Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola"— Zapis predstavitve:

1 Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola
Znanstveni projekt Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola

2 Opis primera Vnesite vprašanje. (Na to vprašanje poskušate odgovoriti s poskusi.)

3 Pregled projekta Napišite kratek pregled ali povzetek projekta.

4 Raziskovanje Povzemite raziskovanje v treh do petih točkah: 1. točka

5 Spremenljivke Nadzorovane spremenljivke: ki ostanejo enake skozi celoten poskus. Neodvisna spremenljivka: Tista spremenljivka, ki jo namenoma spremenite in preskusite. Odvisna spremenljivka: Količina spremembe, do katere pride zaradi neodvisne spremenljivke. Pomembno je, da se odločite, kako boste spremembo izmerili.

6 Hipoteza Glede na ugotovitve iz raziskovanja napišite odgovor ali rešitev – vaše ugibanje – na vprašanje. Hipotezo morate napisati, še preden začnete s poskusom.

7 Pripomočki in gradivo Napišite podroben seznam elementov, ki ste jih potrebovali za izvajanje poskusov. Navedite točne količine.

8 Postopek Naštejte vse korake do dokončanja poskusa.
Ne pozabite jih oštevilčiti. Dodajte fotografije ekperimentov.

9 Podatki/Ugotovitve Podatki so bolje razumljivi, če jih predstavite v tabeli ali grafu. V Microsoft Excelu ustvarite graf in ga uvozite sem. Prepričajte se, da so vsi podatki jasno označeni.

10 Zaključek Vnesite kratek opis svojih ugotovitev glede na rezultate poskusov. Navedite, ali podatki potrjujejo hipotezo, in razložite, zakaj oz. zakaj ne.

11 Citirana dela Navedite tako tiskane kot elektronske vire in jih razvrstite po abecedi.


Prenesi ppt "Naslov projekta Vaše ime | Ime učitelja | Šola"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google