Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

SEMINAR ZA ABSOLVENTE 21. 3. 2019.

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "SEMINAR ZA ABSOLVENTE 21. 3. 2019."— Zapis predstavitve:

1 SEMINAR ZA ABSOLVENTE

2 1. NAGOVOR doc. dr. Maja Turnšek, predsednica Komisije za diplome

3 2. Predstavitev pravil Nuša Koželj, referat

4 SPLETNA STRAN www.ft.um.si Najpomembnejše informacije najdete:
Zavihek študij => zaključna dela Zavihek študij => pravilniki, navodila, obrazci

5 NADALJEVANJE ŠTUDIJA PO PREKINITVI
Študent, ki prekine študij, lahko nadaljuje študij in ga dokonča po istem študijskem programu, če se študijski program v času prekinitve ni spremenil. Če se je študijski program v času prekinitve spremenil, se mu lahko priznajo opravljene obveznosti, in dovoli dokončanje študija z novo generacijo, pod pogojem, da se mu določijo dodatne obveznosti v obsegu in vsebini na način, da bo dosegel učne izide, ki jih zahteva spremenjeni študijski program. Posamezniki, ki jim je status študenta prenehal po zaključenem zadnjem letniku študija in se niso izpisali ter želijo študij zaključiti, obdržijo pravico do opravljanja izpitov in drugih študijskih obveznosti po študijskem programu, po katerem se izobražujejo, še dve leti po zadnjem vpisu v zadnji letnik. Študijske obveznosti lahko opravljajo tudi po tem roku, vendar se jim v primeru večjih sprememb študijskega programa, do katerih je prišlo v času prekinitve, lahko določijo nove študijske obveznosti.

6 PREKINITEV ŠTUDIJA Za prekinitev študija se šteje, če sta od zadnjega vpisa minili dve leti, ne glede na to, ali ste vmes opravljali študijske obveznosti (izpite itd).

7 POZOR! V PRIPRAVI SPREMEMBE VSEH ŠTUDIJSKIH PROGRAMOV (veljati bodo začele s šolskim letom 2020/2021)

8 VLOGA Vloga za nadaljevanje študija po prekinitvi: ft.um.si => študij => pravilniki, navodila, obrazci => vloga Vlogo posredujte v referat (fizično/scan) ter priložite potrdilo o plačilu 18,10€, kolikor nakažete na TRR:

9 DIGITALNA IDENTITETA Ker nimate statusa študenta, vam je potekla digitalna identiteta. V referat dostavite izpolnjeno in podpisano izjavo za študente brez statusa (lahko tudi scan po mailu), da vam podaljšamo DI. Izjavo najdete na spletni strani. Potem pa boste za tekoče študijsko leto spet imeli dostop do vseh UM aplikacij. Zaradi varstva osebnih podatkov bomo z vami komunicirali od sedaj naprej izključno na študentski e- naslov! Spletna stran => študij => pravilniki, navodila, obrazci => izjava za študente brez študentskega statusa

10 POZABLJENO GESLO V kolikor ste pozabili gesla za dostop do digitalnih storitev, jih lahko spremenite: ; zavihek sprememba gesla in pozabljeno geslo. Če vam ne uspe, kontaktirajte .

11 OPRAVLJANJE IZPITA Prijava na izpit => AIPS
Pristop na izpit za osebe brez statusa = 32,4 € Sami kontaktirajte izvajalca in asistenta o pogojih za pristop. Izpitni roki so razpisani, dodatni rok možen na pisno pobudo študenta izvajalcu in prodekanu za študijske zadeve

12 ZADNJI IZPIT PRED DIPLOMO
Po dogovoru z nosilcem oz. izvajalcem učne enote je možno zadnji izpit pred diplomo enkrat opravljati izven razpisanih izpitnih rokov. V takem primeru študent v referatu pridobi ustrezno potrdilo o opravljanju zadnjega izpita ter odda prošnjo za prijavo na izpit z dogovorjenim datumom, na podlagi katere referat uredi prijavo na izpit. Če je študent pri opravljanju zadnjega izpita, dogovorjenega na ta način, neuspešen, se mora za naslednji pristop prijaviti na razpisani izpitni rok.

