Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Šolska prehrana IV. osnovna šola Celje.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Šolska prehrana IV. osnovna šola Celje."— Zapis predstavitve:

1 Šolska prehrana IV. osnovna šola Celje

2 Šolska prehrana Analiza anketnega vprašalnika
1., 2., 7., 8. razred devetletke November 2004 IV. osnovna šola Celje

3 1. Ali vašemu otroku ustreza časovna razporeditev obrokov hrane v šoli ?
Št. učencev Št.vrnj. vprašal. DA NE BREZ ODG. 1.razr. 64/62 58-93,55 3 - 4,83 1-1,62 2.razr. 47/43 39-90,69 4 - 9,31 / 7.razr. 39/36 34-94,44 2 - 5,56 8.razr. 49/43 41-95,35 2 - 4,65 199/184 42,89% vseh 172-93,48 11 - 5,98 1- 0,54 IV. osnovna šola Celje

4 Če ne, zakaj: Otrok zjutraj zajtrkuje, zato bi bilo bolje, če bi bila malica po 2. uri (1.,2.r.). Prekratek čas med malico in kosilom, kosilo naj bo kasneje (1., 2. r.). Premalo časa za kosilo – omogočiti otrokom, da obedujejo v miru. Malica je prezgodaj, ko pride otrok domov, je lačen. Dvakrat malica za tiste, ki nimajo kosila. IV. osnovna šola Celje

5 Predlogi za izboljšanje
Čas med malico in kosilom je prekratek – učenci v OPB naj imajo kosilo kasneje. Malica po 2. uri tudi za mlajše učence. Omogočiti dostop do pitne vode. Popoldanska malica v OPB. Dva odmora za kosilo, več časa za kosilo. Ministrstvo naj nameni več denarja za prehrano v devetletki. Omogočiti otrokom, da obedujejo v miru. IV. osnovna šola Celje

6 2. Ali sta kakovost in količina hrane ustrezni?
DA NE BREZ 1./62 51-82,26 2 – 3,23 9 – 14,52 47 – 75,81 13 – 20,96 2./43 40 – 93,02 1 – 2,33 4,65 38 – 88,37 4 – 9,3 7./36 31 – 86,11 5 – 13,89 / 30 – 83,33 5 – 13,9 1 – 2,77 8./43 35 – 81,4 7 – 16,28 2,32 28 – 65,11 11 – 25,58 4 – 9,31 184 157 – 85,33 15 – 8,15 12 – 6,52 143 – 77,72 19 – 10,33 22 – 11,95 IV. osnovna šola Celje

7 Če ne, zakaj: Mnenje je zapisano glede na pripoved otrok.
Na podlagi tistega, kar pove otrok, ne morem oceniti. Nimam vpogleda v jedilnik. Prehitro zmanjka tistega, kar imajo radi. IV. osnovna šola Celje

8 … Preveč je zelenjave, večina otrok je nima rada.
Hrana ni vedno okusna. Pri dodatku ni vedno enakih možnosti – včasih ga zmanjka. Včasih je hrana na pol skuhana. Z novo kuhinjo se je hrana poslabšala. Ni možen dogovor za brezmesni obrok. IV. osnovna šola Celje

9 Predlogi za izboljšanje:
Kadar je za otroka nekaj dobro, bi moral dobiti več dodatka. Več pijače. Več pozornosti, da se kvaliteta še izboljša. Izbrati primernejše jedilnike. Kadar so dalj časa v šoli, naj dobijo dodatek – sadje. Topla malica IV. osnovna šola Celje


Prenesi ppt "Šolska prehrana IV. osnovna šola Celje."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google