Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Predstavitev se nalaga. Prosimo počakajte.

Spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI v Evropski uniji

Podobne predstavitve


Predstavitev na temo: "Spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI v Evropski uniji"— Zapis predstavitve:

1 Spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI v Evropski uniji
#EU4LGBTI

2 Pravna podlaga EU za boj proti diskriminaciji
„…Svet po posebnem zakonodajnem postopku in po odobritvi Evropskega parlamenta soglasno sprejme ustrezne ukrepe za boj proti diskriminaciji na podlagi spola, rase ali narodnosti, vere ali prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti.“ Člen 19 Pogodbe o delovanju Evropske unije

3 Pravna podlaga EU za boj proti diskriminaciji
„Prepovedana je vsakršna diskriminacija na katerikoli podlagi, kot je denbimo spol, rasa, barva kože, etnično ali socialno poreklo, genetska značilnost, jezik, vera ali prepričanje, politično ali drugo mnenje, pripadnost narodnostni manjšini, premoženje, rojstvo, invalidnost, starost ali spolna usmerjenost.“ Člen 21 Listine EU o temeljnih pravicah

4 Ključne številke Kako ljudje sprejemajo osebe LGBTI na najvišjih političnih položajih? Ali državljane EU moti, da so njihovi sodelavci osebe LGBTI? Viri: Posebna raziskava Eurobarometra 437 – Diskriminacija v EU v letu 2015 in Raziskava EU o osebah LGBT, FRA, 2013

5 Ključne številke Odstotek oseb LGBTI, ki doživi diskriminacijo v enem letu Koliko ljudi meni, da bi osebe LGBTI morale uživati enake pravice kot heteroseksualci? Viri: Posebna raziskava Eurobarometra 437 – Diskriminacija v EU v letu 2015 in Raziskava EU o osebah LGBT, FRA, 2013

6 UKREPANJE EU ZA ENAKOPRAVNOST OSEB LGBTI
15 držav članic soglasno zahteva pristop na ravni EU (2013–2014) Časovni načrt Evropskega parlamenta za boj proti homofobiji (2014) Rezultat: seznam ukrepov (december 2015) ukrepi, ki jih je potrdilo vseh 28  držav članic, in sklepi Sveta o enakopravnosti oseb LGBTI (junij 2016)

7 Seznam ukrepov za spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI
I. Krepitev pravic na ravni EU II. Strogo spremljanje in uveljavljanje obstoječih pravic III. Vključevanje državljanov IV. Pomoč ključnim akterjem pri spodbujanju enakopravnosti oseb LGBTI V. Dejstva in številke: zbiranje podatkov VI. Enakopravnost oseb LGBTI zunaj EU

8 I. Krepitev pravic na ravni EU
Predlog direktive o enaki obravnavi Predlog za določitev strožjih pravil v zvezi s prošnjami za azil ranljivih oseb pri reformi skupnega evropskega azilnega sistema Uredba poenostavlja pretok javnih listin Uredba o premoženjskih razmerjih pri mednarodnih parih Predlog spremembe direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah

9 II. Strogo spremljanje in uveljavljanje obstoječih pravic EU
Zaposlovanje Zakonodaja o enakosti med spoloma Direktiva o pravicah žrtev Azil Svobodno gibanje in čezmejna vprašanja

10 III. Vključevanje državljanov
Videoposnetki pričevanj oseb LGBTI Komisija se udeleži parade EuroPride Osvetlitev stavbe Berlaymont

11 IV. Pomoč ključnim akterjem pri spodbujanju enakopravnosti oseb LGBTI
Države članice EU Civilna družba (vključno s financiranjem prek programa za pravice, enakost in državljanstvo) Listine raznolikosti za podjetja

12 V. Dejstva in številke: zbiranje podatkov
Eurobarometer o diskriminaciji Anketa Agencije EU za temeljne pravice Priročnik o podatkih o enakosti Študija o spodbujanju strpnosti in boju proti ustrahovanju Študija o neenakostih na področju zdravja

13 V več kot 70 kazensko preganja VI. Enakopravnost oseb LGBTI zunaj EU
Smernice o človekovih pravicah za osebe LGBTI Dialogi o političnih in človekovih pravicah spodbujajo enakost Evropski instrument za demokracijo in človekove pravice Združeni narodi in večstranski forumi V več kot 70 državah se homoseksualnost kazensko preganja

14 Pomoč žrtvam diskriminacije
Organ za enakost Equinet: evropska mreža organov za enakost Sindikati NVO

15 ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI
Hvala ec.europa.eu/lgbti #EU4LGBTI


Prenesi ppt "Spodbujanje enakopravnosti oseb LGBTI v Evropski uniji"

Podobne predstavitve


Oglasi od Google