13 PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA - STROŠKI
Prijava zaključnega dela brez statusa: prispevek za pripravo in zagovor zaključnih del v višini 81,0 € se zaračuna po zagovoru. Pri oddaji dela se plača tudi mapa za diplomsko listino v višini 16,2 €.

14 PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA
ŠTUDENT PRINESE/POŠLJE V REFERAT: Prijavo teme zaključnega dela Soglasje predlaganega mentorja ter morebitnega somentorja DISPOZICIJO zaključnega dela v tiskani obliki DISPOZICIJO v e-obliki (Word) pošlje po e-pošti na Potrdilo o udeležbi na seminarju za zaključno delo

15 POTRDILO O UDELEŽBI NA SEMINARJU
Potrdila o udeležbi na seminarju vam bomo poslali po pošti na naslov, ki ga imamo zabeleženega za obveščanje (isti, na katerega smo vam poslali vabilo na seminar). V kolikor so se vaši kontaktni podatki v vmesnem času spremenili, nas prosim obvestite!

16 PRIJAVA ZAKLJUČNEGA DELA
Če je tema potrjena, prejmete SKLEP O ZAKLJUČNEM DELU. Komisija za študijske zadeve je na svoji 48. redni seji dne  sprejela sklep, da referat sklepe v postopku zaključnih del šteje za vročene, na dan ko so bili poslani na študentske UM e-naslove.

17 NADALJNJI POSTOPEK Priprava zaključnega dela skladno s Pravilnikom o postopku priprave in zagovora zaključnega dela. Oddaja dela: Tehnični pregled 2 spiralno vezana izvoda Izjavo o ustreznosti zaključnega dela Poročilo DKUM Potrdilo o slovničnem pregledu Potrdilo o poravnanih obveznostih do knjižnice

18 SKLEP O IMENOVANJU KOMISIJE ZA ZAGOVOR
Na mail prejmete sklep, iz katerega je razviden datum in ura zagovora ter izpitna komisija.

19 Uradne ure: pon, tor, čet, pet 8.30-10.30,
VEČ INFORMACIJ E: T: /063 Uradne ure: pon, tor, čet, pet , sre:

20 3. Možnost zunanjega mentorja

21 4. Predstavitev različnih pristopov k pisanju zaključnega dela

22 Analiza stanja in ukrepov v podjetju
Naslov: Certifikat družini prijazno podjetje v turizmu Avtorji: Možic, Maja (Avtor) Gorenak, Mitja (Mentor) Metoda: intervjuji s predstavniki podjetja

23 Analiza stanja in ukrepov v podjetju
Naslov: Glamurozno kampiranje: sončna dolina Bioterme Mala Nedelja Avtorji: Murkovič, Katja (Avtor) Lešnik Štuhec, Tanja (Mentor) Prevolšek, Boris (Komentor) Metoda: intervjuji s predstavniki podjetja + anketa med gosti, opisna statistika

24 Analiza stanja in ukrepov v skupini podjetij
Naslov: Uresničevanje trajnostnega razvoja turizma : primer slovenskih ponudnikov glamping nastanitev Avtorji: Klančnik, Maja (Avtor) Koščak, Marko (Mentor) Pavlakovič, Barbara (Komentor) Metoda: anketa s predstavniki podjetij, opisna statistika

25 Analiza stanja in ukrepov na destinaciji
Naslov: Vloga občine pri vzpodbujanju razvoja turizma Avtorji: Virant, Janko (Avtor) Gorenak, Mitja (Mentor) Metoda: intervjuji s predstavniki občine in lokalnimi ponudniki

26 Analiza stanja in ukrepov na destinaciji
Naslov: Analiza destinacij, ki so pristopile k zeleni shemi slovenskega turizma Avtorji: Alif, Maja (Avtor) Lešnik Štuhec, Tanja (Mentor) Metoda: intervjuji s predstavniki destinacije

27 Primerjava uspešnosti ukrepov – pojasnjevanje
Naslov: INTERPRETACIJA KULTURNE DEDIŠČINE NA GRADU RAJHENBURG Avtorji: Alegro, Tjaša (Avtor) Turnšek, Maja (Mentor) Metoda: anketa med gosti, pojasnjevalne hipoteze (korelacije)

