Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019"— Zapis predstavitve:

1 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
KS BUKOVICA VOLČJA DRAGA OBČINA RENČE - VOGRSKO

2 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2018
Predlog osmih projektov je bil podan s strani KS v vrednosti €, rezervirana sredstva v proračunu za KS Bukovica-Volčja Draga so bila v višini € Zap. številka Ime projekta Kratek opis projekta Ocenjena vrednost 1 IGRALA ZA OTROKE PRI RIMSKODOBNEM VODNJAKU V BUKOVICI Predlaga se postavitev igral za otroke pri rimskodobnem vodnjaku v zaselku Britof 5.000 € 2 DRUŽABNI PROSTOR OB RIMSKODOBNEM VODNJAKU V BUKOVICI Predlaga se ureditev prostora ob rimskodobnem vodnjaku v zaselku Britof s postavitvijo ograje ter postavitve dveh kompletov betonske mize in klopi. 4.000 € 3 UREDITEV SPODNJIH PROSTOROV V KD BUKOVICA Predlaga se nakup šanka za ureditev kletnih prostorov v Kulturnem domu Bukovica. 4.800 € 4 UREDITEV PROSTORA ZA VADBO PEVSKEGA ZBORA KLASJE Predlaga se nakup klime za ureditev prostora, kjer vadi pevski zbor Klasje. 1.100 € 5 OTROŠKO IGRIŠČE PRI POŠ BUKOVICA Predlaga se ureditev otroškega igrišča pri podružnični šoli Bukovica – nabava mivke. 1.500 € 6 POVEZOVALNA POT Predlaga se odkup poti od Šampionke do Lakenessa za ureditev povezovalne poti. 7 UREDITEV BREŽIN PRI MINI JEZERU-LAKENESS Predlaga se poglobitev in ureditev brežin pri mini jezeru na Lakenessu. 4.900 € 8 DRUŽABNI PROSTOR OB MINI JEZERU-LAKENESS Predlaga se ureditev družabnega prostora ob mini jezeru na Lakenessu, s postavitvijo dveh kompletov betonskih miz in klopi ter prostor za žar. 3.200 €

3 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2018
Glasovanja se je udeležilo 5% vseh krajank in krajanov Izglasovani projekti v skupni vrednosti € Zap. št. Ime projekta Kratek opis projekta Točke 1 IGRALA ZA OTROKE PRI RIMSKODOBNEM VODNJAKU V BUKOVICI Predlaga se postavitev igral za otroke pri rimskodobnem vodnjaku v zaselku Britof 73 2 DRUŽABNI PROSTOR OB RIMSKODOBNEM VODNJAKU V BUKOVICI Predlaga se ureditev prostora ob rimskodobnem vodnjaku v zaselku Britof s postavitvijo ograje ter postavitve dveh kompletov betonske mize in klopi. 44 3 UREDITEV SPODNJIH PROSTOROV V KD BUKOVICA Predlaga se nakup šanka za ureditev kletnih prostorov v Kulturnem domu Bukovica. 51

4 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
Projekte predlagate krajani in glasujete o potrjenih predlogih Na razpolago je €, projekti so lahko v vrednosti med € in € (z vključenim DDV-jem) Oddaja projektnih predlogov je možna: do vključno do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov ali do vključno biti oddani na pošti in poslani na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga ali do vključno do 13. ure dostavljeni osebno na Občino.

5 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV Prispeva k uresničevanju javnega interesa na območju Občine Renče – Vogrsko Prispeva k dvigu kakovosti bivanja v lokalnem okolju Izvedba mora biti v pristojnosti Občine oz. KS Je skladen z vsaj eno od naslednjih nalog občine: Prispeva k skrbi za varstvo okolja (npr: zraka, tal, vodnih virov, virov pitne vode, odlaganje odpadkov-koši za smeti); Ustvarja pogoje za gospodarski razvoj občine; Ustvarja pogoje za pospeševanje kulturne dejavnosti; Ustvarja pogoje za razvoj športa in rekreacije: posodobitve obstoječih igrišč za šport in rekreacijo ter otroških igrišč; Prispeva k urejenosti vasi in naselij: izgradnja in urejanje trgov, zelenic, parkov in vaških zidov ter drugih javnih površin.

6 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV Izveden bo na območju Občine oz. posamezne KS in na nepremičninah v lasti Občine Renče-Vogrsko ali KS Ni uvrščen v načrt občinskih vlaganj po KS in ne ustreza pogojem za nepovratna finančna sredstva, ki jih predlagatelji lahko pridobijo iz razpisov s strani Občine Renče - Vogrsko Je finančno ovrednoten med in EUR z DDV. Predlagatelj projektnih predlogov je lahko posamezni občan/občanka ali skupina občank/občanov s stalnim ali začasnim bivališčem v Občini Renče – Vogrsko oz. posamezni KS, do dne oddaje pobude dopolni 15 let. Predlagatelj v projektnem predlogu, ki ga predlaga, ne sme nastopati kot izvajalec (ne kot fizična oseba, ne kot lastnik izvajalca, ne kot oseba, udeležena v poslovodstvu izvajalca).

7 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
MERILA ZA UPRAVIČENOST PREDLOGOV PROJEKTOV Projektni predlog mora biti oddan na obrazcu za projektne predloge. Projektni predlogi morajo: do vključno do polnoči prispeti po elektronski pošti na naslov ali do vključno biti oddani na pošti in poslani na naslov Občina Renče-Vogrsko, Bukovica 43, 5293 Volčja Draga na za to predvidenem obrazcu ali do vključno do 13. ure dostavljeni osebno na Občino.  Financirana bo izvedba samo tistih projektov, ki bodo na glasovanju prejeli največ točk. Če bodo po tem ključu ostala nerazporejena sredstva, bo v financiranje poleg teh uvrščen tudi najvišje uvrščen predlog, ki ga bo s preostalimi sredstvi še mogoče financirati.

8 PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019
PRIMER IZPOLNJENEGA OBRAZCA ZA PREDLAGANI PROJEKT


Prenesi ppt "PARTICIPATIVNI PRORAČUN 2019"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google