Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

4-12: Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "4-12: Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T."— Zapis predstavitve:

1 4-12: Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T.
POVZETKI / UGOTOVITVE: Raziskovati na terenu in spoznavati domače okolje. Zbirati podatke, sodelovati medpredmetno, v skupini in s krajani, izmenjati mnenja. Izluščiti bistvo, analizirati, zapisati rezultate. Biti ustvarjalni in iznajdljivi. Spoznati, se naučiti, posredovati drugim.

2 4-12: Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T.
VPRAŠANJA / PREDLOGI ZA RAZPRAVO: Razmišljati, koga še seznaniti z rezultati naših raziskovanj. Ponoviti določene teme- nove generacije učencev. Sodelovanje šole z drugimi inštitucijami. Učenci so pomemben člen družbe. Ideje, inovativnost otrok se premalo upošteva.


Prenesi ppt "4-12: Vodni detektivi vedno odkrijemo kaj zanimivega /Tomašič T."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google