Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA"— Zapis predstavitve:

1 EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA
Šolsko leto 2007/08

2 NAMEN EKOŠOLE Povečati zavest in skrb za človeka, varovati zdravje, graditi medsebojne odnose ter skrbeti za okolje in naravo. V šoli: uvajati drugačne oblike in metode dela, medpredmetno povezovanje, projektno delo ter izboljšanje medsebojnih odnosov.

3 SLEDITI 7 KORAKOM Šola jih uvaja 2 leti.
Opaženi rezultati in izboljšanje okolja v kraju kjer deluje Nagrada: EKOZASTAVA (vidno priznanje za okoljsko delovanje)

4 7 KORAKOV EKOPROGRAMSKI SVET (vključevanje učiteljev, učencev, vzgojiteljev, staršev, predstavnikov lokalne skupnosti …) PREGLED OKOLJA (delovanje v lastnem kraju) KRATKOROČNI/DOLGOROČNI CILJI (varčevanje z vodo, energijo, odpadki …) EVALVACIJA krat. ciljev ob koncu šol.l. in stalno spremljanje dolgoročnih ciljev

5 7 KORAKOV TEMATSKI SKLOPI (odpadki, voda, energija …)
INFORMIRANJE IN OSVEŠČANJE (medijev, okolje, druge ekošole v SLO in drugih državah) PODPIS EKOLISTINE (izjava o ekološkem poslanstvu šole; ekodan )

6 POMEN EKOŠOLE Izboljšanje šolskega okolja,
zmanjšanje količine smeti in odpadkov, skrb za razvrščanje odpadkov, energetsko varčevanje, vključevanje krajanov in oblasti, pridobiti sponzorje, povezanost z ostalimi šolami po Sloveniji.

7 VIZIJA OŠ dr. Ivana Korošca Borovnica
CILJI razvijati pozitivne medsebojne odnose vzgajanje za zdrav način življenja v zdravem okolju vzgajanje za okoljsko odgovornost

8 PROJEKT ZDRAVO ŽIVLJENJE
Pomen prehrane Prehranska piramida Več sadja in zelenjave Dovolj tekočine in več malih obrokov Nadomeščanje sladkanih pijač z vodo/nesladkanimi čaji Sestava uravnoteženega jedilnika Pomen začimbnih rastlin v prehrani Zmanjševanje količine odpadkov hrane

9 IZDELKI UČENCEV PLAKAT: prehranska piramida ANKETNI VPRAŠALNIKI
SESTAVA TEDENSKIH JEDILNIKOV

10 OSTALI PROJEKTI Natečaj voščilnic Ekokviz za OŠ
Zbiranje izrabljenih tonerjev in kartuš Prispevki v slovenskem jeziku za objavo na spletnih straneh Ekošole Prispevki za tiskane ali elekt. medije v lokalnem ali širšem okolju

11 ZBIRALI BOMO Papir in karton Bio-odpadke Tonerje in kartuše Baterije

12 EKOPROGRAMSKI SVET RAVNATELJICA Nataša Lipovšek-Hrga
KOORDINATORICA za RS Mateja Praprotnik Lesjak KOORDINATORICA za PS Maja Maček PREDSTAVNICA VRTCA Marija Ocepek PREDSTAVNIK UČENCEV Janez Šivic PREDSTAVNIK STARŠEV ŠOLE Valerija Rep (RS) Slavi Košir (PS) PREDSTAVNIK STARŠEV VRTCA Klara Bajec PREDSTAVNIK LOKALNE SKUPNOSTI

13 PRIDRUŽITE SE NAM!


Prenesi ppt "EKOŠOLA KOT NAČIN ŽIVLJENJA"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google