28 Analiza besedil ali vsebine – opis stanja
Naslov: PREPRIČEVALNE TEHNIKE V TURISTIČNI PROMOCIJI Avtorji: Božičnik, Bruno (Avtor) Turnšek, Maja (Mentor) Metoda: analiza vsebin in besedil Booking.com

29 Analiza besedil ali vsebine – opis stanja in ukrepov
Naslov: Vloga prve dame Združenih držav Amerike pri medijski reprezentaciji in razvoju turizma občine Sevnica Avtorji: Mlakar, Nadja (Avtor) Potočnik Topler, Jasna (Mentor) Metoda: analiza vsebine medijev + intervjuji z lokalnimi ponudniki

30 Analiza lastnosti turistov - pojasnjevanje
Title: FILM-INDUCED TOURISM: MOTIVATION OF GAME OF THRONES’ FANS TO VISIT DUBROVNIK Authors: Štruc, Tilen (Author) Trdina, Andreja (Mentor) Metoda: anketa med potencialnimi obiskovalci, pojasnjevalne hipoteze (korelacije)

31 Analiza lastnosti turistov - pojasnjevanje
Naslov: Vpliv obiska termalnih zdravilišč na oblikovanje zdravih navad Avtorji: Kokot, Katja (Avtor) Turnšek, Maja (Mentor) Metoda: anketa med gosti, pojasnjevalne hipoteze (korelacije)

32 4. ZAPIS KOMENTARJEV IN VPRAŠANJ ŠTUDENTOV

33 Udeležba in odziv Izredno visoka udeležba – 54 od 65 vabljenih študentov Pogovor je potekal zelo interaktivno – študenti zastavljali veliko vprašanj in podajali komentarje. Spodaj sledi zapis nekaterih najpomembnejših komentarjev, vprašanj in predlaganih ukrepov.

34 Pozitivni komentarji Študenti niso zaznali velikih težav pri odzivnosti mentorjev, na odziv čakajo do 14 dni, navadno pa ga dobijo prej.

35 Vsebinska vprašanja, kjer so prosili za pojasnila
Zakaj je potrebno oddajanje dispozicije? Odgovor: Ker na FT UM želimo spodbujati k čim večji kakovosti že na začetku dela in želimo, da so morebitne težave, ki jih lahko izpostavi t. i. vrstniški pregled (angl. „peer review“), opazne čim prej in ne šele na zagovoru.

36 Vsebinska vprašanja, kjer so prosili za pojasnila
Zakaj je potrebnega toliko poudarka na znanstvenih in strokovnih člankih in niso dovolj učbeniki? Odgovor: Iz učbenikov je navadno možno pridobiti informacije o definicijah konceptov in zanimivih študijah primerov. Vendar pa je ob definicijah osrednji del zaključnega dela tudi pregled rezultatov poprejšnjih raziskav na obravnavano temo – čemur pa je še najbolj namenjen žanr znanstvenih in strokovnih člankov.

37 Komentarji glede katerih bo FT UM ukrepala
Zgodilo se je, da je mentor zapustil FT UM, študentov pa o tem ni nihče obvestil – predlagan ukrep: Ob prekinitvi sodelovanja izvajalcev je o tem potrebno sistemsko obvestiti vse študente, katerim je ta oseba mentor. (Ukrep se bo predlagal v sprejetje Komisiji za diplome FT UM).

38 Komentarji glede katerih bo FT UM ukrepala
Glede na število udeležencev dogodka, ki še nimajo teme ali jim je potekla, se je porodila bojazen, če se vsi sedaj odločijo, in si izberejo temo, ne bo dovolj mest pri mentorstvih. Predlagan ukrep: Komisija za diplome FT UM naj sprejme pravila, koliko študentov pavzerjev naj mentorji še sprejmejo ob številu rednih študentov.

39


Prenesi ppt "SEMINAR ZA ABSOLVENTE 21. 3. 2019."

Podobne predstavitve


Oglasi od Google