Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

ZADRŽANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV IN

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "ZADRŽANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV IN"— Zapis predstavitve:

1 ZADRŽANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV IN
DENARNIH DAJATEV: 78. a člen ZZVZZ – Ur. list št.99/2001, velja od 22.junija 2002 : Zavarovancem iz 4., 5., 6., 7., 8., 11., 12., 13., 14. in 20. točke 1. odstavka 15. člena zakona ter njihovim družinskim članom se v času, ko nimajo poravnanih obveznosti plačevanja prispevkov, zadržijo njihove pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja. Do takrat lahko uveljavljajo na račun obveznega zdravstvenega zavarovanja le nujno zdravljenje. Obseg pravic do nujnega zdravljenja določi zavod v svojih aktih.

2 STALIŠČE OZS: OZS sicer podpira zakonsko ureditev plačevanja prispevkov za zdravstveno zavarovanje, vendar s pogojem, da država zagotovi spoštovanje plačilnega reda na vseh področjih, tako da z ustreznimi zakoni povzame Direktivo EU, ki ureja to področje (Direktiva 2000/35/EC).

3 POMEMBNA VPRAŠANJA: Za katere zavarovance velja ta zakonska določba ?
Za katere zavarovance velja ta zakonska določba ? Katere pravice zavarovanci ne morejo realizirati ? Kaj obsega nujno zdravljenje ? Ali obstaja možnost naknadnega povračila stroškov oz. dajatev ?

4 ZA KATERE ZAVAROVANCE VELJA ?
ZA KATERE ZAVAROVANCE VELJA ? s.p.p. družbenike zasebnih družb, ki so istočasno poslovodne osebe in niso zavarovani na drugi podlagi kmete notarje, odvetnike vrhunske športnike (samo za nekatere) družinske člane

5 KATERIH PRAVIC ZAVAROVANCI NE MOREJO REALIZIRATI ?
 KATERIH PRAVIC ZAVAROVANCI NE MOREJO REALIZIRATI ? iz naslova obveznega zdravstvenega zavarovanja pravice do zdravstvenih storitev in denarnih dajatev (pogrebnina, posmrtnina, prevozni stroški, denarna nadomestila) nujno zdravljenje kljub temu lahko koristijo. 6

6 NEKATERI DODATNI PROBLEMI V PRAKSI:
nizek limit - predlog OZS za dvig limita in za upoštevanje daljšega zamika neažurno knjiženje davčnih organov, zmote pri knjiženju neupoštevanje utemeljenih vlog za odlog, zmanjšanje ali odpis prispevkov kumuliranje sankcij (zakonite zamudne obresti, prisilna izterjava, nemožnost koriščenja zdravstvenih storitev)

7  ZAKLJUČNA MISEL: kršitev ustavnega načela o Sloveniji kot socialni državi? zadržanje zdravstvenih storitev otrokom je vsekakor nesorazmeren ukrep!!! Neplačilo prispevkov staršev-podjetnikov NE SME biti v škodo njihovih otrok v nobenem primeru !!!

8 Dušan Bavec, univ. dipl. prav.
HVALA ZA POZORNOST IN AKTIVNO SODELOVANJE ZA OSTALA ODPRTA VPRAŠANJA: Dušan Bavec, univ. dipl. prav. Tel: 01/ Faks: 01/ 9


Prenesi ppt "ZADRŽANJE PRAVICE DO ZDRAVSTVENIH STORITEV IN"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google