozil Število prepisov večje ali enako Število prepisov manjše kot Skupno število prepisov na sistemu MRVL na mesec T5 PI 1 Odstotek neuspešno izpolnjenih obrazcev za prepis vozila zmanjšamo za 2% Odstotek neuspešno izpolnjenih obrazcev za prepis vozila je manjši za vsaj 2% Odstotek neuspešno izpolnjenih obrazcev za prepis vozila se ne zmanjša za vsaj 2% Odstotek neuspešno izpolnjenih obrazcev od zadnje posodobitve aplikacije MRVL T6 PI 2 Trajanje prepisa zmanjšamo za 5 minut Čas krajši za vsaj 5 minut Čas ni krajši za vsaj 5 minut Beleženje časa od prihoda prodajalca in kupca zaključene obravnave T7 PI 3 Zadovoljstvo kupcev povečamo za 45 84% kupcev ali več je zelo zadovoljnih z nakupom avtomobila Manj kot 84% kupcev je zadovoljnih z nakupom avtomobila T8

8 Optimizacija Optimizacije poslovnega procesa smo se lotili s simulacijo AS-IS procesa. Potrebno je bilo odpraviti nekatere sintaktične in logične pomankljivosti procesa. V procesu je namreč bila napaka, zaradi katere se je proces izvajal v neskončnost. Nastaviti je bilo potrebno tudi cene aktivnosti, trajanje aktivnosti in odločitvene frekvence.

9

10 Naziv KPI Pred optimizacijo Po optimizaciji Skupni stroški 850,17 744,83 Čas izvajanja procesa 14:29 8:49 Stroški pregleda oglasa 358,00 51,00 Število neuspešnih nakupov pri izvajanju 10 dni 59 6

11 TO BE

12 Grafi http://soa.vidrih.net/opp.php

13 Hvala


Prenesi ppt "Postopek prodaje vozila"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google